کارت بازرگانی چیست؟

کارت بازرگانی برای امور واردات و صادرات بسیار مهم است علاوه بر آن داشتن کارت بازرگانی دارای هفت مزیت می باشد. اولین مزیت یافتن هویت و شناسنامه کاری می باشد. دومین مزیت پرداخت جوایز صادراتی می باشد. داشتن کارت امکان ارتباط با بازرکانان خارجی را فراهم می سازد. یکی دیگر از مزایا دسترسی به مشاوره حقوقی می باشد. اخذ کارت بازرگانی شامل مراحلی است که خود به خود باعث بالا رفتن اطلاعات در زمینه تجارت مدرن و آشنایی در این زمینه می گردد. یکی از مهمترین مزایای آن، بهره مندی از یارانه صادرات می باشد.

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

حال که با مزایای کارت بازرگانی آشنا شدیم، به تعریف مختصری می پردازیم. کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، به نام متقاضیانی که واجد شرایط مورد نظر می باشند، که هم در تهران و هم در سایر شهرستان ها ارائه می شود.

امتیاز کاربران
5 5 1
مطالب مرتبط :