الحاق تغییر موضوع

انتخاب موضوع شرکت یا موسسه امری بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد، چرا که موضوع شرکت همان هدفی است که در واقع شرکت برای رسیدن به آن تشکیل گردیده است.موضوع شرکت در صورت تصمیم تمامی اعضا قادر به تغییر می باشد. این تغییر می تواند شامل اضافه کردن یک موضوع دیگر به موضوع پیشین یا حذف کردن موضوع قیلی و یا هر دو این موارد مذکور باشد می باشد.برای تغییر موضوع شرکت یا خذف کردن یا چسباندن موضوعی دیگر به موضوع شرکت، ضروری است که تمامی اعضاء شرکت در جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده حضور یافته و درباره ی این موضوع بررسی و تصمیم گیری کنند و صورتجلسه ی تغییر موضوع شرکت را تنظیم نمایند و با مشخص کردن تعداد سهم الشرکه ی تمام اعضا، آن را امضا می کنند.

الحاق تغییر موضوع

 

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

اشخاص باید قبل از انتخاب موضوع مورد نظر، بررسی لازم برای نیاز به مجوز داشتن موضوع را نیز در نظر بگیرند که برای این کار می توانند از مشاوره های متخصصین و مشاوران ثبت مهرا استفاده کنند و در صورت نیاز داشتن موضوع جدید به مجوز، از طریق مراجع و سازمان مربوطه اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت الحاق تغییر موضوع شرکت

 • آگهی تأسیس و روزنامه رسمی شرکت
 • در صورت وجود تغییرات، آگهی آخرین تغییرات
 • کپی کارت ملی و شناسنامه کلیه اعضای شرکت
 • اخذ مجوز، در صورت نیاز

مراحل الحاق تغییر موضوع شرکت

 • تنظیم صورتجلسه ای تحت عنوان مجمع عمومی فوق العاده، با قید نام تمامی سهامداران و یا شرکا با مشخص کردن میزان سهام هر یک
 • تکمیل فرم تغییرات شرکت ها توسط کارشناسان مهرا ثبت
 • امضاء تمام سهامداران و شرکاء شرکت در ذیل صورتجلسه
 • صورتجلسه ی الحاق به موضوع مربوطه، در سامانه ی مربوط به ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت ها ثبت می گردد.
 • مدارک مورد نیاز برای تغییر موضع شرکت نیز از طریق پست، به اداره ی مورد نظر ارسال می شود.
 • درصورت تأیید شدن موضوع فعالیت پیوست شده، آگهی تغییرات شرکت صادر می گردد.
 • به فاصله ی زمانی حدود ده روز پس از آگهی، تغییرات مورد نظر در روزنامه رسمی کشور به چاپ می رسد.

 

نکات مهم در خصوص ثبت تغییرموضوع شرکت

در تنظیم موضوع فعالیت توجه به نکات ذیل حائز اهمیت می باشد:

 • ۱-موضوعات شرکتی را از موضوعات فعالیت مؤسسات غیر تجاری تفکیک نمایید.
 • ۲-موضوعاتی که نیاز به مجوز دارند با ذکر شماره مجوز در موضوع تنظیم گردند.
 • ۳-موضوع فعایت شرکتهای تعاونی به صورت تک موضوعی می باشد.
 • ۴-امکان تنظیم موضوعات گوناگون در کنار یکدیگر در قالب شرکتهای چندمنظوره امکان پذیر می باشد.
 • ۵-در تنظیم الحاق به موضوع یا تغییر موضوع شرکت  تدوین موضوعات بازرگانی که جز لاینفک فعالیت هر شرکت می باشد اهمیت دارد.

کلیاتی در خصوص فرآیند الحاق تغییر موضوع

از آنجا که موضوع شرکت همان هدفی می‎باشد که شرکت به منظور انجام آن تاسیس شده است، لذا این موضوع یا هدف در صورت صلاحدید اعضای شرکت قابل تغییر یا افزایش یا کاهش خواهد بود. برای تغییر، الحاق یا حذف بخشی از موضوع شرکت باید تمامی صاحبان سهم، جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت را تشکیل داده و تصمیمات لازم را در این زمینه اتخاذ و صورتجلسه مربوط را تنظیم نموده و با ذکر میزان سهم الشرکه هر یک از سهامداران امضاء کنند.

در زمان تغییر موضوع شرکت باید به امر مجوزی بودن یا نبودن موضوع شرکت توجه کرد. چنانچه موضوعی که قرار است اضافه و یا تغییر کند به موافقت و یا جواز داشته باشد، باید حتما مدارک جواز از سوی مراجع ذیصلاح اخذ و موافقت اصولی برای اداره ثبت شرکت‎ها‎ ارسال گردد. علاوه بر این، موضوع جدید باید از موضوعاتی انتخاب شود که غیر قانونی و غیر مجاز نبوده و قابل ثبت باشد.

بعد از تنظیم، باید صورتجلسه مذکور به همراه کپی آگهی تاسیس و روزنامه رسمی تاسیس، کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات در صورت وجود، کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه تمامی اعضای شرکت را به اداره ثبت شرکتها ارائه داد.

تمامی موضوعات شرکت قابل تغییر می‎باشند که می‎توان میزانی از آن را کم و یا اضافه نمود. از زمانی که صورتجلسه تنظیم می‎گردد و تمامی اعضا شرکت آن را امضا می‎کنند، تا زمان ارسال فیزیک پرونده به اداره ثبت شرکت‎ها‎ و موسسات غیر تجاری تنها چند روز فرصت وجود دارد.تغییر موضوع شرکت در طی ۳ هفته طول می‎کشد. در این مدت آگهی تغییرات از اداره ثبت شرکت‎ها دریافت می‎شود.

برای شرکتها مسئولیت محدود و سهام خاص و دیگر شرکت‎ها‎ و موسسات، در صورت نیاز به تغییر موضوع شرکت باید از کارشناسان موسسه تدبیر مشاوره دریافت نمود.

اشخاص حقوقی پس از ثبت شرکت مطابق با قانون اجازه تغییر موضوع شرکت و یا اضافه نمودن موضوعی خاص را به موضوع فعالیت قبلی شرکت خود دارند. انجام این تغییر با تنظیم و تدوین صورتجلسه ای در مجمع عمومی فوق العاده شرکت صورت می‎گیرد. موضوعات شرکتهای تجاری باید از موضوعات فعالیت موسسات غیر تجاری تفکیک داده شود.موضوع فعالیت شرکتهای تعاونی باید به شکل تک موضوعی ذکر ‎شود.تنظیم موضوعات گوناگون در کنار یکدیگر در قالب شرکتهای چندمنظوره امکان پذیر می‎باشد.برای تغییر موضوع شرکت به شکل الحاق، تدوین موضوعات بازرگانی که جز لاینفک فعالیت هر شرکت است، اهمیت زیادی دارد.

 

 

امتیاز کاربران
5 5
پرسش از کاربران در رابطه با مطلب :
الحاق تغییر موضوع ،فرآیندها و نکات

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
حروف موجود در تصویر را وارد نمایید.
مطالب مرتبط :