امتیاز : 5 (5 رای)

رشته های پیمانکاری شامل ساختمان و ابنیه ، راه و ترابری، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات، کشاورزی، آب، مرمت آثار باستانی، کاوش های زمینی، ارتباطات، نفت و گاز ، نیرو میباشد و همچنین رشته های مشاوران شامل گروه شهرسازی و معماری، گروه راه وترابری، گروه مهندسی آب، گروه مطالعات کشاورزی، گروه انرژی، گروه پست و مخابرات، گروه صنعت، گروه معدن، گروه نفت و گاز، گروه تخصص های مشترک میباشد. رتبه بندی شرکت پیمانکاری یک معیار مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره‌وران خواهد بود در واقع برای اجرای هر پروژه باید توان شرکت های دارنده گواهی صلاحیت، طبق ضوابط آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران، توسط‌ دستگاه‌های اجرایی ذیربط ارزیابی شود. دریافت گواهی صلاحیت، مرحله اول از فرآیند احراز صلاحیت شرکت های متقاضی حضور در مناقصات دولتی و پروژه‌های بزرگ می‌باشد. برای راهنمایی های بیشتر در زمینه رتبه بندی شرکت پیمانکاری میتوانید با مشاوران شرکت تماس حاصل نمایید تا در پروسه و مراحل رتبه بندی شرکت پیمانکاری شما را همراهی و راهنمایی نمایند. رتبه بندی شرکت پیمانکاری در پایه های 1-2-3-4-5 تعریف شده است که به ترتیب 1 بالاترین رتبه و 5 پایین ترین رتبه برای شرکتها میباشد. مهمترین گزینه برای رتبه بندی شرکت پیمانکاری ، تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در اعضای هیئت مدیره می باشد اما در شرکت های مشاور علاوه بر اهمیت نیروی متخصصرتبه بندی شرکت فنی و مهندسی به کمیت و کیفیت امکانات فنی و نرم افزاری موجود در مجموعه نیز وابسته می باشد.

مدارک لازم جهت رتبه بندی شرکت پیمانکاری

- تهیه درخواست گواهینامه ی تعیین صلاحیت پیمانکاری که در آن با ذکر نام شرکت، شماره ی ثبت ، شناسه ی ملی و کد اقتصادی و ذکر رتبه ها و رشته های مورد نظر خطاب به ریاست محترم انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران باشد.
- کپی برابر اصل آگهی تاسیس و روزنامه ی هیئت مدیره و تغییرات (کلیه ی آگهی های روزنامه)
- کپی برابر اصل اظهارنامه ی ثبت شرکت و تقاضا نامه ی ثبت شرکت
- کپی برابر اصل کلیه ی صفحات اساسنامه
- کپی برابر اصل صورت جلسه ی سهامداران
- کپی برابر اصل صفحه ی اول شناسنامه و صفحه ی توضیحات، پشت و روی کارت ملی، پشت و روی کارت پایان خدمت همه ی افراد امتیازآور و مدیرعامل و سهامداران
- کپی برابر اصل مدرک تحصیلی کلیه ی افراد امتیاز آور و مدیر عامل
- ارائه ی گواهی کار از شرکت های قبلی افراد امتیازآور که در آن تاریخ شروع و پایان و ذکر جمله ی مثلا کارشناس تاسیسات برقی یا مکانیکی و کارشناس اجرایی ساختمان و ابنیه درج شده باشد.
- تکمیل فرم های ۱۰۰-۲۰۰-۳۰۰-۴۰۰-۵۰۰ که به شرکت متقاضی ارسال می شود.

الزامات اخذ رتبه بندی شرکت پیمانکاری

- پیمانکار قبل از شروع کار، شرایط و قوانین مربوط به کارفرما جهت کار در کارگاه را از او درخواست مینماید. پیمانکار جهت رتبه بندی شرکت پیمانکاری باید مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار را رعایت نماید. همچنین بعد از دریافت ضوابط و هماهنگی های لازم و تایید نهایی توسط کارفرما، پیمانکار موظف می باشد که به آن ها عمل کند. در هر صورت پیمانکار موظف است همیشه اصول و مقررات متعارف را رعایت نماید.
- هرگاه حین انجام کار، اشیای عتیقه یا آثار تاریخی و مسکوکات قدیمی و امثال آن، در محل کار پیدا شود، پیمانکار موظف است که بدون وقفه مراتب را به اطلاع کارفرما و بر اساس قوانین به اطلاع دستگاههای انتظامی برساند. کارفرما جهت حفظ و نگهداری یا انتقام اشیای عتیقه، سریعا اقدام می نماید. پیمانکار موظف است تا زمان اقدام کارفرما یا مقامهای ذیربط جهت حفاظت از اشیای یافت شده، برای حفظ و نگهداری آن ها، مراقبت لازم را به عمل آورد.
- مقررات ایمنی، از جمله تامین نمودن تجهیزات ایمنی کارکنان ، تدابیر فیزیکی برای کار در ارتفاعات و در داخل مخزنها و مجاری و ترانشه های خاکی، تمهیدات ایمنی لازم جهت کار در واحدهای در حال بهره برداری.
- به غیر از مواردی که در شرایط خاصی ممکن است کار در خارج از ساعت های عادی روز و یا در شب پیش بینی شده باشد ، پیمانکار موظف است کارها را در ساعتهای عادی روز انجام دهد. در صورتی که پیمانکار جهت جبران عقب ماندن از برنامه ی زمانی ،از کارفرما درخواست کار در خارج از ساعتهای عادی روز و یا کار در شب را داشته باشد، فقط با قبول کردن تمام هزینه های اضافی ناشی از آن و با تایید کارفرما ،اجازه ی کار در ساعتهای ذکر شده را دارد.
- پیمانکار ، باید یک نسخه از تمام نقشه ها ، اسناد و مدارک پیمان ، دستور تغییر کارها ، نقشه های کارگاهی ، و اسناد کنترل کیفی اجرای کار را که روند تغییرات و اصلاحات را در اختیار داشته باشد و آن ها را در محل مناسبی نگهداری نماید، به صورتی که همواره در دسترس کارفرما برای مراجعه وی باشد.
- پیمانکار برای اخذ رتبه بندی شرکت پیمانکاری ، موظف به رعایت ضوابط مربوط به حفاظت محیط زیست و همچنین نگهداری و بهره برداری صحیح ، طبق اصول فنی و تمیز نگهداشتن اراضی ، مستحدثاث ، راهها و سایر ابنیه موجود در کارگاه و محوطه های اطراف در اختیار وی است. پیمانکار باید بعد از پایان کار ، تمام مصالح مازاد ، زواید ، ماشین آلات ، ابزار و تمام وسایل خود را از کارگاه خارج نموده و همچنین ، باید تمام ابنیه موقت از قبیل خوابگاهها ، دفترهای کار ، شبکه های آب و برق ، تاسیسات جانبی و … را جمع آوری کند و محل آنها را با نظر کارفرما ، پاکسازی کرده و تحویل دهد.
- حفاظت فیزیکی از کارها، از قبیل نحوه حصارکشی ، روشنایی ، آتش نشانی ، حراست و حفاظت از مصالح ، تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی ، نحوه رفت و آمد کارکنان پیمانکار در داخل کارگاه و محدوده های عملیاتی کارفرما.
- پیمانکار جهت دریافت رتبه پیمانکاری ، موظف به حفاظت از افراد شاغل در کارگاه ، اموال ، کارهای انجام شده و مصالح و تجهیزات، ماشین آلات ، اعم از موجود در پای کار ، انبار ، محدوده کار و یا بیرون از آن و سایر اموال و مستحدثاث و تسهیلات موجود در کارگاه، مانند جاده ها ، ساختمانها ، فضای سبز و تاسیسات زیر زمینی است.
- پیمانکار جهت رتبه بندی شرکت پیمانکاری، موظف است فردی با تجربه و دارای شرایط را، به عنوان مسئول ایمنی کارگاه معرفی نماید. وی مسئول حفاظت و جلوگیری از حوادث بر اجرای مقررات و ضوابط ایمنی است.
- در حین انجام کار در موارد اضطراری که ایمنی کارکنان و فعالیت های انجام شده ، مصالح و تجهیزات و سایر اموال و مستحدثاث و تسهیلات موجود در کارگاه ، به خطر بیفتد ، پیمانکار موظف می باشد بدون وقفه و بدون نیاز به دریافت دستور از کارفرما و یا مهندس مشاور ، وارد عمل شده و اقدامهای حفاظتی و ایمنی لازم را انجام دهد.
- طبق الزامات رتبه بندی شرکت پیمانکار، موظف می باشد، ساختمان ها و تاسیسات موقت کارگاه را که برای تجهیز کارگاه احداث می کند در برابر حوادث اتفاقی، مانند آتش سوزی و سیل به هزینه خود بیمه نماید.
- کارفرما طبق الزامات رتبه بندی شرکت پیمانکاری شرکت ساجات و با توجه به روش پیش بینی شده در اسناد و مدارک پیمان برای تامین آب، برق،گاز و مخابرات، پیمانکار را به دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی برای گرفتن انشعاب آب،برق،گاز و تلفن و یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و موارد مشابه برای استفاده موقت در دوره ساختمان، معرفی می کند.
- پیمانکار موظف است پس از تحویل کارگاه، بدون وقفه و با توجه به فهرست تعیین شده برای تجهیز، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه کرده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد.

مدارک عمومی لازم جهت رتبه بندی شرکت پیمانکاری پایه 1 الی 4

۱- کپی برابر اصل شده ی مدارک شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود که شامل:
الف) کپی برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل: اساسنامه– اظهارنامه– روزنامه رسمی– تاسیس و تغییرات - کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آنها
ب ) کپی برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل : اساسنامه – تقاضانامه – شرکت نامه – روزنامه رسمی - تاسیس و تغییرات - کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آنها
۲- کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت که شامل:
الف ) نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکت هایی که بیمه برایشان پرداخت نموده اند.
ب ) گواهی کار مرتبط با رشته مورد در خواست با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکتهایی که در کواهی بیمه اعلام شدند.
۳- تصاویر آخرین صورت وضعیت تایید شده و یا اصل تاییدیه کارکرد توسط دستگاه های اجرایی برایکارهای نیمه تمام و مفاصا حساب بیمه برای کارهای تمام شده.
۴- کپی آخرین صورت جلسه مربوط به تغییر سهام
۵- تصاویر کلیه موافقت نامه ها
۶- تهیه ی سربرگ شرکت در سه نسخه
۷- دو سوم اعضای هیات مدیره به همراه مدیر عامل می بایست دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس باشند.
۸- اظهار نامه مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تایید و مهر سر ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد.

جهت رتبه بندی شرکت پیمانکاری میتوانید با همکاران ما در تماس باشید تا در این مسیر شما را همراهی نمایند.

امتیاز کاربران
5 5 5
مطالب مرتبط :

چرا شرکت ها به اخذ رتبه نیازمند هستند- قسمت 1‎

اشخاص حقیقی و حقوقی از این روی اقدام به اخذ رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می نمایند که بر اساس قانون برگزاری مناقصات، تنها شرکت هایی صلاحیت ورود به مناقصات دولتی را دارند که موفق به اخذ رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شده باشند لیکن کلیه شرکتهای متقاضی عقد قرارداد با سازمان ها و ارگان های دولتی میبایست با توجه به آیین نامه های ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام به اخذ رتبه نمایند. شرکت های پیمانکاری با تو...


آخرین تغییر : 02/26/2018 - 18:37

مدارک لازم برای ثبت شرکت مشاور

برای اخذ رتبه مشاور، قبل از هر چیز باید شرکت مشاور به ثبت برسد و برای ثبت شرکت مشاور، باید در مورد انواع مشاور و شرکتهای مشاور به شناخت رسید. مشاوران و شرکتهای مشاور در انواع ذیل قابل تعریف هستند: 1. شخص حقیقی: کارشناس ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی و واجد صلاحیت. 2. شخص حقوقی(غیردولتی): اشخاص حقوقی(شرکتها)که بیش از پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی و یا ترکیبی از آنها است. 3. شخص حقوقی دولتی : بنگاه اقتصادی و یا موسسه...


آخرین تغییر : 11/29/2017 - 18:51

شرایط اخذ رتبه پیمانکاری

شرکت های پیمانکاری اخذ رتبه در فرآیند تشخیص صلاحیت از سه جهت مورد بررسی قرار می گیرند لیکن در صورت کسب امتیازات لازم در هر بخش در بهترین حالت موفق به اخذ رتبه در پایه یک و در غیر این صورت بسته به امتیاز کسب شده رتبه های 2 ،3،4 و یا 5 را کسب می نمایند. پارامترهای مورد بررسی در فرآیند اخذ رتبه پیمانکاری • مدیران و پرسنل تخصصی شرکت • توان اجرایی شرکت(قراردادهای اجرا شده) • توان مالی شرکت(اظهارنامه های مالیاتی سه سال اخیر) در فرآیند بررسی امتیاز م...


آخرین تغییر : 02/28/2018 - 17:20

رتبه بندی شرکت ها چیست؟

برای شرکت در مناقصات دولتی و نهادها لازم است تا شرکت دارای رتبه باشد در واقع سازمان ها به شرکت هایی طرف قرارداد خواهند بود که دارای رتبه بندی شرکت مناسب باشند. درصورتی که یک شرکت شرایط مورد نظر سازمان را داشته باشد موفق به دریافت گواهی نامه تشخیص صلاحیت خواهد شد. مدارک لازم برای اخذ 4 رتبه بندی شرکت پیمانکاری • کپی برابر اصل شده ی مدارک شرکت که مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص عبارتند از : اساسنامه، اظهارنامه، روز نامه رسمی، تاسیس و تغییرات، کپی شناس...


آخرین تغییر : 03/07/2018 - 00:37

اخذ رتبه EPC

اخذ رتبه EPC شرکتهای فعال در حوزه طراحی و ساخت با اخذ رتبه epc می توانند به بررسی صلاحیتهای خود بپردازند، اخذ رتبه epc، برای فعالان طرح های صنعتی به روش طرح و ساخت، الزام دارد لذا شرکتهای طراحی و ساخت صنعتی که فرایند اخذ رتبه خود را به انجام رسانده اند، ارجاع کار به آنها توسط مرجع مربوطه بررسی شده تا شرکتهایی که مراحل اخذ رتبه را طی کرده اند و در جایگاه و صلاحیتی هستند که مدنظر مرجع مربوطه قرار دارد؛ آنگاه برای ارائه پیشنهاد اجرای پروژه دعوت شون...


آخرین تغییر : 11/08/2017 - 23:16

مدارک لازم جهت اخذ رتبه 4 پیمانکاری

مدارک لازم جهت اخذ رتبه 4 پیمانکاری: پیمانکارانی که رتبه 5 پیمانکاری را برای شرکت خود دریافت کرده اند در جریان این موضوع هستند که رتبه 5 اولین و پایین ترین رتبه برای این شرکتها است؛ ولی پس از اخذ رتبه 5، با گذشت زمان و گسترش امکانات شرکت مربوطه و عقد قراردادهای متعدد، تجربه کاری شرکت پیمانکاری بالاتر رفته و توان تخصصی و مالی موسسه نیز بیشتر می شود لذا شرکت پیمانکاری برای اخذ رتبه بعدی یعنی رتبه 4، آمادگی لازم را کسب خواهد کرد. شرکتهای پیمانکا...


آخرین تغییر : 11/20/2017 - 17:27

اخذ رتبه برای شرکتهای انفورماتیک

اخذ گرید(رتبه) برای شرکتهای انفورماتیک: گریدبندی، رتبه بندی یا اخذ رتبه و گرید، اینها واژه هایی است که برای مهندسان و مشاوران و پیمانکاران به عنوان یک دغدغه شغلی محسوب می شود، این گروه از متخصصان، همواره به دنبال کسب اطلاعات از اخذ رتبه و شرایط آن هستند تا با جمع آوری امتیازات لازم بتوانند به اخذ رتبه ای برتر سوق داده شوند؛ لذا بررسی شرایط و ویژگیهای اخذ رتبه که موضوعی کاملا تخصصی است را دنبال می کنند تا بتوانند در زمان و شرایط لازم، به اخذ رت...


آخرین تغییر : 11/08/2017 - 19:18

شرایط و مراحل اخذ رتبه 5 تاسیسات

امروزه شرکت های پیمانکاری برای رسیدن به اهداف کلی شرکت خود نسبت به اخذ رتبه اقداماتی را در دست اجرا قرار می دهند، اخذ رتبه در رشته های مختلفی انجام می شود، یکی از انواع زیر گروه هایی که اخذ رتبه در آن امکان پذیر است اخذ رتبه 5 تاسیسات می باشد، موسسه حقوقی پارسه با سابقه ای مثال زدنی در عرصه اخذ رتبه برای شرکت ها به ویژه اخذ رتبه 5 تاسیسات از همه متقاضیان عزیز که در نظر دارند که اخذ رتبه شرکت خود را با شرایطی ویژه عملی نمایند دعوت به عمل می آورد...


آخرین تغییر : 11/14/2017 - 19:41

فهرست مهندسین مشاور تشخیص صلاحیت شده

در فرایند اخذ رتبه مشاور، برای شرکتها و متخصصان اعم از مهندسان و... یکی از مواردی که مورد توجه قرار می گیرد موضوع فرایند تشخیص صلاحیت است، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مراکز استانهای آن، بر اساس ساز و کار مشخصی رتبه بندی را به انجام می رسانند با اخذ رتبه مشاور به موسسات دولتی و سازمانهای مربوطه یک معیار در مورد تشخیص صلاحیت مشاوران مختلف ارائه می شود. معیارهای تشخیص صلاحیت برای اخذ رتبه مشاور: مرحله اول: سنجش سوابق کاری: بررسی دوره های ت...


آخرین تغییر : 11/29/2017 - 18:00

شرایط ارتقا رتبه از 5 به 4

شرایط ارتقا رتبه از 5 به 4 اخذ گرید مراحلی زمان بری را دارد و برای هر شرکت اهمیتی چشمگیر دارد،شرکت ها برای اخذ گرید تمام شرایط اختصاصی را فراهم کرده تا بتوانند پس از اخذ گرید مورد نظر خود در مسیر رسیدن به اهداف سریع تر حرکت کنند، اخذ گرید در کمترین زمان ممکن و با رعایت همه اصول و قوانین کار ساده ای نیست، موسسه حقوقی پارسه با تخصصی مثال زدنی در زمینه اخذ گرید برای شرکت ها همواره رضایت مندی مشتریان خود را در نظر دارد، همه متقاضیان محترم اخذ گرید...


آخرین تغییر : 11/15/2017 - 23:13

رتبه بندی پیمانکاران

موسسه حقوقی پارسه با داشتن دو دهه تجربه درارائه خدمات تخصصی حقوقی به خصوص رتبه بندی پیمانکاران همواره رضایتمندی مشتریان و متقاضیان خود را در رأس امور قرار داده است، لذا پارسه بر این مبنی خود را موّفظ به حفظ اعتماد و اعتبار کسب کرده از عنایت شما عزیزان میداند، در راستای رضایت هرچه بیشتر متقاضیان گرامی موسسه پارسه علاوه بر ارائه خدمات حقوقی در زمینه تولید و گرد آوری محتوا و مطالب تخصصی حقوقی نیز فعال است، پارسه در نظر دارد هم راستای خدمات ارائه خ...


آخرین تغییر : 11/08/2017 - 23:35

مهندسین مشاور

خدمات مشاور ای در امور اقتصادی • انجام مطالعات امکان سنجی طرح شامل شناسایی، توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و بصورت کلی اموری که در نهایت به پذیرش و یا عدم پذیرش مجنر خواهد شد. • مطالعات بنیادی،کابردی و توسعه ای • مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی • خدمات مطالعات آماری • خدمات مهندسی ارزش • پایش و ارزشیابی طرح ها لازم بذکر است مطالعات امکان سنجی طرح ها صرفاً در صلاحیت مشاورانی که همزمان دارای تخصص خدمات اقتصادی و تخصص فنی مهند...


آخرین تغییر : 03/03/2018 - 17:32