امتیاز : 5 (1 رای)
اساسنامه شرکت تضامنی

ماده ۱)

نام شرکت : شرکت تضامنی …………………………………

ماده ۲)

نوع شرکت : شرکت تضامنی

ماده ۳)

موضوع شرکت : …………

ماده ۴)

مرکز اصلی شرکت : …………………………

تبصره : هیئت مدیره می توانند مرکز شرکت را به هرکجا که صلاح بدانند انتقال و یا شعبی را تأسیس نمایند وصورتجلسه را برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نماید.

ماده ۵)

مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود .

ماده ۶)

سرمایه شرکت : سرمایه شرکت مبلغ …………………….. ریال که تماماً به صورت نقدی پرداخت شده است و سرمایه غیرنقدی که معادل مبلغ ……………….. ریال است طبق ماده ۱۱۸ قانون تجارت تقویم و تسلیم شده است .

ماده ۷)

تابعیت شرکت : ایران ……………………………

ماده ۸)

سهم الشرکه شرکاء : ……………………………………

ماده ۹)

مدیران شرکت : اداره امور شرکت به عهده ……………………………. نفر خواهد بود و مدت مدیریت آنان ………….. سال است .

تبصره ۱) اولین مدیران شرکت عبارتند از :

تبصره ۲) کلیه قراردادها و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار اعم از چک ، سفته و اعتبارات بانکی و اسناد مالی و غیره با امضای مدیرعامل و یک نفر دیگر از مدیران متفقاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود .

ماده ۱۰)

مسئولیت مدیران : حدود مسئولیت مدیر یا مدیران به تصریح ماده ۱۲۱ قانون تجارت همان است که درماده ۵۱ مقرر شده است .

مهر ثبت- ثبت شرکت- ثبت شرکت تضامنی

اختیارات مدیران : مدیران شرکت متفقاً نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و بدون اجازه نامه مخصوص می توانند درتمام امور شرکت از هر قبیل اعم از انجام تشریفات قانونی ، حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی و تنظیم بودجه ، رسیدگی به حساب ها و پیشنهاد سود قابل تقسیم سالانه ، قبول و واگذاری نمایندگی امضای دفاتر اسناد رسمی ، حق انتخاب وتعیین وکیل با حق توکیل به غیر ولو کراراً ودادن اختیارات لازمه ، استخدام کارمند و اخراج آن ، مشارکت با شخصیت های حقیقی و حقوقی و بانکها ، استقراض با رهن و بدون رهن ، تعیین اعتبار ، وام دادن ، وام گرفتن از بانکها ، اشخاص و شرکت ها و ادارات و افتتاح حساب های جاری و سپرده در کلیه بانک ها وام مؤسسات ، واردات و صادرات و خرید و فروش و توزیع کالاهای مجاز و هر تصمیم که هیات مدیره در جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید.

ماده ۱۲)

انتقال سهم الشرکه : هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضایت تمام شرکاء .

ماده ۱۳)

تغییر اساسنامه : هرنوع تغییری در مورد این اساسنامه از قبیل ازدیاد یا کسر کردن سرمایه ، تغییر نام شرکت ، قبول شریک جدید برای شرکت و به طور کلی هرگونه اصلاحات و الحاقات مورد لزوم در مفاد اساسنامه با موافقت کلیه شرکاء امکان پذیر است .

ماده ۱۴)

سال مالی : سال مالی شرکت از اول فروردین هرسال شروع و در پایان اسفند همان سال پایان می یابد و اولین سال مالی شرکت از روز شروع به کار آن ( تاریخ ثبت شرکت ) آغاز و با پایان اسفند همان سال پایان می یابد .

ماده ۱۵)

ترتیب تقسیم سود شرکت : از درآمد شرکت در پایان سال مالی ابتداً تمام هزینه های اداری و انتفاعی و مصارف ضروری و حقوق کارکنان ومدیران و استهلاکات و مالیات و عوارض کسر قانونی کسر و بقیه آن که سود ویژه است پس از وضع ۵% یا ………………..ذخیره احتیاطی که برای جبران زیان های احتمالی درنظر گرفته می شود بقیه بین شرکاء به نسبت سهم الشرکه تقسیم خواهد شد .

تبصره : وفق ماده ۱۳۲ اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم شود تقسیم هر نوع منفعت و سود بعد از جبران کمبود خواهد بود .

مهر ثبت, ثبت شرکت ,ثبت شرکت تضامنی,

ماده ۱۶)

حق الزحمه مدیران : مدیران شرکت می توانند با موافقت شرکاء همه ماهه حقوق خود را از صندوق شرکت دریافت و به هزینه قطعی شرکت منظور نمایند .

ماده ۱۷)

مجامع عمومی شرکاء اعم از عادی و فوق العاده به وسیله دعوتنامه کتبی از طرف هریک از مدیران شرکت و ارسال آن از طریق پست سفارشی به نشانی هریک از شرکاء یا از طریق درج آگهی در جراید کثیرالانتشار خواهد بود فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

ماده ۱۸)

وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد :

الف) استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و حساب سود و زیان و تصویب آن .

ب) تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیئت مدیره .

ج) تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن .

د) انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم انتخاب بازرس

ماده ۱۹)

وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است :

الف) تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند ماده اساسنامه .

ب) تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت .

ج) افزایش یاکاهش سرمایه شرکت.

ماده ۲۰)

درصورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی و یا قیم محجور و طبق دستور ماده ۱۳۹ و ۱۴۰ قانون تجارت می باشد.

ماده ۲۱)

تصمیمات مجامع عمومی طبق دستور ماده ۱۶۰ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود .

ماده ۲۲)

انحلال شرکت : شرکت مطابق ماده ۱۳۶ قانون تجارت منحل خواهد شد . درصورتی که مجمع شرکاء رأی به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا از خارج از شرکت به سمت مدیرتصفیه تعیین خواهد شد . وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت خواهد بود .

ماده ۲۳)

اختلاف بین شرکاء در رابطه با امور شرکت از طریق داوری و حکمیت حل و فصل خواهد شد .

ماده ۲۴) در مورد موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است طبق مقررات قانون تجارت وسایر قوانین موضوعه عمل خواهد شد .

ماده ۲۵)

این اساسنامه در ……………… ماده و ……………….. تبصره و با امضای شرکاء در ذیل تمام صفحات آن مورد تصویب و قبول شرکاء واقع گردید .

نام و نام خانوادگی فرزند شماره شناسنامه صادره از امضاء

۱)……………. ………. ………. ……

۲)……………. …….…. .………. ……

امتیاز کاربران
5 5 1
پرسش از کاربران در رابطه با مطلب :
اساسنامه شرکت تضامنی

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
حروف موجود در تصویر را وارد نمایید.
مطالب مرتبط :