رتبه بندی پارسه

رتبه بندی تخصصی پارسه - رتبه مشاور

رتبه بندی تخصصی

ثبت شرکت پارسه ( سیدخندان ) شعبه ی دیگری ندارد!

ثبت شرکت

ثبت شرکت در ایران برابر مفاد قانون تجارت و با در نظر گرفتن تمام جوانب و معایب و محاسن انواع شرکت ها و نوع فعالیت و تعداد اعضا و سایر مباحث یک بحث حقوقی است که قطعا اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ثبت شرکت لاجرم از مشاوره و راهنمایی مراکز مشاوره حقوقی و ثبت شرکت ها بایستی بهره مند شوند که ثبت شرکت پارسه با داشتن متخصصین و مشاورین حقوقی با گرایش ثبت شرکت ، قبل از هر گونه اقدام برای ثبت شرکت به متقاضیان عزیز مشاوره لازم را ارائه مینماید.ثبت شرکت پارسه با داشتن متخصصین و مشاورین حقوقی, قبل از هر گونه اقدام برای ثبت شرکت به متقاضیان عزیز مشاوره لازم را ارائه مینماید.

کد اقتصادی

کد اقتصادی به استناد مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب سال 1380 کلیهاشخاص حقیقی و حقوقی موظف به دریافت کد اقتصادی هستند لذا کلیه تولید کنندگان و تجار جهتمراودات تجاری خود می بایست دارای کد اقتصادی باشند. لزوم اخذ کد اقتصادی جهت اخذ کارتبازرگانی، افتتاح حساب بانکی، حضور در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و انعقاد قراردادهایدولتی و صدور فاکتور ایجاد خواهد شد. ثبت شرکت پارسه با داشتن متخصصین و مشاورین حقوقی, قبلاز هر گونه اقدام برای اخذ کد اقتصادی به متقاضیان عزیز مشاوره لازم را ارائه مینماید.

انحلال شرکت

همانگونه که اشخاص حقیقی و حقوقی تصمیم به تاسیس و ثبت شرکتی مینمایند ، میتوانند آن شرکت را نیز برابر قانون منحل نمایند ، در انحلال شرکت شرکت قانون تجارت صراحتا طریقه انحلال را ذکر نموده است ، انحلال شرکت میتواند بنا بدستور مراجع قضایی بدلیل صدور رای ورشکستگی یا هر ادله قانونی دیگر باشد یا انحلال بنا به تصمیم اعضا و شرکا شرکت واقع گردد که وفق اساسنامه آن شرکت بایستی بعد از طی روند قانونی ، ضمن انحلال شرکت ، مدیر تصفیه ای برای تصفیه دیون احتمالی معرفی میگردد ، در انحلال شرکت ها هم ثبت و تنظیم صورتجلسات و آگهی در روزنامه رسمی کشور الزامی است.

ایزوها و نمادها

بیشتر

برخی از مشتریان ما

بیشتر