امتیاز : 4.7 (7 رای)
اخذ رتبه پیمانکاری

اخذ رتبه پیمانکاری

پیمانکار به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می شود که اجرای موضوع پیمان را بر عهده گرفته و اخذ رتبه پیمانکاری خود در پنج پایه اصلی، توانسته به معرفی شایستگی های خود بر اساس تخصص، تجربه و توان مالی خود بپردازد و پس از اخذ رتبه پیمانکاری و ارتقای مرحله ای در آن بتواند برای انجام پروژه های مورد پیمان آمادگی کسب کند؛ لذا رعایت مسایل مرتبط با اخذ رتبه پیمانکاری و گذراندن مراحلی که منجر به اخذ رتبه پیمانکاری می شود، مرحله ای از رشد و توسعه آن شرکت است و همین موضوع منجر به این شده که اخذ رتبه پیمانکاری برای پیمانکاران در اولویت قرار بگیرد.

انواع پیمانکار از لحاظ صلاحیت پیمانکاری:

فرآیندی که در آن معیار ارزیابی، تخصص، تجربه و توان مالی در زمینه پیمانکاری است، تشخیص صلاحیت نام دارد.(بر اساس آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب ۱۱/۱۲/۸۱ ) و پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی است که صلاحیت پیمانکاری را دریافت کرده است.

1- پیمانکار حقیقی:
عضوی که با داشتن شرایط لازم، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده است.

2- پیمانکار حقوقی:
عضوی که پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و یا در اداره ی ثبت اسناد و املاک، با داشتن شرایط لازم، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت می کند.
انواع پیمانکاران:
1- پیمانکار عمومی:
به پیمانکاری که دارای تجربه کافی در زمینه اجرا و اداره پروژه بوده و در یک زمان توان اجرا و راهبری چندین پروژه را دارد، پیمانکار عمومی گفته می شود.
2- پیمانکار جزء:
به شخص حقیقی یا حقوقی که در انجام کارهای اجرایی تخصص دارد و پیمانکار اصلی برای بخشی از پروژه با او پیمان می بندد را پیمانکار جزء می گویند.
3- پیمانکار دست دوم:
به پیمانکاری که در آن یک مهندس مشاور دستور به کارگیری او را می دهد پیمانکار دست دوم گفته می شود که بر اساس فصل 13 تغییرها و اصلاحهای شرایط عمومی قراردادهای پیمانکاری انجام می شود.

اختیارات پیمانکار:

• حذف تعهدات قراردادی در صورت عدم تحویل کارگاه
• انتقال جزئی از پیمان به غیر
• اختیار عدم موافقت با تعلیق بیش از 3 ماه

اهم تعهدات پیمانکار:

• تعهد به اجرای موضوع پیمان
• انجام عملیات موضوع پیمان در مدت تعیین شده
• عدم انتقال پیمان به غیر
• بیمه نمودن تاسیسات موضوع پیمان
• دادن تضمین انجام تعهد و حسن اجرای تعهد
• تعهد به نفع ثالث
اخذ رتبه پیمانکاری، یکی از مهم ترین معیارهای صلاحیت رتبه بندی است که در پنج پایه دسته بندی می شود که در این رتبه بندی، پایه پنج کوچکترین و پایه یک بزرگترین و بالاترین پایه و رتبه برای ان شرکت پیمانکاری است.

کسب رتبه پایه پنج پیمانکار:

برای اخذ رتبه پایه پنج برای پیمانکار، امتیاز نفرات در رشته های درخواستی، باید به صورت مجزا کسب شده باشد که محاسبه این امتیاز براساس مدرک تحصیلی و سابقه اعضای هیات مدیره انجام می شود.

کسب رتبه پایه چهار پیمانکار:

برای کسب پایه چهار(۴-۳-۲-۱)، امتیاز نفرات و سقف تجربه کاری تعیین شده باید موجود باشد، این سقف تجربه کاری برای هر رشته- پایه و سقف توان مالی برای هر رشته باید کسب شده باشد.

شرایط عمومی تشخیص صلاحیت شخص حقیقی (کارشناس):
• تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
• نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر (به تشخیص کمیته تشخیص صلاحیت)
• داشتن تحصیلات دانشگاهی (حداقل لیسانس) دررشته کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست یا رشته های مرتبط
• عضویت در سازمان استانی
• نداشتن سابقه محرومیت یا ممنوعیت از فعالیتهای پیمانکاری
• عدم اشتغال به کار در شرکتها و موسسات مهندسین مشاور
• درخواست متقاضی برای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران
• عدم عضویت در هیئت مدیره شرکتها و موسسات مهندسین مشاوره فعال در رشته مرتبط با درخواست متقاضی برای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران

شرایط عمومی تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی (شرکتها و موسسات):

• ثبت شرکت یا موسسه در اداره ثبت شرکتها.
• داشتن شرایط و امتیازات لازم برای تشخیص صلاحیت در رتبه مورد نظر
• نداشتن محدودیت یا ممنوعیت از انجام کارهای پیمانی
• عضویت در سازمان استانی
• عدم عضویت شرکاء یا مدیران شرکت یا موسسه در هیئت مدیره یا سهامداران شرکتها و مهندسین مشاور دیگر

اخذ رتبه پیمانکاری بر اساس تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در اعضای هیئت مدیره صورت می گیرد که در شرکتهای مشاور این امر علاوه بر اهمیت نیروی متخصص فنی و مهندسی به کمیت و کیفیت امکانات فنی و نرم افزاری موجود در مجموعه نیز وابسته می باشد اما در شرکتهای پیمانکاری با بررسی و ارزیابی مبلغ ریالی پروژه های انجام شده(در 15 سال اخیر) توسط نیرو های فنی و مهندسی انجام می پذیرد.

رشته های پیمانکاری:

1- ساختمان وابنیه، 2- راه و ترابری،3- صنعت و معدن، 4-تاسیسات و تجهیزات، 5-کشاورزی، 6-آب، 7-مرمت آثار باستانی، 8-کاوش های زمینی، 9-ارتباطات، 10-نفت و گاز، 11-نیرو

رشته های مشاوران:

1-گروه شهرسازی ومعماری، 2-گروه راه وترابری، 3-گروه مهندسی آب، 4-گروه مطالعات کشاورزی، 5-گروه انرژی،6-گروه پست ومخابرات،7-گروه صنعت، 8-گروه معدن، 9-گروه نفت وگاز، 10-گروه تخصصهای مشترک

مدارک لازم جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری:
• اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی دفتر مرکزی شرکت طبق روزنامه رسمی
• کپی کارت ملی و شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره
• مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت(کپی برابر اصل شده مدرک)
• مدارک ثبتی شرکت(کپی برابر اصل شده)
مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل: اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمی، تاسیس و تغییرات
مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل: اساسنامه، تقاضانامه، شرکت نامه، روزنامه رسمی، تاسیس و تغییرات
• 3 نسخه سربرگ رسمی شرکت
• کپی آخرین صورتجلسه تغییرات سهام
• استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکتهایی که بیمه برایشان پرداخت نموده‌اند
• گواهی کار مرتبط با رشته مورد درخواست با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکتهای اعلامی در گواهی بیمه
• تکمیل فرم های ۱۰۰-۲۰۰-۳۰۰-۴۰۰-۵۰۰ که به شرکت متقاضی ارسال می شود.

مدارک عمومی لازم جهت اخذ رتبه ۱ الی ۴ پیمانکاری:

۱- کپی برابر اصل شده ی مدارک شرکت که شامل:

الف ) کپی برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل : اساسنامه – اظهارنامه – روز نامه رسمی – تاسیس و تغییرات - کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آنها
ب ) کپی برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل : اساسنامه – تقاضانامه – شرکت نامه – روزنامه رسمی - تاسیس و تغییرات - کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آنها

۲- کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت که شامل:

الف ) نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکت هایی که بیمه برایشان پرداخت نموده اند.
ب ) گواهی کار مرتبط با رشته مورد در خواست با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکتهایی که در کواهی بیمه اعلام شدند.

۳- تصاویر آخرین صورت وضعیت تایید شده و یا اصل تاییدیه کارکرد توسط دستگاههای اجرایی برای کارهای نیمه تمام و مفاصا حساب بیمه برای کارهای تمام شده.
۴- کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام.
۵- تصاویر کلیه موافقتنامه ها.
۶- تهیه ی سربرگ شرکت در سه نسخه.
۷- دو سوم اعضای هیات مدیره به همراه مدیر عامل می بایست دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس باشند.
۸- اظهار نامه مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تایید و مهر سر ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد.

رتبه 5 مهندسین پیمانکار:

مهندسین پیمانکار برای اخذ رتبه پیمانکاری خود بر اساس قوانین موجود باید عمل کنند، قوانینی که برای هر کدام از اجزا در رتبه بندی، تعریف روشنی دارد؛ مهندسین برای اخذ رتبه مهندسین پیمانکار، موظف به ارائه مدارک و سوابق خود هستند، مدارکی که در قانون و آیین نامه مربوطه به صورت جزیی به آن پرداخته شده است.
برای رتبه بندی شرکتهای پیمانکار نیز شرکت به عنوان شخصیت حقوقی موظف به ارائه اطلاعات خود برای بررسی و کسب رتبه خود می باشد، هر چند هر شرکت همزمان می تواند در دو رشته در هر پایه تقاضای رتبه بندی داشته باشدبه عنوان مثال هر شرکت می تواند با ارتقا یکی از رتبه های خود به پایه 4 یا رتبه ای بالاتر از آن، در یک رشته دیگر تقاضای اخذ رتبه پایه 5 را بنماید. البته برای صدور هر رتبه در هر یک از رشته های فوق، دارا بودن مهندسین متخصصی که حداقل سه سال سابقه داشته باشند الزامی است و برای ارتقا هر رشته نیز داشتن عملکرد مفید در رشته مورد نظر الزامی است.
حداقل امتیاز مورد نیاز برای کسب رتبه 5 توسط پیمانکار، 300 است و برای اخذ رتبه های 4 و 3و 2و 1 به ترتیب 500، 750، 1000 و 1300 باید اخذ گردد که به دلیل اطلاعات دقیق مورد نیاز و برگشت پذیر نبودن خطا در مسیر اخذ رتبه، کارشناسان موسسه حقوقی پارسه با تلفن 22883230 برای راهنمایی در جهت اخذ رتبه 5 مهندسین پیمانکار و ارتقا رتبه مهندسین به رتبه ای شایسته و همچنین ارائه خدمات مشاوره به شرکتها و مهندسین و اعضای هییت مدیره، اعلام آمادگی می نمایند.

برای اخذ رتبه 5 مهندسین پیمانکار، این مدارک باید اخذ گردد:

- استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع، خاتمه و نام شرکتهایی که بیمه برای مهندسین پرداخت نموده‌اند.
- گواهی کار مرتبط با رشته مورد درخواست با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکتهای اعلامی در گواهی بیمه.
رتبه 5 مهندسین پیمانکار مرحله ابتدایی برای کسب رتبه در نظام رتبه بندی کشور است، مرحله ای که با فعالیتهای هم جهت و پرداخت مستمر حق بیمه می تواند به نتیجه بیانجامد.
اخذ رتبه 5 مهندسین پیمانکار بخشی از فرآیندی است که جزییات آن در آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوب 11 اسفند 1381 آمده است.

رتبه 5 پیمانکار:

تقسیم بندی شرکتها در قانون معاونت فنی و عمرانی استانداری، آنها را به دو گروه تقسیم می کند، شرکتهای پیمانکار و شرکتهای مشاور.
گرید شرکتهای پیمانکار 1و2 و3 و4 و5 است که به ترتیب 1 بالاترین رتبه و 5 پایین ترین رتبه برای یک شرکت پیمانکاری محسوب می شود، تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در اعضای هییت مدیره، مهمترین مشخصه برای رتبه بندی شرکتهای پیمانکار است در حالیکه در شرکتهای مشاور امکانات فنی و نرم افزاری نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.
همچنین ارتقای رتبه در شرکتهای پیمانکاری از رتبه 5 به سایر رتبه ها، با بررسی و ارزیابی مبالغ ریالی پروژه های انجام شده صورت می گیرد اما کسب رتبه 5 پیمانکار چه شرایطی دارد؟
برای تشخیص صلاحیت پیمانکاران حقیقی و حقوقی برای اخذ رتبه 5 پیمانکار، باید فرم تقاضای رتبه بندی به همراه مدارک و مستندات ارائه شود و صحت مدارک ارائه شده توسط کمیته استعلام تایید گردد.
مدارک لازم جهت اخذ رتبه 5 پیمانکار:
• اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی دفتر مرکزی شرکت طبق روزنامه رسمی
• کپی کارت ملی و شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره
• مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت(کپی برابر اصل شده مدرک)
• مدارک ثبتی شرکت(کپی برابر اصل شده)
مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل: اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمی، تاسیس و تغییرات
مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل: اساسنامه، تقاضانامه، شرکت نامه، روزنامه رسمی، تاسیس و تغییرات
• 3 نسخه سربرگ رسمی شرکت
• کپی آخرین صورتجلسه تغییرات سهام

مدارک لازم برای مهندس و یا مهندسین برای اخذ رتبه 5 پیمانکار:

• استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکتهایی که بیمه برایشان پرداخت نموده‌اند.
• گواهی کار مرتبط با رشته مورد درخواست با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکتهای اعلامی در گواهی بیمه.
شرایط ویژه مدیر عامل و هیئت مدیره برای اخذ رتبه 5 پیمانکار:
• آخرین مدرک تحصیلی مدیرعامل شرکت پیمانکار باید لیسانس باشد
• دوسوم اعضای هیئت مدیره نیز باید دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشند
• از بین اعضای هیئت مدیره، یک نفر از اعضا باید دارای رشته تحصیلی زمینه نسبت به رتبه درخواستی باشد که حداقل سه سال تمام سابقه اشتغال در همان رشته یا تخصص را دارد.
• ارائه گواهی بیمه تامین اجتماعی و گواهی اشتغال از محل فعالیت موصوف توسط یک نفر از اعضای هیئت مدیره
• داشتن کداقتصادی برای شرکتهای متقاضی ارتقای رتبه الزامی است
• شرکتها می‌توانند در صورت دارا بودن شرایط، به‌طور همزمان درخواست دریافت رتبه در دو پایه را داشته باشند.

رتبه 4 پیمانکار:

مبحث رتبه بندی برای همه پیمانکاران در حال حاضر از اهمیت چشمگیری برخوردار است، چرا که همه پیمانکاران برای انجام پروژه ها و همچینین شرکت در مناقصات دولت نیازمند به اخذ رتبه هستند، یکی از انواع گرید های پیمانکاران اخذ رتبه 4 پیمانکار است، نکته حائض اهمیت اینجاست که رتبه 4 پیمانکار به عنوان مرحل دوم برای رتبه بندی پیمانکاری قابل توجه می باشد، شرکت های پیمانکاری بعد از دریافت رتبه 4 پیمانکار در فضای رقابتی بین شرکت های رتبه دار پیمانکار جایگاه مستحکم تری را کسب می نمایند، محقق شدن رتبه 4 پیمانکار شرایط ویژه ای برای شرکت ها ایجاد می کند، برای نام بردن مزایای ویژه ای که رتبه 4 پیمانکار برای شرکت ها فراهم می آورد می توان به شرکت در مزایده و مناقصات با رقم های کلان و نیز سطح اعتماد بیشتر سرمایه گذاران به شرکت های دارای رتبه 4 پیمانکار اشاره کرد، کسب رتبه 4 پیمانکار جزء مسائل تعیین کننده برای آینده همه شرکت های پیمانکاری است، لذا انجام امور اخذ رتبه 4 پیمانکار متخصصان و مشاوران زبده این حوزه را می طلبد، موسسه حقوقی پارسه با بیش از دو دهه تجربه در زمینه خدمات حقوقی به ویژه رتبه بندی شرکت ها و اخذ رتبه 4 پیمانکار از همه متقاضیان رتبه 4 پیمانکار دعوت به عمل می آورد ، تمام امور اخذ رتبه 4 پیمانکار شما عزیزان عهده دار خواهد بود لذا برای اطلاع از نحوه انجام امور اخذ رتبه 4 پیمانکار با کارشناسان مجرب پارسه به شماره تلفن 02122883230 تماس حاصل فرمایید.
فرآیند رتبه بندی برای شرکت های پیمانکاری شامل 5 گرید کلی است، که برای توضیح بیشتر باید گفت رتبه های1 تا 5 به ایشان اعطا می گردد، لازم به ذکر است که به ترتیب رتبه 1 بالاترین گرید و رتبه 5 پایین ترین گرید برای شرکت های پیمانکاری است.

شرايط صلاحيت پيمانكاران حقوقی:

• ثبت شده بودن شرکت پیمانکار در سازمان ثبت شرکتها
• نداشتن محکومیت، محرومیت یا ممنوعیت انجام کارهای پیمانکاری
• عضویت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی آن استان
• عضو نبودن مدیران یا شرکا در شرکتهای مهندسی مشاور

شرايط صلاحيت پيمانكاران حقيقي :

• تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران
• نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر
• داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت سربازي
• عضویت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی آن استان
• نداشتن سابقه محروميت، محكوميت يا ممنوعيت از فعاليت هاي پيمانكاري
• عدم اشتغال به كار در شركتهاي مشاوره و عدم عضويت در هيأت مديره شركتها و مؤسسات مهندسين مشاوره فعال در رشته مرتبط با درخواست متقاضي براي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاران.
در یایان باید به این مهم نیز اشاره شود که تحویل مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمی، تاسیس و تغییرات می باشد، همچنین مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل اساسنامه، تقاضانامه، شرکت نامه، روزنامه رسمی، تاسیس و تغییرات به همراه 3نسخه سربرگ رسمی شرکت و کپی آخرین صورتجلسه تغییرات سهام از دیگر مدارکی است، برای اخذ رتبه4 پیمانکار می بایست مورد توجه باشد.

شرایط اخذ رتبه 4 پیمانکاری

اخذ رتبه برای همه پیمانکاران امری ضروری به شمار می آید، امروزه شرکت ها پیمانکاری به دنبال اخذ رتبه برای جذب سرمایه گذاران هستند، هر چه رتبه شرکت بهتر باشد اعتبار آن شرکت نیز بیشتر خواهد شد به این معنا که سرمایه گذاران با خیال راحت تری پروژه های خود را به شرکت هایی که موفق به اخذ رتبه شده اند واگذار می کنند، فرآیند اخذ رتبه برای شرکت های پیمانکاری شامل 5 گرید کلی است، که برای توضیح بیشتر باید گفت رتبه های1 تا 5 به ایشان اعطا می گردد، لازم به ذکر است که به ترتیب رتبه 1 بالاترین گرید و رتبه 5 پایین ترین گرید برای شرکت های پیمانکاری است.

شرايط صلاحيت پيمانكاران حقوقی:

• ثبت شده بودن شرکت پیمانکار در سازمان ثبت شرکت ها
• نداشتن محکومیت، محرومیت یا ممنوعیت انجام کارهای پیمانکاری
• عضویت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی آن استان
• عضو نبودن مدیران یا شرکا در شرکتهای مهندسی مشاور

شرايط صلاحيت پيمانكاران حقيقي :

• تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران
• نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر
• داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت سربازي
• عضویت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی آن استان
• نداشتن سابقه محروميت، محكوميت يا ممنوعيت از فعاليت هاي پيمانكاري
• عدم اشتغال به كار در شركتهاي مشاوره و عدم عضويت در هيأت مديره شركتها و مؤسسات مهندسين مشاوره فعال در رشته مرتبط با درخواست متقاضي براي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاران.

شرکت هایی که شامل دریافت رتبه 4 پیمانکاران می شوند:

• شرکت پیمانکار ساختمان وابنیه
• شرکت پیمانکار راه و ترابری
• شرکت پیمانکار صنعت و معدن
• شرکت پیمانکار تاسیسات و تجهیزات
• شرکت پیمانکار کشاورزی
• شرکت پیمانکار آب
• شرکت پیمانکار مرمت آثار باستانی
• شرکت پیمانکار کاوش های زمینی
• شرکت پیمانکار ارتباطات
• شرکت پیمانکار نفت و گاز
• شرکت پیمانکار نیرو
همان طور که در قبل اشاره شد رتبه بندی شرکت های پیمانکاری را 5 گرید کلی تشکیل می دهد، برای تشریح بهتر می توان گفت رتبه بندی از گرید1 تا گرید 5 است؛ که به ترتیب رتبه 1 بالاترین گرید و رتبه 5 پایین ترین گرید برای شرکت های پیمانکاری است.
مدارک لازم جهت اخذ رتبه 4 پیمانکاران:
• اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی دفتر مرکزی شرکت طبق روزنامه رسمی
• کپی کارت ملی و شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره
• مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت(کپی برابر اصل شده مدرک)
• مدارک ثبتی شرکت(کپی برابر اصل شده)
• مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل: اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمی، تاسیس و تغییرات
• مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل: اساسنامه، تقاضانامه، شرکت نامه، روزنامه رسمی، تاسیس و تغییرات
• نسخه سربرگ رسمی شرکت
• کپی آخرین صورتجلسه تغییرات سهام
مدارک لازم برای مهندسین متقاضی دریافت رتبه 4 پیمانکاران:
• استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکتهایی که بیمه برایشان پرداخت نموده‌اند.
• گواهی کار مرتبط با رشته مورد درخواست با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکتهای اعلامی در گواهی بیمه.

شرایط هیئت مدیره جهت دریافت رتبه 4 پیمانکاران:

• آخرین مدرک تحصیلی مدیرعامل شرکت پیمانکار باید لیسانس باشد.
• دوسوم اعضای هیئت مدیره نیز باید دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشند.
• از بین اعضای هیئت مدیره، یک نفر از اعضا باید دارای رشته تحصیلی زمینه نسبت به رتبه درخواستی باشد که حداقل سه سال تمام سابقه اشتغال در همان رشته یا تخصص را دارد.
• ارائه گواهی بیمه تامین اجتماعی و گواهی اشتغال از محل فعالیت موصوف توسط یک نفر از اعضای هیئت مدیره.
• داشتن کداقتصادی برای شرکت های متقاضی ارتقای رتبه.

مدارک عمومی لازم جهت اخذ رتبه 1 الی 4 پیمانکاری

1- کپی برابر اصل شده ی مدارک شرکت شامل موارد ذیل است:
الف ) مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص عبارتند از : اساسنامه، اظهارنامه، روز نامه رسمی، تاسیس و تغییرات، کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آنها
ب ) مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از: اساسنامه، تقاضانامه، شرکت نامه، روزنامه رسمی، تاسیس و تغییرات، کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آنها
2- کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت عبارتند از:
الف) نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع، خاتمه و نام شرکت هایی که بیمه برایشان پرداخت نموده اند.
ب) گواهی کار مرتبط با رشته مورد در خواست با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکت هایی که در گواهی بیمه اعلام شدند.
3- تصاویر آخرین صورت وضعیت تایید شده و یا اصل تاییدیه کارکرد توسط دستگاه های اجرایی برای کارهای نیمه تمام و مفاصا حساب بیمه برای کارهای تمام شده.
4- کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام.
5- تصاویر کلیه موافقت نامه ها.
6- تهیه ی سربرگ شرکت در سه نسخه.
7- دو سوم اعضای هیات مدیره به همراه مدیر عامل می بایست دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس باشند.
8- اظهار نامه مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تایید و مهر سر ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد.

اخذ رتبه 5 پیمانکاری:

اخذ رتبه و ارتقای رتبه، از مواردی است که در شرکتهای مشاور و پیمانکار اهمیت بالایی دارد، اخذ رتبه از الزامات انعقاد قرارداد شرکتهای پیمانکاری و مشاور با شرکت‎ها‎‎ و سازمان‎ها‎‎ی دولتی است، شرکتها پس از اخذ رتبه ای که امتیاز آن را دارند، می توانند جایگاه و سطح خود را تعیین کنند و برای اخذ رتبه بالاتر تلاش کنند و این موضوع، به این دلیل است که مراکز دولتی این اجازه را ندارند که با شرکت‎ها‎‎یی که مراحل اخذ رتبه را نگذرانده اند قراردادی منعقد کنند.
از لحاظ تقسیم بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شرکت ها به دو گروه شرکتهای مشاور و شرکتهای پیمانکار تقسیم می شوند، رتبه شرکت های پیمانکاری ۵ و ۴ و ۳ و ۲ و ۱ است که ۵ پائین ترین و ۱ بالاترین رتبه برای شرکتهای پیمانکاری است و رتبه شرکت های مشاور ۳ و ۲ و ۱ است که ۳ پائین ترین و ۱ بالاترین رتبه برای شرکتهای مشاور است. ملاک رتبه بندی شرکت های پیمانکار، تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در هیئت مدیره است در حالیکه ملاک برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر نیروی فنی و مهندسی، امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت است.

مراحل ارتقاء رتبه شرکت پیمانکار از ۵ به ۱:

1- ارزیابی پروژه های انجام شده توسط هم مجموعه شرکت و هم نیروهای فنی و مهندسی شرکت در ۱۵ سال اخیر و به صورت مبلغ ریالی.
2- پس از اتمام مرحله اول، در صورتی که شرکت موفق به کسب امتیاز مورد نظر شود؛ باید دید که آیا شرکت پیمانکار اظهارنامه مالیاتی واجد شرایط دارد یا خیر؟
پس از طی این مراحل، شرکت پیمانکار می تواند رتبه خود را از ۵ به رتبه های بالاتر ارتقاء دهد.
مراحل ارتقاء رتبه شرکت مشاور از 3 به ۱:
1- ارزیابی پروژه های انجام شده توسط نیروهای فنی و مهندسی شرکت در ۱۵ سال اخیر و به صورت مبلغ ریالی.
2- کسب شرایط لازم در اظهارنامه مالیاتی، امکانات فنی و نرم افزاری شرکت مشاور

مدارک لازم جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری:

• اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی دفتر مرکزی شرکت طبق روزنامه رسمی
• کپی کارت ملی و شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره
• مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت (کپی برابر اصل شده مدرک)
• مدارک ثبتی شرکت(کپی برابر اصل شده)
مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل: اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمی، تاسیس و تغییرات
مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل: اساسنامه، تقاضانامه، شرکت نامه، روزنامه رسمی، تاسیس و تغییرات
• 3 نسخه سربرگ رسمی شرکت
• کپی آخرین صورتجلسه تغییرات سهام

مدارک لازم برای مهندس و یا مهندسینی که سوابق کاری ارائه می کنند:

• استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکتهایی که بیمه برایشان پرداخت نموده‌اند
• گواهی کار مرتبط با رشته مورد درخواست با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکتهای اعلامی در گواهی بیمه
شرایط ویژه مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت پیمانکاری:
• آخرین مدرک تحصیلی مدیرعامل شرکت پیمانکار باید لیسانس باشد
• دوسوم اعضای هیئت مدیره نیز باید دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشند
• از بین اعضای هیئت مدیره، یک نفر از اعضا باید دارای رشته تحصیلی زمینه نسبت به رتبه درخواستی باشد که حداقل سه سال تمام سابقه اشتغال در همان رشته یا تخصص را دارد.
• ارائه گواهی بیمه تامین اجتماعی و گواهی اشتغال از محل فعالیت موصوف توسط یک نفر از اعضای هیئت مدیره
• داشتن کداقتصادی برای شرکتهای متقاضی ارتقای رتبه الزامی است
• شرکتها می‌توانند در صورت دارا بودن شرایط، به‌طور همزمان درخواست دریافت رتبه در دو پایه را داشته باشند.

مدارک عمومی لازم جهت اخذ رتبه 1 الی 4 پیمانکاری:

• مدارک ثبتی شرکت به صورت کپی برابر اصل شده
• مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل : اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمی، تاسیس و تغییرات
• مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل : اساسنامه، تقاضانامه، شرکت نامه، روزنامه رسمی، تاسیس و تغییرات
• کپی کارت ملی و شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره
• مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت(کپی برابر اصل شده آن)
• 3 نسخه سربرگ رسمی شرکت
• کپی آخرین صورتجلسه تغییرات سهام
• تصاویر کلیه قراردادها و پیمانهای شرکت
• تصاویر آخرین صورت وضعیت تایید شده و یا اصل تاییدیه کارکرد توسط دستگاههای اجرایی (تاییدیه از بالاترین مقام کارفرما) برای کارهای نیمه تمام
• ارائه مفاصا حساب بیمه برای کارهای تمام شده
• اظهار نامه مالیاتی آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده، همراه با تایید و مهر سر ممیز مالیاتی
• داشتن مدرک تحصیلی لیسانس برای مدیر عامل و دو سوم اعضای هیات مدیره
مدارک لازم برای مهندس و یا مهندسینی که سوابق کاری ارائه می کنند:
• ارائه نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکتهایی که بیمه برایشان پرداخت نموده اند
• ارائه گواهی کار مرتبط با رشته مورد درخواست، با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکتهای اعلامی در گواهی بیمه

اخذ رتبه شرکت مهندسی پیمانکاران

قبل از بررسی اخذ رتبه شرکت مهندسی پیمانکاران، باید تشریح کرد که پیمانکار چه تعریفی دارد، شرکت مهندسی پیمانکاری چطور ثبت می شود و سپس به این موضوع بپردازیم که اخذ رتبه شرکت مهندسی پیمانکاران به چه شکل انجام می شود.

پیمانکار مجموعه ای حقیقی و حقوقی که مسولیت انجام کاری همچون حمل، نصب، ساخت و اجرا را بر اساس قرارداد پیمانکاری بر عهده می گیرد.

برای ثبت شرکت پیمانکاری، باید بر اساس فعالیت شرکت، یکی از مدلهای شرکت سهامی خاص و مسولیت محدود را انتخاب کرد، البته مدل شرکت سهامی خاص برای شرکتهای پیمانکاری مناسب تر به نظر می رسد.

اخذ رتبه شرکت مهندسی پیمانکاران به معنی بررسی میزان توانایی و صلاحیت شرکت پیمانکاری است که بر اساس نفرات و نیروهای فنی و مهندسی و امتیازات آنها، تحصیلات، سوابق کاری و توانایی مالی شرکت بررسی خواهد شد.

اخذ رتبه شرکت مهندسی پیمانکاران در یازده رشته کاری انجام می شود: این رشته ها شامل :ساختمان و ابنیه - راه وترابری - صنعت و معدن - تاسیسات و تجهیزات - کشاورزی – آب - مرمت آثار باستانی - کاوش های زمینی - فناوری وارتباطات - نفت و گاز – نیرو می باشد.

پس از اخذ رتبه شرکت مهندسی پیمانکاران در اولین مرحله که رتبه 5 است، نوبت به ارتقا رتبه می رسد، برای ارتقا رتبه از 5 به 1 در شرکتهای پیمانکاری، مبلغ ریالی پروژه های انجام شده در 15 سال اخیر توسط شرکت پیمانکاری ارزیابی می شودو درصورتی که شرکت امتیاز لازم را کسب کند و اظهارنامه مالیاتی واجد شرایط را داشته باشد می تواند رتبه خود را از 5 به رتبه های بالاتر ارتقا دهد، رتبه های شرکتهای پیمانکاری از 5 شروع شده و در بالاترین سطح به رتبه یک می رسد.

یکی از سوالاتی که در مورد اخذ رتبه شرکت مهندسی پیمانکاران به وجود می آید در مورد اخذ رتبه گروه شرکتهای مهندسی پیمانکاری است، شخصیتی حقوقی که از همکاری یا مشارکت دو یا چند شرکت پیمانکاری برای اجرای یک پروژه بزرگتر به وجود می آید و شخصیت حقوقی هر یک از شرکتها به طور مستقل نیز حفظ می شود به شکلی که چند شرکت که هر کدام در یک حوزه فعالیت می کنندبخشی از یک طرح بزرگ را به انجام می رسانند و هر کدام به صورت مجزا باید اخذ رتبه نمایند.

گفتنی است اخذ رتبه شرکت مهندسی پیمانکاران از الزامات شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی است.

لذا صلاحيت پيمانكاران بر اساس ثبت شده بودن در سازمان ثبت شرکتها، نداشتن محکومیت، محرومیت یا ممنوعیت انجام کارهای پیمانکاری و عضو نبودن مدیران یا شرکا در شرکتهای مهندسی مشاور مورد بررسی قرار می گیرد.

بی شک اطلاعات ارائه شده بخشی از توضیحات مورد نیاز برای رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری است که برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر، موسسه حقوقی پارسه با کادری متخصص در حوزه های مهندسی و حقوقی آمادگی خود را برای مشاوره با شماره تلفن 22883230 اعلام می کند.

استعلام رتبه شرکت های پیمانکاری

رتبه بندی برای همه مجموعه ها تعیین کننده سطح اعتبار و درآمد می باشد، از این رو همه شرکت های پیمانکاری به رتبه بندی توجه ویژه ای دارند و تمام امور رتبه بندی را در رأس امور قرار می دهند، مجموعه های کثیری در حال حاضر به تبلیغات در حوزه رتبه بندی ها می پردازند ولی نکته حائز اهمیت اینجاست که هر موسسه ای نمی تواند خدمات استاندارد و قانونی رتبه بندی شرکت را ارائه دهد، از این رو موسسه حقوقی پارسه مفتخر به این است که پس از دو دهه تجربه طلایی در حوزه رتبه بندی شرکت همواره توانسته رضایت مشتریان خود را مرتفع نماید، از همه عزیزانی که متقاضی رتبه بندی هستند خواستاریم با تماس با شماره تلفن 02122883230 موسسه حقوقی پارسه کلیه اطلاعات مورد نیاز خود درباره رتبه بندی را با کارشناسان زبده موسسه حقوقی پارسه در میان بگذارند.
استعلام رتبه شرکت های پیمانکاری و رتبه بندی شرکت باتوجه به میزان توانایی، کیفیت، عملکرد اعضاء و پیمانکاران انجام می گیرد. رتبه بندی شرکت ها پیمانکاری در 5 گرید انجام می گیرد.گرید یک بالاترین و گرید 5 پایین ترین و کمترین رتبه را خواهد داشت.
استعلام رتبه شرکت های پیمانکاری، پس از ثبت شرکت رتبه بندی انجام می گیرد و در طی سال ها با توجه به امتیازات مثبت اخذ شده ی شرکت انجام می شود.

استعلام رتبه شرکت های پیمانکاری در بخش ها و رشته های مختلف :

• استعلام رتبه شرکتهای پیمانکاری در رشته ساختمان و ابنیه
• استعلام رتبه شرکتهای پیمانکاری در رشته راه و ترابری
• استعلام رتبه شرکتهای پیمانکاری در رشته صنعت و معدن
• استعلام رتبه شرکتهای پیمانکاری در رشته تاسیسات و تجهیزات
• استعلام رتبه شرکتهای پیمانکاری در رشته کشاورزی
• استعلام رتبه شرکتهای پیمانکاری در رشته آب
• استعلام رتبه شرکتهای پیمانکاری در رشته نیرو
• استعلام رتبه شرکتهای پیمانکاری در رشته مرمت آثار باستانی
• استعلام رتبه شرکتهای پیمانکاری در رشته کاوش های زمینی
• استعلام رتبه شرکتهای پیمانکاری در رشته نفت و گاز
• استعلام رتبه شرکتهای پیمانکاری در رشته ارتباطات

استعلام رتبه شرکت های پیمانکاری با مدارک لازم :

• استعلام رتبه شرکتهای پیمانکاری با ارائه تعهدنامه محضری یا سازمان ، تعهدنامه منع مداخله کارکنان دولت بایست ارائه گردد.البته شایان ذکر است که تعهدنامه محضری ، کلیه اعضای هیئت مدیره ملزوم است.
• استعلام رتبه شرکتهای پیمانکاری با اخذ رتبه ای که متقاضی در سربرگ شرکت با شماره تلفن و آدرس شرکت درج می نماید بایست با آخرین آدرس مندرج در روزنامه مطابقت کند.
• استعلام رتبه شرکتهای پیمانکاری با ارائه اصل گواهینامه رتبه بندی
• استعلام رتبه شرکتهای پیمانکاری با ارائه مدارک کپی برابر اصل تمامی روزنامه های رسمی و اوراق ثبتی اعم از : شرکت نامه و تقاضانامه ، اساسنامه که توسط سازمان ثبت شرکتها ، جمع آوری میگردد.
• استعلام رتبه شرکتهای پیمانکاری با ارائه آخرین صورت جلسه سهامداران شرکت و یا موسسه منظور.
• استعلام رتبه شرکتهای پیمانکاری با ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی و مدارک تحصیلی که در A4تنظیم گردیده است.
• استعلام رتبه شرکتهای پیمانکاری با ارائه کپی برابر با اصل مدارک تحصیلی و اصل مدارک تحصیلی که جهت بررسی بازدید کارشناس نیاز است.
• استعلام رتبه شرکتهای پیمانکاری با ارائه کپی کارت پایان خدمت فارغ التحصیلان تا ۳ سال گذشته.
• استعلام رتبه شرکتهای پیمانکاری با مندرج ساختن آدرس و شماره تماس افراد امتیاز آور و سهامداران۵ و زیر ۵% سهم در سربرگی که دارای شماره تاریخ و آدرس است.
• استعلام رتبه شرکتهای پیمانکاری باارائه اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی
• استعلام رتبه شرکتهای پیمانکاری با ارائه کپی قرارداد به همراه تاییدیه کارکردها
• استعلام رتبه شرکتهای پیمانکاری با ارائه تاییدیه عملکرد که شامل : مفاصا حساب بیمه، سند ذیحسابی، آخرین صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرمای اصلی به همراه نامه گواهی تایید کار انجام در سربرگ کارفرما
• استعلام رتبه شرکتهای پیمانکاری با ارائه تاییدیه عملکرد که شامل : مفاصا حساب بیمه، سند ذیحسابی، آخرین صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرمای اصلی بهمراه نامه گواهی تایید کار انجام شده در سربرگ کارفرما
• استعلام رتبه شرکتهای پیمانکاری با ارائه اظهارنامه مالیاتی تایید شده توسط سرممیز مالیاتی مربوطه شامل ترازنامه و جدول شماره ۶ همچنین جدول سود و زیان جدول شماره ۵
در صورت نیاز به اقدامات لازم در خصوص داشتن اطلاعات استعلام رتبه شرکت های پیمانکاری در تمامی استان ها اعم از :
• استعلام رتبه شرکتهای پیمانکاری در تهران
• استعلام رتبه شرکتهای پیمانکاری در کرج
• استعلام رتبه شرکتهای پیمانکاری در قزوین
• استعلام رتبه شرکتهای پیمانکاری در تمامی استانها و شهرستانها
موسسه حقوقی پارسه با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات به شما عزیزان، در تمام زمینه های حقوقی می باشد
شما عزیزان می توانید با تلفن 02122883230 تماس گرفته و در کنار دریافت اطلاعات مورد نیاز خود درباره رتبه بندی مشاوره رایگان نیز دریافت کنید.

مدارک لازم برای رتبه بندی

امروزه مهمترین اصل برای یک شرکت مشاوره و پیمانکاری رتبه بندی شرکت است، رتبه بندی شرکت در تعریف کلی به اعطای رتبه شرکت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفته می شود، مراحل رتبه بندی شرکت زمان بر بوده و مدارک خاصی نیز برای رتبه بندی شرکت لازم است، موسسه حقوقی پارسه میزبان کلیه متقاضیان رتبه بندی شرکت است، چرا که پارسه از زبده ترین کارشناسان حوزه رتبه بندی شرکت در ارائه خدمات حقوقی و رتبه بندی شرکت بهرمند می باشد، لذا برای پیگیری امور رتبه بندی شرکت خود می توانید با شماره تلفن 02122883230 موسسه حقوقی پارسه تماس حاصل فرمایید.
طبق قانون سازمان معاونت فنی وعمران استانداری شرکت ها به دو دسته مشاور و پیمانکار تقسیم می شوند و برای شرکتهای پیمانکاری رتبه یا گرید 1 و 2 و 3 و 4 و 5 را تعریف نمود که به ترتیب 1 بالاترین رتبه و 5 پایین ترین رتبه می باشد. این رتبه برای شرکت های مشاور در سه سطح1 و 2 و 3 تعریف شده است که همانند شرایط بالا 1 بالاترین رتبه و 3 پایین ترین رتبه می باشد.
مهمترین مرحله برای اعطای رتبه در شرکتهای پیمانکار تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در اعضای هیئت مدیره می باشد اما در شرکت های مشاور این امر علاوه بر اهمیت نیروی متخصص فنی و مهندسی به کم و کیف امکانات فنی و نرم افزاری موجود در مجموعه نیز وابسته می باشد . ارتقای رتبه در شرکت های پیمانکاری بطور مثال از رتبه 5 به رتبه 1 با بررسی و ارزیابی مبلغ ریالی پروژه های انجام شده(در 15 سال اخیر) توسط نیرو های فنی و مهندسی انجام می پذیرد.
ارتقای رتبه در شرکت های مشاور از پایه 3 به پایه 1 نیز با بررسی و ارزیابی مبلغ ریالی (در 15 سال اخیر) همچنین نیروی فنی و مهندسی و اظهار نامه مالیاتی و امکانات فنی و نرم افزاری انجام می پذیرد و تمامی این عوامل در کسب این رتبه حائز اهمیت می باشند.

رشته های پیمانکاری شامل:

• ساختمان وابنیه
• راه و ترابری
• صنعت و معدن
• تاسیسات و تجهیزات
• کشاورزی
• آب
• مرمت آثار باستانی
• کاوش های زمینی
• ارتباطات
• نفت و گاز
• نیرو

رشته های مشاوران شامل:

• گروه شهرسازی ومعماری
• گروه راه وترابری
• گروه مهندسی آب
• گروه مطالعات کشاورزی
• گروه انرژی
• گروه پست ومخابرات
• گروه صنعت
• گروه معدن
• گروه نفت وگاز
• گروه تخصصهای مشترک

مدارک لازم جهت اخذ رتبه ۵ پیمانکاری

تهیه و تنظیم نامه ی درخواست گواهی نامه ی تعیین صلاحیت پیمانکاری که در آن با ذکر نام شرکت، شماره ی ثبت ، شناسه ی ملی و کد اقتصادی و ذکر رتبه ها و رشته های مورد نظر خطاب به ریاست محترم انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران باشد.
• کپی برابر اصل آگهی تاسیس و روزنامه ی هیئت مدیره و تغییرات ( کلیه ی آگهی های روزنامه)
• کپی برابر اصل اظهارنامه ی ثبت شرکت و تقاضا نامه ی ثبت شرکت
• کپی برابر اصل کلیه ی صفحات اساسنامه
• کپی برابر اصل صورت جلسه ی سهامداران
• کپی برابر اصل صفحه ی اول شناسنامه و صفحه ی توضیحات ، پشت و روی کارت ملی ، پشت و روی کارت پایان خدمت همه ی افراد امتیازآور و مدیرعامل و سهامداران
• کپی برابر اصل مدرک تحصیلی کلیه ی افراد امتیاز آور و مدیر عامل
• ارائه ی گواهی کار از شرکت های قبلی افراد امتیازآور که در آن تاریخ شروع و پایان و ذکر جمله ی مثلا کارشناس تاسیسات برقی یا مکانیکی و کارشناس اجرایی ساختمان و ابنیه درج شده باشد.
• تکمیل فرم های ۱۰۰-۲۰۰-۳۰۰-۴۰۰-۵۰۰ که به شرکت متقاضی ارسال می شود.
• مدارک عمومی لازم جهت اخذ رتبه ۱ الی ۴ پیمانکاری
۱- کپی برابر اصل شده ی مدارک شرکت که شامل:
الف ) کپی برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل : اساسنامه – اظهارنامه – روز نامه رسمی – تاسیس و تغییرات - کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آنها
ب ) کپی برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل : اساسنامه – تقاضانامه – شرکت نامه – روزنامه رسمی - تاسیس و تغییرات - کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آنها
۲- کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت که شامل :
الف ) نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکت هایی که بیمه برایشان پرداخت نموده اند.
ب ) گواهی کار مرتبط با رشته مورد در خواست با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکتهایی که در کواهی بیمه اعلام شدند.
۳- تصاویر آخرین صورت وضعیت تایید شده و یا اصل تاییدیه کارکرد توسط دستگاههای اجرایی برای کارهای نیمه تمام و مفاصا حساب بیمه برای کارهای تمام شده.
۴- کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام.
۵- تصاویر کلیه موافقتنامه ها.
۶- تهیه ی سربرگ شرکت در سه نسخه.
۷- دو سوم اعضای هیات مدیره به همراه مدیر عامل می بایست دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس باشند.
۸- اظهار نامه مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تایید و مهر سر ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد.

مدارک لازم جهت اخذ رتبه مشاوره

۱- جهت اخذ رتبه تقاضای رتبه بندی در سربرگ شرکت با شماره تلفن و آدرس شرکت می بایستی با آخرین آدرس طبق روزنامه برابر باشد.
۲- اصل گواهینامه رتبه بندی در صورت دارا بودن رتبه قبلی
۳- کپی برابر اصل کلیه روزنامه های رسمی و اوراق ثبتی شامل: شرکتنامه و تقاضانامه، اساسنامه از طریق سازمان ثبت شرکت ها
۴- آخرین صورتجلسه سهامداران
۵- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی و مدارک تحصیلی افراد امتیاز آور
۶- کپی برابر اصل مدارک تحصیلی و اصل مدارک تحصیلی جهت بازدید کارشناس.
۷- کپی برابر اصل مدارک کارت پایان خدمت افراد امتیاز آور و آدرس و شماره تلفن افراد امتیاز آور و سهام داران
۸- اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی.
۹- اظهارنامه مالیاتی تایید شده توسط سرممیز مالیاتی مربوطه شامل ترازنامه و جدول شماره ۶ همچنین جدول سود و زیان یا جدول شماره ۵
۱۰- تاییدیه کارکردها شامل:مفاصا حساب بیمه، سند ذی حسابی، آخرین صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرمای اصلی بهمراه نامه گواهی تایید کار انجام شده در سربرگ کارفرما.
۱۱- سابقه کار شرکت های نامبرده در پرینت تامین اجتماعی با ذکر نوع فعالیت و سمت فرد درآن شرکت (همراه داشتن آدرس و تلفن در سربرگ آن شرکت و شماره و تاریخ الزامی می باشد) شرکت های مذکور یا دارای رتبه بوده و یا نمونه قرارداد ارائه گردد.

رتبه 5 مهندسی پیمانکاری:

پیمانکار در حوزه های مهندسی مختلف به شخصیتی حقیقی یا حقوقی گفته می شود که برای اجرای یک پروژه مهندسی، قدرت لازم را داشته باشد، این قدرت شامل در اختیار داشتن نیروهای انسانی، متخصص و ماشین آلات مورد نیاز برای انجام پروژه و یا امکان دسترسی کامل به این امکانات است، شرکتهای پیمانکاری در زمینه اجرایی و اجرای پروژه های عمرانی و قراردادهای اجرایی در زمینه ساخت و نظارت می باشد.
رتبه بندی شرکتهای پیمانکار شامل بررسی امتیاز نیروی انسانی متخصص، امتیاز کارهای انجام شده و امتیاز توان مالی شرکت است.
رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری از این جهت حایز اهمیت است که شرکتهای پیمانکاری برای شرکت در مناقصات دولتی می بایست دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری و یا رتبه مورد نظر باشند و از جهتی سرمایه گذاران نیز در صورتی که از رتبه بندی شرکتها و توان فنی و مالی آنها مطلع باشند، برای انتخاب شرکت مناسب برای انجام پروژه خود می توانند تصمیم بهتری را اخذ کنند.
توجه به نکاتی همچون اهمیت رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری موجب می شود به این موضوع نیز توجه داشته باشیم که با این رتبه بندی در صنایع گوناگون، نمای کلی از وضعیت شرکتها مختلف و نقاط ضعف و قوت انها با این معیارها تعیین می گردد.
رتبه 5 مهندسی پیمانکاری پایین ترین و اولین رتبه برای مهندسان و پیمانکاران به شمار می رود، در فرایند اخذ این رتبه برای مهندسان، سوابق بیمه ای و برای شرکتها ارائه مدارک تحصیلی و سوابق بیمه ای اعضای هییت مدیره و مهندسان شرکت مد نظر قرار می گیرد. رتبه 5 مهندسی پیمانکاری بر اساس آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به انجام می رسد که افرادی که عزم خود را برای اخذ رتبه 5 مهندسی پیمانکاری جزم کرده اند می توانند از تجارب و آموخته های کارشناسان حقوقی و فنی- مهندسی موسسه حقوقی پارسه با تلفن 22883230 استفاده نمایند تا بتوانند بدون هیچ گونه دغدغه ای رتبه 5 مهندسی پیمانکاری خود را اخذ نمایند و پس از رتبه 5 مهندسی پیمانکاری به سوی رتبه های بالاتر و مسیری هموارتر در حوزه فنی مهندسی گام بردارند.

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی

اخذ رتبه برای پیمانکاران به منزله طی کردن هرچه سریع مسیر درآمد زایی به شمار می رود، اخذ رتبه داری معیارهایی مختلفی است که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی سنجیده شده و پس از این سنجش شرکت ها موفق به اخذ رتبه می شوند، پیمانکاران با اخذ رتبه راحت تر کسب اعتبار کرده و طبیعتاً سرمایه گذاران خیلی بیشتر به شرکت هایی که موفق به اخذ رتبه شده اند اعتماد می نمایند، شایان به ذکر است برای شرکت در مزایده ها و منقصات دولتی شرکت ها موظف به اخذ رتبه هستند زیرا طبق قانون هیچ ارگان دولتی اجازه همکار با شرکت هایی که موفق به اخذ رتبه نشده اند را ندارند، موسسه حقوقی پارسه با کادر مجرب در عرصه رتبه بندی و همچنین اخذ رتبه برای شرکت ها در سنوات اخیر ثابت کرده که از متخصص ترین مجموعه های کشور در حوزه اخذ رتبه برای شرکت های متقاضی اخذ رتبه است، لذا خواهشمندیم ضمن مطالعه مطالب تهیه شده درباره اخذ رتبه برای شرکت ها و مراحل رتبه بندی شرکت های پیمانکاری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، با شماره تلفن 02122883230 موسسه حقوقی پارسه تماس گرفته و کلیه امور اخذ رتبه شرکت خود را به کارشناسان مجرب پارسه بسپارید.

تعریف اخذ رتبه

اخذ رتبه و رتبه بندی یک نوع معیار سنجش صلاحیت طبق استانداردهای تعریف شده در قانون نامه اداره برنامه مدیریت راهبردی نهاد ریاست جمهوری است . بر اساس رتبه صلاحیت، میزان توان فنی، اجرایی و مدیریتی اعضای حقوقی سازمان مشخص می شود.
تشخیص صلاحیت، فرآیندی است که در آن شرایط عمومی، فنی و تخصصی اعضای سازمان در زمینه پیمانکاری مورد بررسی و تایید قرار می گیرد و در مقایسه با سایر اعضاء تعیین و مشخص می شود.

شرکت های پیمانکاری با توجه به قراردادها و امکانات و وافراد امتیاز آور از 1 تا 5 رتبه بندی می شوند که در واقع 5 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه محسوب می شود. ولی شرکت های مشاور از 1 تا 3 رتبه بندی اخذ می کنند که 3 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه است. برای رتبه بندی شرکت های پیمانکار ملاک اصلی تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در هیئت مدیره ی یک شرکت است ولی برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر اهمیت نیروی متخصص فنی و مهندسی،کم و کیف امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

نحوه ی اخذ رتبه :

انجام عملیات دریافت رتبه بندی صلاحیت پیمانکاران و مشاوران،شامل اخذ،تمدید و ارتقاء آن از قسمت مربوطه معاونت محترم نظارت راهبردی ریاست جمهوری به صورت الکترونیکی با توجه به مستندات اطلاعات وارد شده در سامانه ساجات انجام می شود.
بدیهی است در صورت عدم مطابقت مستندات با اطلاعات وارد شده در پرونده شرکت،امتیاز آن قرارداد برای شرکت لحاظ نخواهد شد.صحت مدارک ارائه شده از طرف متقاضی توسط کمیته استعلام می گردد.

شرایط عمومی تشخیص صلاحیت پیمانکاران حقیقی:

• تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
• نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر
• نداشتن سابقه محرومیت،محکومیت یا ممنوعیت از فعالیت های پیمانکاری
• داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت سربازی
• عضویت در سازمان اسنا
• شرایط عمومی تشخیص صلاحیت پیمانکاران حقوقی:
• شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.
• نداشتن محرومیت،محکومیت یا ممنوعیت از انجام کارهای پیمانکاری
• عضویت در سازمان اسناد
• هیچکدام از شرکا یا مدیران شرکت یا موسسه دارای سهام یا عضویت در هیات مدیره شرکت های مهندسین مشاور عضو سازمان نباشند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در سامانه ی ساجات:

• برگه رتبه بندی های قبلی
• فرم 100
• اساسنامه
• اظهارنامه ثبتی برای شرکت های سهامی خاص یا تقاضانامه و شرکت نامه برای شرکت های با مسئولیت محدود و تعاونی
• آگهی تاسیس
• آخرین صورت جلسات مربوط به آخرین تغییرات و آخرین صورت جلسه مربوط به تغییر سهام
• آگهی تغییرات و یا تصمیمات انجام شده
• فرم 200
• کپی مدارک تحصیلی،شناسنامه ،کارت ملی،کارت پایان خدمت به ترتیب سمت های مدیر عامل،رئیس هیات مدیره نائب رییس،عضو،سهامدار
• قرار دادن سوابق کاری و بیمه هر یک از اعضای هیات مدیره
• فرم و قراردادهای شرکت
• کپی آخرین اظهارنامه مالیاتی که توسط دارایی برابر اصل شده باشد شامل مشخصات،ترازنامه،حساب سود و زیان،جدول شماره های 16،15،14،13،10،9،5،6،4
مدارک اعضای هیات مدیره و سهامداران:
• کپی شناسنامه و کارت ملی
• کپی کارت پایان خدمت یا معافیت آنان
• فتوکپی آخرین مدارک تحصیلی
• فتوکپی سوابق اجرایی برای اثبات حضور فرد در شرکت و نیز سمت وی
• فتوکپی بیمه تامین اجتماعی مدت دار مرتبط
• فتوکپی حکم بازنشستگی برای افراد بازنشسته
• فتوکپی قراردادهای همکاری شرکت با افراد بازنشسته که استمرار قرارداد مجدداَ در تاریخ ارایه مدارک به تایید بازنشسته رسیده باشد.
• فتوکپی گواهی خاتمه همکاری از کلیه افراد دولتی و عمومی که قبلاَ در آن موسسه شاغل بوده اند.

مدارک شرکت :
• فتوکپی آخرین اظهارنامه ثبتی شرکت
• فتوکپی آخرین اساساسنامه شرکت شامل صفحه موضوع فعالیت ،صفحه تعداد اعضای هیات مدیره،صفحه سهامداران،صفحه صاحبان امضا
• فتوکپی آگهی تاسیس و تغییرات و روزنامه های رسمی شامل روزنامه آگهی تاسیس و همه روزنامه های تغییرات پانزده سال اخیر
• فتوکپی آخرین صورتجلسات مجمع عمومی که بیانگر 100%صاحبان سهام باشد.
• فتوکپی آخرین اظهارنامه مالیاتی که توسط دارایی برابر اصل شده،شامل مشخصات ترازنامه،حساب سود و زیان،جدول های شماره 5،4،6،9،10،13،14،15،16
• فتوکپی گواهینامه قبلی
• فتوکپی قراردادهای شرکت و مفاصاحساب تامین اجتماعی

متقاضی باید فرم تقاضای رتبه بندی خود را تکمیل و پس از فراهم نمودن مدارک ذکر شده، به سامانه ساجات مراجعه و درخواست خود را اعلام نماید. بدین منظور می بایست در مرحله اول ثبت نام، شناسه و گذر واژه اول را دریافت کند و اطلاعات اولیه شرکت را در سامانه درج نماید. سپس اطلاعات وارد شده توسط کارشناس مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تایید معاونت راهبردی و دریافت شناسه و گذر واژه دوم، در مرحله ی بعدی سایر اطلاعات شرکت با توجه به رشته و پایه درخواستی در سامانه درج می گردد و مدارک درخواست شده درسامانه بارگذاری شده و در محل های مربوطه الصاق می گردد. سپس پرونده جهت بررسی به سازمان مربوطه ارسال می گردد. سازمان مربوطه پس از بررسی پرونده و تایید آن پرونده الکترونیکی شرکت را به استانداری ارسال می نماید . سپس تمامی مدارک بطور حضوری توسط استانداری دریافت می گردد تا نسبت به صدور کارتکس شرکت اقدام گردد.
به موجب ماده 25 آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران،در صورتی که اطلاعات تنظیم شده برای تشخیص صلاحیت نادرست و یا اسناد ارائه شده تقلبی و جعلی باشد،شرکت و مدیران آن به تشخیص دفتر امور مشاوران و پیمانکاران یا سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها از یک تا سه سال از تشخیص صلاحیت محروم می گردند.
کمیته فنی تشخیص صلاحیت متشکل از اعضاء زیر خواهد بود:
الف-مدیر کل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان(رییس کمیته)
ب-مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی طرح های سازمان
ج-یک نفر کارشناس مستقل واجد صلاحیت های فنی و حقوقی،به تشخیص و انتخاب معاون امور فنی سازمان
د-نماینده انجمن صنفی پیمانکاری ذیربط

گواهینامه ایمنی پیمانکاران

یکی مهمترین عوامل اعتبار و صلاحیت پیمانکاران جهت انجام امور محوله از سوی کارفرمایان دارا بودن گواهینامه ایمنی پیمانکاران است، موسسه حقوقی پارسه برای فراهم نمودن رفاه شما عزیزان همانند گذشته تصمیم دارد در راستای بالا رفتن سطح آگاهی متقاضیان گواهینامه ایمنی پیمانکاران، به تشریح موضوع مد نظر پیمانکاران عزیز بپردازد، لذا خواهشمندیم ضمن مطالعه تعاریف و شرایط اخذ گواهینامه ایمنی پیمانکاران که در ذیل تولید و گردآوری شده با مشاورین موسسه حقوقی پارسه به تلفن 02122883230 تماس حاصل نموده و از روند انجام امور اخذ گواهینامه پیمانکاران اطلاعات مورد نیاز خود را کسب نمایید، ضمناً به این نکته مهم توجه داشته باشید که موسسات کثیری اقدام به نشرمحتوا و تبلیغات در حوزه خدمات حقوقی و به خصوص اخذ گواهینامه ایمنی پیمانکاران نموده اند که متأسفانه به خاطر نداشتن تجربه و اعتبار کافی بعضاً روند کاری افراد مراجعه کننده به این موسسات دچار مشکل شده و عدم رضایت متقاضیان به صورت عینی قابل مشاهده است،از شما عزیزان خواستاریم ضمن اطمینان به پارسه، جهت مشاوره رایگان و دریافت خدمات حرفه ای و تخصصی در تمامی زمینه ها به خصوص دریافت گواهینامه ایمنی پیمانکاران به موسسه حقوقی پارسه مراجعه کرده و کیفیت انجام امور را با ما تجربه کنید.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست؟

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مدرکی است جهت تأیید بررعایت اصول ایمنی درمحیط های پیمانکاری هست. گواهینامه ایمنی فقط برای شرکت های پیمانکاری لازم است .
گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را کدام ارگان صادر میکند؟
مرجع صدور گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، وزارت کار و امور اجتماعی است. با در نظر گرفتن قوانین جدید، کارفرمایان باید در مناقصات خود پیمانکارانی انتخاب کنندکه صلاحیت ایمنی آنان توسط وزارت کار و امور اجتماعی ازطریق گواهینامه ایمنی پیمانکار تأیید شده باشد .
بخشی ازمراحل انجام تشکیل پرونده برای صدور گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بصورت آنلاین و ازطریق سامانه اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشوربه نشانی WWW.SVCC.IR انجام پذیر است .
طبق آیین نامه مصوب شورایعالی حفاظت فنی تمامی پیمانکاران فعال در همه زمینه ها موظف به اخذ تاییدیه صلاحیت ایمنی خود را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند همچنین کارفرمایان نیز مکلفند با پیمانکارانی عقد قرارداد کنند که دارای گوتهینامه ایمنی پیمانکار باشند.

نکاتی مهم در ارتباط با گواهینامه ایمنی پیمانکاران

• شرکت در کلاس‌های آموزشی برای همه افراد اجرایی هیات‌مدیره و تمامی کارگران الزامیست. عواقب عدم معرفی کارگران جهت شرکت در دوره ها، به عهده کارفرماست.
• گواهی‌های دوره‌های آموزشی به نام اشخاص شرکت‌کننده در دوره، صادر خواهد شد، اما گواهینامه ایمنی پیمانکاری به نام شرکت و مدیرعامل خواهد بود.
• برای اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری، علاوه بر گذراندن دوره‌های آموزشی، می بایست پرونده مربوطه را تشکیل داده و تمامی مدارک لازم را ارائه نمایید.
• از سوی انجمن، هیچ گونه نامه‌ای برای شرکت در مناقصه به شما ارائه نخواهد شد.
• در صورت تمایل به معرفی مسئول ایمنی از سوی انجمن، درخواست خود را حتما به صورت مکتوب ارائه نمایید.
• دقت نمایید که تمامی بندهای مندرج در فرم تقاضانامه و فرم ثبت نام اینترنتی می بایست به صورت یکسان تکمیل گردد.
• پرونده های تکمیل شده، فقط در یک روز از هفته (در آخر هر هفته) مورد بررسی قرار میگیرند.
• در صورتی که بیمه تامین اجتماعی، قادر به پاسخگویی در خصوص آمار حوادث نباشد، استعلام از بیمه‌های مسئولیت مدنی نیز قابل قبول است.
• دقت نمایید که شماره حساب انجمن صنفی حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای استان گیلان فقط همان شماره حساب مندرج در لیست مدارک می باشد (بانک صادرات و به نام انجمن صنفی ایمنی و بهداشت)
• ثبت نام اینترنتی در سامانه مربوط به تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، برای همه شرکت ها الزامی است.

اخذ رتبه

امتیاز کاربران
5 5 7
مطالب مرتبط :

رتبه بندی شرکت های مشاوره‎

اخذ رتبه بندی شرکتهای مشاوران در واقع مدرک است که از سمت سازمان برای ارئه خدمات مشاوره صادر میگردد. برای رتبه بندی شرکت های مشاوری رتبه بندیی نیاز است که بیش از پنجاه درصد اعتبار آن توسط دولت تامین شده باشد و یا برای انجام آنها موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله شود و یا واگذاری آن‌ها مستلزم راعایت قانون برگزاری مناقصات باشد و طرح‌های صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور که نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی داشته باشد. از شرای...


آخرین تغییر : 03/11/2018 - 01:01

اخذ رتبه برای شرکتهای انفورماتیک

اخذ گرید(رتبه) برای شرکتهای انفورماتیک: گریدبندی، رتبه بندی یا اخذ رتبه و گرید، اینها واژه هایی است که برای مهندسان و مشاوران و پیمانکاران به عنوان یک دغدغه شغلی محسوب می شود، این گروه از متخصصان، همواره به دنبال کسب اطلاعات از اخذ رتبه و شرایط آن هستند تا با جمع آوری امتیازات لازم بتوانند به اخذ رتبه ای برتر سوق داده شوند؛ لذا بررسی شرایط و ویژگیهای اخذ رتبه که موضوعی کاملا تخصصی است را دنبال می کنند تا بتوانند در زمان و شرایط لازم، به اخذ رت...


آخرین تغییر : 11/08/2017 - 19:18

مدارک لازم برای رتبه بندی

مدارک لازم برای رتبه بندی امروزه مهمترین اصل برای یک شرکت مشاوره و پیمانکاری رتبه بندی شرکت است، رتبه بندی شرکت در تعریف کلی به اعطای رتبه شرکت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفته می شود، مراحل رتبه بندی شرکت زمان بر بوده و مدارک خاصی نیز برای رتبه بندی شرکت لازم است، موسسه حقوقی پارسه میزبان کلیه متقاضیان رتبه بندی شرکت است، چرا که پارسه از زبده ترین کارشناسان حوزه رتبه بندی شرکت در ارائه خدمات حقوقی و رتبه بندی شرکت بهرمند می باشد، لذا برای...


آخرین تغییر : 11/20/2017 - 17:28

اخذ کارت پیمانکاری

اخذ کارت پیمانکاری یکی از اقدامات لازم جهت شناسایی و انسجام هرچه بیشتر پیمانکاران پس از رتبه بندی، دریافت کارت شناسایی یا به بیان دیگر اخذ کارت پیمانکاری میباشد، موسسه حقوقی پارسه به جهت رفاه هرچه بیشتر پیمانکاران در انجام امور رتبه بندی و اخذ کارت پیمانکاری، خدمات حقوقی و تخصصی را تا آخرین مراحل به متقاضیان اخذ کارت پیمانکاری ارائه خواهد داد، برای اطلاع هرچه بیشتر از روند رتبه بندی پیمانکاران و صدور کارت پیمانکاری می توانید با شماره تلفن 0212288...


آخرین تغییر : 11/07/2017 - 19:55

اخذ رتبه EPC

اخذ رتبه EPC شرکتهای فعال در حوزه طراحی و ساخت با اخذ رتبه epc می توانند به بررسی صلاحیتهای خود بپردازند، اخذ رتبه epc، برای فعالان طرح های صنعتی به روش طرح و ساخت، الزام دارد لذا شرکتهای طراحی و ساخت صنعتی که فرایند اخذ رتبه خود را به انجام رسانده اند، ارجاع کار به آنها توسط مرجع مربوطه بررسی شده تا شرکتهایی که مراحل اخذ رتبه را طی کرده اند و در جایگاه و صلاحیتی هستند که مدنظر مرجع مربوطه قرار دارد؛ آنگاه برای ارائه پیشنهاد اجرای پروژه دعوت شون...


آخرین تغییر : 11/08/2017 - 23:16

اخذ رتبه شورای عالی انفورماتیک

اخذ رتبه شورای عالی انفورماتیک: اخذ رتبه در جلب اعتماد مشتریان و مصرف کنندگان محصولات یا خدمات شرکت تاثیر به سزایی دارد و یک شخص حقیقی و حقوقی با رتبه ای که به دست می آورد، در میان رقبا شناخته می شود و اعتبار خاصی کسب می نماید. با اخذ رتبه، صلاحیت و توان مالی و فنی شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد؛ این رتبه بندی برای پیمانکاران، مشاوران و شرکتهای انفورماتیک به انجام می رسد. اخذ رتبه شرکتهای انفورماتیکی در 7 پایه بر اساس ظرفیت و توان اجرائی شرکتها...


آخرین تغییر : 11/08/2017 - 23:25

اخذ رتبه پیمانکاری در تبریز

شرکت های پیمانکاری به جهت بقا در آوردگاه رقابت برای جذب کار با دیگر رقبا یا همان شرکت های پیمانکاری ملزم به اخذ رتبههستند، اخذ رتبه به عنوان کارنمای معتبر برای شرکت پیمانکاری بشمار می رود، همچنین سازمان های دولتی تنها در صورتی می توانند پروژه های خود را به شرکت های پیمانکاری واگذار کنند که، شرکت موفق به اخذ رتبه مورد نظر شده باشد یا به معنای دیگر شرکت هایی که فرآیند اخذ رتبه خود را به ثمر رسانده اند جواز حضور در مناقصات دولتی را خواهند داشت، موسس...


آخرین تغییر : 01/23/2018 - 21:48

اصول اخذ رتبه پیمانکار

اخذ رتبه پیمانکار، بر اساس میزان توان مالی و قراداد های شرکت و همچنین اعضای امتیاز آور شرکت است، امروزه اکثر شرکت ها به دنبال اخذ رتبه هستند، دلیل این گستردگی تقاضا برایاخذ رتبه شرکت به راحتی قابل درک است، اخذ رتبه برای شرکت ها اعتبار و رونق در جذب سرمایه را به ارمغان می آورد، موسسه حقوقی پارسه با تجربه ای درخشان در عرصه اخذ رتبه برای شرکت ها، از همه متقاضیان اخذ رتبه دعوت به عمل می آورد تا برای اطلاع کامل از روند اخذ رتبه و همچنین دریافت مشاوره...


آخرین تغییر : 01/24/2018 - 00:11

تعریف رتبه بندی شرکت

شرایط رتبه بندی شرکتها: اخذ رتبه یا گرید، بعد از ثبت شرکت، برای هر شرکت تخصصی اهمیت زیادی دارد، اخذ رتبه هر شرکت، نشان دهنده میزان توانایی و سابقه آن شرکت است که متناسب با امتیازات کسب شده، به سوی اخذ رتبه بالاتر سوق داده می شوند، اخذ رتبه جدید موجب می شود ویژن های جدیدی در بین مدیران و مهندسان و کارمندان شکل بگیرد که با اخذ رتبه بعدی ارتقا می یابد. شرکتهای پیمانکاری دارای 5 رتبه میباشندکه رتبه یک آن بالاترین رتبه و رتبه 5 پایین ترین رتبه است....


آخرین تغییر : 11/07/2017 - 23:37

خرید و فروش سهام شرکت های رتبه دار

خرید و فروش سهام شرکت های رتبه دار موسسه حقوقی پارسه یکی از با تجربه ترین تشکیلات ارائه خدمات حقوقی در ایران، همواره در راستای رضایتمندی متقاضیان امور حقوقی خدمات خود را به روز رسانی کرده و در اسرع وقت توانسته پاسخگوی نیاز مراجعین محترم باشد، پارسه سعی دارد با استفاده از تولید و گرآوری مطالب تخصصی حقوقی سطح دانش حقوقی اشخاص را بالاتر برده و همچنین روند انجام خدمات تخصصی خود را بصورت شفاف به اطلاع عموم برساند، یکی از انواع خدماتی که امروزه عده کثی...


آخرین تغییر : 11/07/2017 - 20:00

شرایط اخذ رتبه 4 راه

یکی از انواعاخذ رتبه در حوزه رتبه بندی شرکتها اخذ رتبه 4 راه است، شرکت های پیمانکاری که به دنبال کسب اعتبار وجذب پروژه های دولتی و سرمایه های بخش خصوصی هستند از متقاضیان پروپا قرص اخذ رتبه 4 راه هستند، امروزه موسسات بسیار مدعی هستند که در مبحث اخذ رتبه برای شرکت های بصورت کاملا تخصصی فعالیت دارند ولی بصورت منطقی و قانونی توجیحی برای کار ایشان وجود ندارد، موسسه حقوقی پارسه با بیش از دو دهه سابقه طلایی در زمینه اخذ رتبه همواره سربلند بوده و تمام...


آخرین تغییر : 12/13/2017 - 00:18

شرایط اخذ رتبه 5 تاسیسات

شرایط اخذ رتبه 5 تاسیسات هدف از ارائه این مطلب بررسی شرایط اخذ رتبه تاسیسات میباشد، شرکت هایی که درخواست اخذ رتبه تاسیسات خود را به همراه مدارک مورد نیاز به معاونت فنی و عمرانی و یا معاونت راهبردی اعلام می دارند, پس از طی مراحل بررسی و تشخیص و در صورت داشتن شرایط اخذ رتبه تاسیسات مجوز خود را دریافت خواهند کرد و می توانند در تمام مناقصات پیمانکاری بسته به میزان ظرفیت خالی شرکت خود شرکت نمایند. یکی از شرایط اخذ رتبه تاسیسات مربوط به فعالیت میباشد ک...


آخرین تغییر : 11/07/2017 - 19:49