امتیاز : 4.7 (3 رای)
اخذ رتبه انبوه سازان

اخذ رتبه انبوه سازان:

انبوه سازان، یکی از گروه هایی است که باید در فرآیند اخذ رتبه شرکت کنند و برای همکاری با دستگاه های دولتی و شرکتها، ابتدا باید به اخذ رتبه ای که حایز شرایط آن هستند، پرداخته و پس از طی تمامی فرآیندهای اخذ رتبه، به انجام خدمات تولیدی و مذاکره در مورد آن بپردازند چرا که اخذ رتبه یکی از ارکان تفکیک توانایی های شرکتهای سازنده ی انبوه مسکن و ساختمان است و به وسیله اخذ رتبه و ارائه آن، سطح خود را تعیین می کنند.

تشخیص صلاحیت و تعیین رتبه انبوه سازان مسکن و ساختمان:

انبوه ساز مسکن و ساختمان شخصی حقیقی یا حقوقی است که ایجاد طرح ها و اداره آنها، تامین و جذب سرمایه لازم، مدیریت و عرضه مسکن و ساختمان را با توجه به مقررات ملی ساختمان بتواند به انجام رساند که این انبوه سازان دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی هستند.

معیارهای تعیین صلاحیت و رتبه انبوه سازان مسکن و ساختمان حقوقی:

پس از ثبت شرکت انبوه ساز مسکن در اداره ثبت شرکتها و اداره مالکیت صنعتی، با ارائه آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی به همراه اساسنامه، فعالیت این شرکت آغاز می گردد؛ سپس برای تعیین صلاحیتهای شرکت انبوه ساز، این معیارها مد نظر قرار می گیرد:

• تحصیلات مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره و شرکای شرکت انبوه ساز.
• سوابق کاری شخص حقوقی و اعضاء هیات مدیره.
• توان مالی، توانایی مدیریت مطلوب برای تامین و جذب سرمایه.
• موفقیت کارهای مدیریت شده و عملکرد مناسب در سوابق کاری.

پس از تعیین صلاحیتها، نوبت تعیین رتبه انبوه ساز است، معیارهای تعیین رتبه شرکتهای انبوه ساز بدین شرح است:
• امتیاز تحصیلی برای دارندگان مدرک تحصیلی در یکی از رشته های هفت گانه مهندسی با ضریب دو محاسبه می شود.
• ارزیابی توان مالی و توانمندی تامین و جذب سرمایه از طریق بررسی آورده غیر نقدی شرکت، شرکا یا سهامداران به ازای هر یک میلیارد ریال _2نمره
• دریافت تسهیلات و اعتبار بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال _ 1نمره
• مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر یک میلیارد ریال _ 1نمره
• استفاده از تامین سرمایه جذب یا سرمایه گذاری به ازای هر یک میلیارد ریال _ 1نمره
• ارائه ضمانت نامه بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال _1نمره
• بررسی میزان سرمایه گذاری های پیشین بر اساس وضعیت استرداد تسهیلات و اعتبار بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال _ 3نمره
• ارزیابی عملکرد مطلوب بر اساس رعایت مقررات ملی ساختمان با تایید مراجع نظارتی تا 10نمره
• تحویل گواهی عدم خلافی یا گواهی پایان کار و یا مدرک مستند مبنی بر انجام تعهدات تا 10 نمره
• اجرای عملیات ساختمانی و انجام تعهدات در موعد پیش بینی شده در 10 نمره
• قراردادهای مرتبط یا تاخیر غیر مجاز کمتر ازیک چهارم مدت تعیین شده و باز پرداخت به موقع وام های بانکی با ترتیب بازپرداخت آن با توجه به تآخیرات مجاز تا 20 نمره
• استفاده از فناوری های تازه در صنعت ساختمان(سبک سازی،بهینه سازی مصرف انرژی و...) تا 20 نمره

شرکتهای انبوه ساز مسکن و ساختمان در چهار پایه یا رتبه 1،2،3 و ارشد تعیین رتبه می شوند و برای اخذ رتبه های مذکور، به ترتیب به حداقل امتیاز30،45 ،65 ،85 نیاز دارند و اعتبار پروانه های صادره سه سال است.
حوزه فعالیت سازندگان حقوقی با پایه 3 در استان صادرکننده پروانه رتبه است و در پایه های حقوقی 1،2 و ارشد، این حوزه فعالیت، سراسری است و کل کشور را شامل می شود.

معیارهای تعیین صلاحیت و رتبه انبوه سازان مسکن و ساختمان حقیقی:

• سازنده حقیقی برای کسب شروط مورد نیاز برای دریافت پروانه اشتغال باید حداقل 50 درصد امتیازات مربوط به پایه اشخاص حقوقی را اخذ کند و در نهایت رتبه 3 به سازنده حقیقی تعلق می گیرد.
• حدود مجاز ساخت و ساز برای سازندگان حقیقی، مدیریت حداکثر 20 واحد مسکونی و یا 3000 مترمربع زیر بنا برای هرنوع واحد ساختمانی در هر مقطع زمانی است.
• برای اشخاص حقیقی، استان صادر کننده پروانه است.

گردش کار صدور پروانه اشتغال، تشخیص صلاحیت و تعیین پایه سازندگان انبوه مسکن و ساختمان:
مراجعه متقاضی به دبیرخانه کمیته و دریافت لیست مدارک مورد نیاز:

1) تکمیل وارائه مدارک به دبیرخانه.
2) دبیرخانه پس از بررسی مدارک متقاضی مراتب را به کمیته تعیین صلاحیت ابلاغ می نماید.
3) کمیته تشخیص صلاحیت موظف است طی مدت 15روز نسبت به بررسی مدارک در خصوص تشخیص صلاحیت وتعیین پایه متقاضی اعلام کند و درهرصورت ظرف مدت یک ماه نسبت به تکمیل و ارسال مدارک لازم برای صدور پروانه اشتغال به کار به سازمان مسکن وشهرسازی استان اقدام کند.
4) دبیرخانه کمیته درمحل انجمن صنفی انبوه سازان مسکن وساختمان (سازندگان انبوه مسکن و ساختمان) واقع می باشد.
5) مرجع تجدید نظر شامل افراد زیر می باشد: نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و هیات مدیره سازندگان انبوه مسکن و ساختمان و هیات مدیره سازندگان انبوه مسکن وساختمان کشور.

مدارک لازم جهت تشخیص صلاحیت و اخذ پروانه انبوه سازی:

1) مدارک تحصیلی اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل و شرکا
2) روزنامه رسمی شرکت و اساسنامه
3) تحویل مدارک مبنی بر میزان سرمایه غیر نقدی شرکت یا سهامداران
4) ارائه مدارک و اسناد مبنی بر تسهیلات و اعتبارات بانکی
5) تحویل مستندات مبتنی بر مشارکت در ساخت پروژه ها
6) تسلیم مستندات مرتبط با تعیین تکلیف وام و تسهیلات بانکی
7) ارائه مستندات مبنی بر کیفیت طرح های اجرا شده توسط دستگاه نظارت شامل رعایت مقررات ملی و استفاده از فناوریهای نوین صنعت ساختمان (سبک سازی، بهینه سازی مصرف سوخت و...)
8) تحویل مدارک نشان دهنده اجرای به موقع طرح های ساختمانی قبلی.
9) ارائه پروانه اشتغال به کار مجریان ساختمانی (اشخاص حقوقی) به منظور دریافت پروانه مضاعف

امتیاز کاربران
5 5 3
مطالب مرتبط :

شرایط ارتقا رتبه از 5 به 4

شرایط ارتقا رتبه از 5 به 4 اخذ گرید مراحلی زمان بری را دارد و برای هر شرکت اهمیتی چشمگیر دارد،شرکت ها برای اخذ گرید تمام شرایط اختصاصی را فراهم کرده تا بتوانند پس از اخذ گرید مورد نظر خود در مسیر رسیدن به اهداف سریع تر حرکت کنند، اخذ گرید در کمترین زمان ممکن و با رعایت همه اصول و قوانین کار ساده ای نیست، موسسه حقوقی پارسه با تخصصی مثال زدنی در زمینه اخذ گرید برای شرکت ها همواره رضایت مندی مشتریان خود را در نظر دارد، همه متقاضیان محترم اخذ گرید...


آخرین تغییر : 11/15/2017 - 23:13

اخذ رتبه برای شرکتهای انفورماتیک

اخذ گرید(رتبه) برای شرکتهای انفورماتیک: گریدبندی، رتبه بندی یا اخذ رتبه و گرید، اینها واژه هایی است که برای مهندسان و مشاوران و پیمانکاران به عنوان یک دغدغه شغلی محسوب می شود، این گروه از متخصصان، همواره به دنبال کسب اطلاعات از اخذ رتبه و شرایط آن هستند تا با جمع آوری امتیازات لازم بتوانند به اخذ رتبه ای برتر سوق داده شوند؛ لذا بررسی شرایط و ویژگیهای اخذ رتبه که موضوعی کاملا تخصصی است را دنبال می کنند تا بتوانند در زمان و شرایط لازم، به اخذ رت...


آخرین تغییر : 11/08/2017 - 19:18

خرید و فروش سهام شرکت های رتبه دار

خرید و فروش سهام شرکت های رتبه دار موسسه حقوقی پارسه یکی از با تجربه ترین تشکیلات ارائه خدمات حقوقی در ایران، همواره در راستای رضایتمندی متقاضیان امور حقوقی خدمات خود را به روز رسانی کرده و در اسرع وقت توانسته پاسخگوی نیاز مراجعین محترم باشد، پارسه سعی دارد با استفاده از تولید و گرآوری مطالب تخصصی حقوقی سطح دانش حقوقی اشخاص را بالاتر برده و همچنین روند انجام خدمات تخصصی خود را بصورت شفاف به اطلاع عموم برساند، یکی از انواع خدماتی که امروزه عده کثی...


آخرین تغییر : 11/07/2017 - 20:00

مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه های پیمانکاری

اولین گام برای شروع هر فعالیت اقتصادی ثبت شرکت است، متولیان هر شرکتی پس از عبور از روند عمومی ثبت شرکت فرآیند اخذ رتبه برای شرکت خود را در رأس امور قرار می دهند، اولویت بندی جهت اخذ رتبه برای شرکت و چگونگی پیمودن مسیر اخذ رتبه کارشناسان کار کشته و راه بلده عرصه اخذ رتبه را می طلبد، از این رو موسسه حقوقی پارسه با اتکا بر کادری مجرب و متخصص در حوزه اخذ رتبه برای شرکت های مشاوره و پیمانکاری از همه متقاضیان محترم اخذ رتبه دعوت به عمل می آورد جهت دریا...


آخرین تغییر : 03/03/2018 - 18:23

کارمند امتیاز آور مکانیک

کارمند امتیاز آور مکانیک برای کسب امتیاز بیشتر و نزدیکتر شدن به فضای ارتقا رتبه در شرکت های تأسسیات، نیرو، آب، صنعت ومعدن، راهسازی و نفت و گاز جذب کارمند امتیاز آور مکانیک نقش بسایزی را ایفا می کند، شرکت های مشاوره و پیمانکاری برای پیمودن مسیر درآمد زایی گاهاً میل به صرف زمان کمتری دارند از این رو سسله اقدامات خود را برای جذب کارمند امتیاز آور مکانیک شروع کرده و به دنبال افراد قابل اطمینان برای فرآیند جذب کارمند امتیاز آور مکانیک در شرکت خود هستن...


آخرین تغییر : 11/07/2017 - 22:03

مدارک لازم جهت اخذ رتبه مشاور

اخذ رتبه مشاور قدمی در راستای پیشرفتی چشمگیر برای شرکت های مشاور به شمار میرود از این رو متصدیان شرکت های مشاور برای کسب اعتبار شرکت خود شرایط اخذ رتبه مشاوره را فراهم می نمایند، امروزه شرکت های بسیار در این حوزه مشغول به فعالیت و رقابت تنگاتنگ برای جذب سرمایه و همچنین جذب پروژه های دولتی هستند، لازم به ذکر است اخذ رتبه مشاور به عنوان یک محرک موثر برای پیشی گرفتن از سایر رقبا برای هر شرکت است، شرکت ها برای صرف زمان کمتر و سریع تر رسیدن به نقطه ای...


آخرین تغییر : 01/14/2018 - 00:06

اخذ رتبه انبوه سازان

اخذ رتبه انبوه سازان: انبوه سازان، یکی از گروه هایی است که باید در فرآیند اخذ رتبه شرکت کنند و برای همکاری با دستگاه های دولتی و شرکتها، ابتدا باید به اخذ رتبه ای که حایز شرایط آن هستند، پرداخته و پس از طی تمامی فرآیندهای اخذ رتبه، به انجام خدمات تولیدی و مذاکره در مورد آن بپردازند چرا که اخذ رتبه یکی از ارکان تفکیک توانایی های شرکتهای سازنده ی انبوه مسکن و ساختمان است و به وسیله اخذ رتبه و ارائه آن، سطح خود را تعیین می کنند. تشخیص صلاحیت و تعیی...


آخرین تغییر : 11/08/2017 - 19:58

اخذ رتبه شورای عالی انفورماتیک

اخذ رتبه شورای عالی انفورماتیک: اخذ رتبه در جلب اعتماد مشتریان و مصرف کنندگان محصولات یا خدمات شرکت تاثیر به سزایی دارد و یک شخص حقیقی و حقوقی با رتبه ای که به دست می آورد، در میان رقبا شناخته می شود و اعتبار خاصی کسب می نماید. با اخذ رتبه، صلاحیت و توان مالی و فنی شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد؛ این رتبه بندی برای پیمانکاران، مشاوران و شرکتهای انفورماتیک به انجام می رسد. اخذ رتبه شرکتهای انفورماتیکی در 7 پایه بر اساس ظرفیت و توان اجرائی شرکتها...


آخرین تغییر : 11/08/2017 - 23:25

شرایط اخذ رتبه EPC

شرایط اخذ رتبه EPC: قبل از بررسی شرایط اخذ رتبه epc باید دانست طراحی، مشاوره و امکان سنجی، اولین قدم در زمان اجرای پروژه ها و طرحهای بزرگ است و بهترین راهکار و کم هزینه ترین روش برای انجام آن، سازماندهی انجام آن توسط مشاوران طرح و ساخت است، پس از انجام مطالعات امکان سنجی و بررسی های مقدماتی، نوبت به اجرای طرح می رسد که مدیریت اجرا، تجهیز کارگاه، گزینش، تامین نیروی انسانی و … در این مرحله برعهده پیمانکاران است؛ لذا اینجاست که اهمیت فعالان epc ر...


آخرین تغییر : 11/08/2017 - 23:21

مهندسین مشاور

خدمات مشاور ای در امور اقتصادی • انجام مطالعات امکان سنجی طرح شامل شناسایی، توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و بصورت کلی اموری که در نهایت به پذیرش و یا عدم پذیرش مجنر خواهد شد. • مطالعات بنیادی،کابردی و توسعه ای • مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی • خدمات مطالعات آماری • خدمات مهندسی ارزش • پایش و ارزشیابی طرح ها لازم بذکر است مطالعات امکان سنجی طرح ها صرفاً در صلاحیت مشاورانی که همزمان دارای تخصص خدمات اقتصادی و تخصص فنی مهند...


آخرین تغییر : 03/03/2018 - 17:32

اخذ رتبه شرکت مهندسی پیمانکاران

اخذ رتبه شرکت مهندسی پیمانکاران قبل از بررسی اخذ رتبه شرکت مهندسی پیمانکاران، باید تشریح کرد که پیمانکار چه تعریفی دارد، شرکت مهندسی پیمانکاری چطور ثبت می شود و سپس به این موضوع بپردازیم که اخذ رتبه شرکت مهندسی پیمانکاران به چه شکل انجام می شود. پیمانکار مجموعه ای حقیقی و حقوقی که مسولیت انجام کاری همچون حمل، نصب، ساخت و اجرا را بر اساس قرارداد پیمانکاری بر عهده می گیرد. برای ثبت شرکت پیمانکاری، باید بر اساس فعالیت شرکت، یکی از مدلهای شرکت سهامی...


آخرین تغییر : 11/08/2017 - 23:27

رتبه 1 مشاوران

رتبه 3 مشاوران رتبه 3 مشاوران مدرکی است که بر اساس مقررات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران، به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاور صادر می شود. جهت اخذ رتبه 3 مشاوران با توجه به میزان توانایی شرکت ها بر اساس نفرات و سوابق آن ها، تجربه کاری و ارائه بیمه یا نامه از تامین اجتماعی مبنی بر صحت انجام قرارداد مربوطه، توان مالی محاسبه شده ی شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی آخرین سال کاری انجام میگیرد. لازم به ذکر است برای اخذ رتبه...


آخرین تغییر : 01/14/2018 - 00:09