امتیاز : 5 (4 رای)
رتبه 2 مشاوران

اخذ رتبه 2 مشاوران

برای ارائه اطلاعات حقوقی به متقاضيان تعيين رتبه و به خصوص اخذ رتبه 2 مشاوران، موسسه حقوقی پارسه مجموعه اي از تعاریف و مفاهیم در ارتباط با رتبه 2 مشاوران را جهت راهنمایی هرچه بیشتر و بهتر اشخاص حقیقی و حقوقی گردآوری نموده، تا ضمن آگاهی هرچه بیشتر متقاضیان نسبت به موضوع رتبه 2 مشاوران، از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می آورد، جهت انجام امور رتبه بندی و رتبه 2 مشاوران با شماره تلفن 02122883230 تماس گرفته و انجام امور رتبه بندی و اخذ رتبه 2 مشاوران را به کارشناسان زبده موسسه پارسه محول نمایند.
تعاریف مهم و مفاهیم رتبه بندی مشاوران:
مهندس مشاورحقيقي: شخص حقيقي با تحصيلات دانشگاهي حداقل ليسانس.
مهندسين مشاور حقوقي: شخصيت حقوقي است كه براي انجام خدمات مشاوره اي طبق قوانين و مقررات مربوط بصورت شركت در داخل كشور به ثبت رسيده باشد.
تشخيص صلاحيت: فرآيندي است كه در آن شرايط عمومي و فني متقاضي مورد بررسي و تأييد قرار مي گيرد.
شاخص رتبه بندي: عددي است كه رتبه هر يك از مشاوران حقيقي و حقوقي را در مقايسه با ساير مشاوران تعيين و مشخص مي نمايد.
رتبه: عددي است كه ميزان توان فني مشاوران حقيقي و حقوقي را در يك رشته يا گرايش معين نشان مي دهد.
امتياز: نمراتي است كه به هريك از عوامل لازم براي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي كه اصطلاحاً به آنها ضوابط تشخيص صلاحيت و رتبه بندي اطلاق مي شود.
حدنصاب: حداقل امتياز از مجموع امتيازاتي است كه هر مشاور حقيقي و حقوقي بايد از عوامل لازم براي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي كسب نمايند.
پايه: طبقه بندي شركتهاي مهندسين مشاور در يك رتبه مي باشد و بر اساس امتيازاتي كه شركتهاي مهندسين مشاور از افراد فني لازم براي كسب رتبه تحصيل مي كنند بر اساس حد نصاب امتياز تعريف شده تعيين مي گردد.
خدمات مهندسين مشاور: عبارت است از انجام مطالعات، طراحي و نظارت بر اجراي طرح توسط مشاوران حقيقي و حقوقي عضو سازمان استان.

شاخص رتبه بندي مشاوران حقيقي و حقوقي:
برای رتبه2 مشاور حداقل امتیاز مورد نیاز اشخاص حقیقی 120 است، لازم به ذکر است که رتبه 2 مشاوران برای اشخاص حقوقی شامل سه پایه است که حداقل امتیاز برای هر پایه به ترتیب پایه 1 (775 امتیاز) پاییه 2(665 امتیاز) پایه 3 (555 امتیاز) میباشد.
حدود خدمات و وظايف مشاوران حقوقي(شركتها):
• مطالعات امكان سنجي طرح شامل شناسايي، توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي كه سرمايه گذاري يا عدم سرمايه گذاري در طرح را توجيه مي نمايد
• مطالعات بنيادي، كاربردي و توسعه اي
• مطالعات موضوعي، جامع، بخشي و ميان بخشي
• تهيه و تنظيم استانداردها، ضوابط و معيارهاي فني و اجرايي
• طراحي مفهوم، پايه، تفضيلي و اجرايي
• كنترل و تضمين كيفيت مهندسي
• نظارت بر اجراي طرح، نصب و بهره برداري
• برنامه ريزي و كنترل پروژه ؛ خدمات مهندسي ارزش
• طراحي و پياده سازي نظامهاي كيفيت
• خدمات مديريت و مديريت طرح
• خدمات برنامه ريزي آموزشي و توسعه منابع انساني
• پايش و ارزشيابي طرحها ؛ خدمات مطالعات آماري
• تهيه اسناد و مدارك مناقصه و همكاري در برگزاري مناقصه
• عيب يابي پروژه هاي اجرا شده و پيشنهاد ترميم آنها
• انجام خدمات تخصصي تحقيقاتي و اظهار نظر نسبت به خدمات و كارهاي انجام شده، در دست انجام و نحوه بهره برداري از آنها.
گرايش رتبه بندي مشاوران حقيقي:
متقاضيان تعيين صلاحيت در امور مشاوره اي در گرايش تحصيلي مندرج در مدرك تحصيلي آنان رتبه بندي مي گردند.
تبصره1- در صورتيكه عضو حقيقي متقاضي رتبه بندي در ساير رشته ها يا گرايشهاي تحصيلي بغير از رشته يا گرايش مندرج در مدرك تحصيلي خود باشد با داشتن مجموع شرايط زير مي تواند براي رشته يا گرايش تحصيلي مورد نظر درخواست خود را ارائه كند:
• ارائه گواهي قبولي در آزمون ادواري در رشته يا گرايش تحصيلي مورد تقاضا.
• ارائه گواهي آموزشي غير تكراري( از نظر محتوي و عنوان آموزش) در زمينه رشته يا گرايش مورد تقاضا به ميزان 300 ساعت.
• ارائه گواهي مستند در خصوص اشتغال به كار عملي در عرصه ها و واحدهاي توليدي فعال و دستگاههاي اجرائي مرتبط با رشته يا گرايش مورد تقاضا حداقل به مدت 10 سال.
تبصره2- اعضاي حقيقي فقط براي عناوين رشته ها و گرايش هاي تحصيلي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري مي توانند درخواست تشخيص صلاحيت و رتبه بندي ارائه كنند.
تبصره3- هر عضو حقيقي فقط براي يك رشته يا گرايش تحصيلي مي تواند درخواست تشخيص صلاحيت و رتبه بندي ارائه كند.
گرايشهاي رتبه بندي مشاوران حقوقي(شركتها):
اشخاص حقوقي مي توانند با برخورداري از نيروي كارشناسي مورد نياز براي گرايشهاي زير درخواست تعيين صلاحيت و رتبه بندي نمايند كه كميته تشخيص صلاحيت و رتبه بندي مطابق ضوابط و شرايط صلاحيت شركت را بررسي مي نمايد.
• دام و طيور
• جنگل، مرتع و آبخيزداري
• شيلات و آبزيان
• محيط زيست و توسعه پايدار
• زراعت و باغباني
• آب و خاك و امور زيربنائي و مكانيزاسيون
• علوم و صنايع كشاورزي
• آموزش، ترويج، پژوهش و فنآوري
• پارك و فضاي سبز
• گياهپزشكي

امتیاز کاربران
5 5 4
مطالب مرتبط :

اخذ کارت پیمانکاری

اخذ کارت پیمانکاری یکی از اقدامات لازم جهت شناسایی و انسجام هرچه بیشتر پیمانکاران پس از رتبه بندی، دریافت کارت شناسایی یا به بیان دیگر اخذ کارت پیمانکاری میباشد، موسسه حقوقی پارسه به جهت رفاه هرچه بیشتر پیمانکاران در انجام امور رتبه بندی و اخذ کارت پیمانکاری، خدمات حقوقی و تخصصی را تا آخرین مراحل به متقاضیان اخذ کارت پیمانکاری ارائه خواهد داد، برای اطلاع هرچه بیشتر از روند رتبه بندی پیمانکاران و صدور کارت پیمانکاری می توانید با شماره تلفن 0212288...


آخرین تغییر : 11/07/2017 - 19:55

رتبه بندی شرکت پیمانکاری چیست؟

برای رتبه بندی شرکت پیمانکاری در اولین قدم آگاهی و اطلاع از شرایط اخذ رتبه بندی شرکت های پیمانکاران را به شما پیشنهاد می دهیم. اخذ رتبه بندی شرکت پیمانکاران که به نام های صلاحیت پیمانکاری و یا رتبه پیمانکاری هم شناخته میشوند. برای اخذ رتبه بندی شرکت پیمانکاران باید از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانی که محل ثبت شرکت در آن میباشد اقدام گردد. لازم به توضیح است اخذ رتبه بندی شرکت پیمانکاران در هر شهری دارای قوانین و شرایط خاص خود است. جهت صدور اخ...


آخرین تغییر : 03/14/2018 - 21:11

شرایط تاسیس شرکت مهندسین مشاور

بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که تصمیم بر تاسیس شرکت مهندسین مشاور را دارند، برای تاسیس شرکت مهندسین مشاور شرایطی وجود دارد که در ادامه با آن بصورت مشروح خواهیم پرداخت ولی نکته اینجاست که با تاسیس شرکت مهندسین مشاور کار به پایان نمیرسد، بلکه قدمی محکم و سرنوشت سازی برای کسب اعتبار شرکت باید برداشته شود که آن اخذ رتبهمشاور است، اخذ رتبه مشاور به تنهایی بار معتبر سازی و جذب پروژه را برای شرکت به دوش خواهد کشید، البته باید به این مهم نیز اشاره...


آخرین تغییر : 11/22/2017 - 19:25

رتبه 1 مشاوران

رتبه 3 مشاوران رتبه 3 مشاوران مدرکی است که بر اساس مقررات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران، به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاور صادر می شود. جهت اخذ رتبه 3 مشاوران با توجه به میزان توانایی شرکت ها بر اساس نفرات و سوابق آن ها، تجربه کاری و ارائه بیمه یا نامه از تامین اجتماعی مبنی بر صحت انجام قرارداد مربوطه، توان مالی محاسبه شده ی شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی آخرین سال کاری انجام میگیرد. لازم به ذکر است برای اخذ رتبه...


آخرین تغییر : 01/14/2018 - 00:09

ملاک ارزیابی جهت اخذ رتبه و ارتقا‎ء

ملاک ارزیابی برای اخذ رتبه یا ارتقا رتبه بندی - در ابتدا جهت اخذ رتبه حتما باید شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد. - مدیران شرکت نباید کارمند ارگان و سازمان های دولتی باشند. - داشتن سابقه کار مدیران و اعضای هئیت مدیره بر اساس جداول 1-7 آیین نامه الزامی است. - برای اخذ رتبه شرکت های پیماکاری تعداد نیروهای فنی و مهندسی که که عضو هیات مدیره آن شرکت هستند. - برای اخذ رتبه شرکت های مشاور علاوه بر نیروهای فنی و مهندسی، امکانات فنی و نرم افز...


آخرین تغییر : 03/01/2018 - 19:37

شرایط اخذ رتبه EPC

شرایط اخذ رتبه EPC: قبل از بررسی شرایط اخذ رتبه epc باید دانست طراحی، مشاوره و امکان سنجی، اولین قدم در زمان اجرای پروژه ها و طرحهای بزرگ است و بهترین راهکار و کم هزینه ترین روش برای انجام آن، سازماندهی انجام آن توسط مشاوران طرح و ساخت است، پس از انجام مطالعات امکان سنجی و بررسی های مقدماتی، نوبت به اجرای طرح می رسد که مدیریت اجرا، تجهیز کارگاه، گزینش، تامین نیروی انسانی و … در این مرحله برعهده پیمانکاران است؛ لذا اینجاست که اهمیت فعالان epc ر...


آخرین تغییر : 11/08/2017 - 23:21

آیین نامه نحوه تاسیس بیمارستان ها

آیین نامه نحوه تاسیس بیمارستان ها آیین نامه نحوه تاسیس بیمارستان ها :بیمارستان یک موسسه پزشکى است که با استفاده از امکانات تشخیصى، درمانى، بهداشتى، آموزش و پژوهشى به منظور درمان و بهبودى بیماران سرپایى و بسترى بصورت شبانه روزى تاسیس مى گردد. تبصره ۱- بیمارستان عمومى یک واحد بهداشتى و درمانى است و باید حداقل داراى چهار بخش بسترى (داخلى – جراحى عمومى – زنان و زایمان – اطفال) و بخشهاى آزمایشگاه، داروخانه، رادیولوژى، و فوریت هاى پزشکى (اورژانس) و تغ...


آخرین تغییر : 11/26/2017 - 19:47

اخذ رتبه

اخذ رتبه برای کلیه شرکت های مشاور و پیمانکار بسیار مهم و حیاتی می باشد، امروزه متولیان هر شرکتی برای کسب اعتبار و جذب سرمایه اقدام به اخذ رتبه می نمایند، اخذ رتبه برای هر شرکت رزومه ای مثال زدنی را فراهم می آورد که نظر هر سرمایه گذاری را به خود جلب می کند، موسسه حقوقی پارسه با کادری مجرب در حوزه اخذ رتبهبرای شرکت هاو با داشتن مجوز رسمی اخذ رتبه همواره خدمات اخذ رتبه را برای مشتریان گرامی با بهترین شکل ممکن ارائه می نماید، متقاضیان محترم اخذ رتبه...


آخرین تغییر : 02/21/2018 - 18:10

اخذ رتبه مشاوران

اخذ رتبه مشاوران مشاوران برای اخذ رتبه، باید مراحل قانونی خاص خود را بگذرانند، اخذ رتبه مشاوران در سه پایه صورت می گیرد که در این فرآیند، علاوه بر نیروی فنی و مهندسی، امکانات فنی و نرم افزاری شرکت نیز بررسی می شود و بر این اساس، مشاوران در رتبه های 3 و 2 و 1(به ترتیب ) می توانند به اخذ رتبه دست زده و سپس ارتقا یابند. تشخیص صلاحیت مشاوران از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت می گیرد و پایه، گروه، مبلغ حداکثر حق الزحمه یا کار مناسب و تعداد...


آخرین تغییر : 01/14/2018 - 00:09

گواهینامه ایمنی

گواهینامه ایمنی در راستای بالا رفتن سطح مفاهیم حقوقی اشخاص و متقاضیان گواهینامه ایمنی پیمانکاران، موسسه حقوقی پارسه به تشریح مفاهیم و مقررات گواهینامه ایمنی پیمانکاران و همینطور شرایط دریافت گواهینامه ایمنی میپردازد، خواهشندیم ضمن مطالعه دقیق مفاهیم تشریحی برای کسب مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه گواهینامه ایمنی با موسسه پارسه به شماره 02122883230 تماس گرفته و خدمات تضمینی در زمینه گواهینامه ایمنی پیمانکاران دریافت نمایید. گواهینامه ایمنی چیست؟ گوا...


آخرین تغییر : 11/07/2017 - 19:57

اخذ رتبه مهندسین مشاور

اخذ رتبه مهندسین مشاور، بر اساس مقررات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران، به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاور صدور میگردد. اخذ رتبه مهندسین مشاور مزایای قابل توجهی دارد که شامل شرکت در مناقصات میباشد. اخذ رتبه مهندسین مشاور در رشته های معماری و شهرسازی، راه و ترابری، آب، کشاورزی، انرژی، پست و مخابرات، صنعت، معدن، نفت و گاز، مطالعات آماری، میراث فرهنگی، خدمات مدیریتی، خدمات برنامه ریزی و اقتصاد میتواند فعالیت نمایند. ا...


آخرین تغییر : 11/02/2017 - 20:33

شرایط رتبه بندی شرکت پیمانکاری

شرایط رتبه بندی شرکت پیمانکاری • نداشتن سوپیشینه کیفری موثر (به تشخیص کمیته تشخیص صلاحیت) • تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران • دارا بودن تحصیلات دانشگاهی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره (حداقل لیسانس ) در رشته کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست یا رشته های مرتبط • عضویت در سازمان استان • نداشتن سابقه محرومیت یا ممنوعیت از فعالیت های پیمانکاری • عدم اشتغال بکار در شرکت ها و سازمان های دولتی و موسسات مهندسین مشاور • درخواست متقاضی برای تشخیص صلاحی...


آخرین تغییر : 03/14/2018 - 21:42