رای ثبت نشده !
ابطال شرکت

ابطال شرکت ممکن است در شرایطی اتفاق بیافتد که مثلا اساس نامه شرکت درست تنظیم نشده باشد. اگر چه سایر شرایط لازم برای تشکیل شرکت مانند پرداخت کل سرمایه به شکل نقدی انجام شده باشد، که در این صورت شرکت تشکیل نمی گردد و باطل می گردد. از موارد عمده ای که باعث ابطال شرکت می شود می توان به نامشروع بودن موضوع شرکت، عدم اهلیت یکی از شرکا، ناشمروع بودن جهت شرکت، عدم رضایت یک یا چند شرت در انعقاد عقد شرکت، قید شرط خلاف مقتضای عقد شرکت( به عنوان مثال، حذف کامل سود یا زیانیکی از شرکا) عدم پرداخت کل سرمایه نقدی  عدم تقویم و تسلیم غیر نقدی در شرکت ها را می توان نام برد.


ابطال شرکت

موارد ابطال شرکت

بنابراین ابطال شرکت جز مواردی که در قانونن مدنی و قانون تجارت مشخص کرده است اتفاق نمی افتد. با این حال عدم ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکت ها و عدم اعلان عمومی در روزنامه های کثیرالانتشار باعث ابطال شرکت نمی گردد، بلکه ممکن است طبق قانون ۲ ثبت شرکت ها مجوز انخلال شرکت باشد که با ابطال شرکت متفاوت است. هر کسی که به عنوان ذینفع باشد می تواند تقاضای ابطال شرکت را در دادگاه مطرح کند و طرح دعوا را طبق قواعد عام تنظیم نماید و سپس کارشناس مفاد حکم را با اقداماتی که در شرکت قبلا انجام شده است بررسی می نماید و در صورتیکه حکم  به مرحله نهایی برسد و مفاد حکم قبل از اینکه اجرا شود در دفتر ثبت شرکت ها باشد. آنگاه دستور وصول “حق الثبت” را به شعبه حسابداری صادر می کند. بنابراین شاکی یا ذینفع باید به شعبه حسابداری مراجعه کند و مبلغ حق الثبت را نزد کارشناس مربوطه واریز نماید سپس کارشناس پیش نویس اجرای حکم از ذینفع در ذیل دفتر امضاء  اخذ می کند. بدین ترتیب حکم دادگاه یک مدیر تصفیه تعیین می کند که وی باید به اداره مراجعه کند و مبلغ حق الثبت پرداخت کند و سپس حکم پیش نویس را کنترل و آگهی کند و برای امضاء به دفتر ثبت شرکت ها ارسال نماید. مسئول دفتر نیز با حضور مدیر تصفیه اقدام به ثبت حکم انحلال می کند و اگر مدیر تصفیه حاضر به انجام وظیفه در سمت مدیر تصفیه نباشد، دادگاه انجام کلیه امور تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی انتقال می دهد که در این حالت مفاد حکم با حضور نماینده اداره تصفیه ثبت دفتر شرکت ها می گردد و از نمایندگی اداره تصفیه اخذ امضاء می شود.

یکی از مواردی که ممکن است منجر به ابطال شرکت شود عدم هیچ فعالیتی در مورد موضوع شرکت پس از یک سال ممکن است این حالت مواقعی پیش بیاید که شرکت پس از اینکه تشکیل شد فعالیت خود را شروع کند ولی بعد از مدتی فعالیت خود را بنابر دلایلی متوقف کند. بنابراین حتی ممکن است شرکت شروع به فعالیت کند ولی در رابطه با موضوع شرکت نباشد. در این حالت نیز مستلزم ابطال می گردد. در صورتی که مجمع عمومی سالیانه که برای رسیدگی حساب ها در آخر سال مالی صورت می گیرد هنوز تشکیل نشده باشد نیز دلیل ابطلا شرکت می شود. زیرا طبق اساسنامه شرکت، تشکیل مجمع عمومی سالیانه هر سال و در پایان سال مالی باید صورت گیرد. در قوانین ایران یک ضرب الاجل ۴ ماهه برای تشکیل این مجمع نیز در نظر گرفته شده است و برای مدیرانی که تا ۶ ماه پس از پایان سال مای ، مجمع عمومی سالیانه را برگزار نکنند، مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو را مقدر نموده است. بنابراین می بینیم که انجام مجمع عمومی سالیانه بسیار مهم است و چنانچه قوانین انجام نگردد، دادگاه حکم ابطال شرکت را می دهد. برای اطلاعات بیشتر در زمینه ابطلال شرکت می توانید با شماره 9-02188205497 تماس بگیرید تا مشاوران با تجربه ثبت شرکت پارسه شما را در این زمینه یاری نمایند. ابطال شرکت ممکن است حتی به علت کاهش اجباری سرمایه نیز باشد، بدین ترتیب که اگر نیمی از سرمایه شرکت به دلیل زیان هایی که به شرکت وارد شده است از بین برود بنابراین سرمایه شرکت به میزان موجود کاهش نمی یابد یا شرکت منحل می گیرد

امتیاز کاربران
5 5 0
مطالب مرتبط :

انحلال شرکت و ثبت انحلال

انحلال شرکت شرایط انحلال شرکت   شرایط انحلال شرکت ممکن است با اراده افراد و شرکاء ایجاد شود و یا در مواردی ممکن است از اراده آنها خارج باشد و در شرایطی خاص(فوت شرکاء، برشکستگی و….) که به آن اشاره خواهد شد ایجاد شود . اگر به هر  صاحبین سهام شرکت به هر دلیلی قصد خاتمه فعالیت و انحلال شرکت را گرفته اند می بایست اقداماتی ثبتی همچون فرآیند ثبت شرکت انجام دهند که این امر ( انحلال شرکت )برای شرکتها با موضوعات متفاوت متغیر است. جهت ثبت شرکت و ثبت برند ب...


آخرین تغییر : 11/26/2017 - 18:05

ابطال شرکت

ابطال شرکت ممکن است در شرایطی اتفاق بیافتد که مثلا اساس نامه شرکت درست تنظیم نشده باشد. اگر چه سایر شرایط لازم برای تشکیل شرکت مانند پرداخت کل سرمایه به شکل نقدی انجام شده باشد، که در این صورت شرکت تشکیل نمی گردد و باطل می گردد. از موارد عمده ای که باعث ابطال شرکت می شود می توان به نامشروع بودن موضوع شرکت، عدم اهلیت یکی از شرکا، ناشمروع بودن جهت شرکت، عدم رضایت یک یا چند شرت در انعقاد عقد شرکت، قید شرط خلاف مقتضای عقد شرکت( به عنوان مثال، حذف کام...


آخرین تغییر : 11/16/2017 - 18:29