Search form

درخواست مشاوره


درباره پارسه

شرکت پارسه در زمینه ارایه خدمات مشاوره ثبت شرکت ها با بیش از ۱۵ سال سابقه با افتخار فعالیت نموده و در این راستا دیدگاه کلی شرکت دستیابی به رضایت مشتریان از طریق تعیین نیازمندی ها و تلاش در جهت بر آورده نمودن این نیاز ها بوده است, مدیریت شرکت خود را متعهد دانسته تا در راستای این دیدگاه سیستم و مدیریت کیفیت را مطابق الگوی استاندارد های ISO 9001 و ISO 10002 پایه گذاری نماید و پس از موفقیت در اخذ گواهینامه بین المللی ایزو, بستر مناسبی را جهت بهبود مستمر اثر بخشی اهداف فراهم آورد.

اخذ کارت بازرگانی


مدارک مورد نیاز صدور اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی

بعد از بررسی درخواست...

مدارک لازم اشخاص حقوقی جهت تشکیل پرونده صدور کارت

بعد از بررسی درخواست...

مدارک لازم اشخاص حقیقی جهت تشکیل پرونده صدور کارت

بعد از بررسی درخواست...

چک لیست مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت بازرگانی

بعد از بررسی درخواست...

راهنمای اخذ کارت بازرگانی

بعد از بررسی درخواست...

ابطال کارت بازرگانی

بعد از بررسی درخواست...