Search form

درخواست مشاوره


درباره پارسه

شرکت پارسه در زمینه ارایه خدمات مشاوره ثبت شرکت ها با بیش از ۱۵ سال سابقه با افتخار فعالیت نموده و در این راستا دیدگاه کلی شرکت دستیابی به رضایت مشتریان از طریق تعیین نیازمندی ها و تلاش در جهت بر آورده نمودن این نیاز ها بوده است, مدیریت شرکت خود را متعهد دانسته تا در راستای این دیدگاه سیستم و مدیریت کیفیت را مطابق الگوی استاندارد های ISO 9001 و ISO 10002 پایه گذاری نماید و پس از موفقیت در اخذ گواهینامه بین المللی ایزو, بستر مناسبی را جهت بهبود مستمر اثر بخشی اهداف فراهم آورد.

ایزو


مقدمه - ایزو

بعد از بررسی درخواست...

شرح خدمات پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار( 5S)

بعد از بررسی درخواست...

ایزو TS29001- مدیریت کیفیت صنایع نفت گاز پتروشیمی

بعد از بررسی درخواست...

ایزو 9000 - مدیریت کیفیت

بعد از بررسی درخواست...

ایزو 14000 - مدیریت زیست محیطی

بعد از بررسی درخواست...

ایزوOHSAS 18001 - مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای

بعد از بررسی درخواست...

ایزو 13485 - مدیریت صنایع تجهیزات پزشکی

بعد از بررسی درخواست...

ایزو IEC17025 - مدیریت کیفیت آزمایشگاهها

بعد از بررسی درخواست...

ایزو 22000 - مدیریت ایمنی و سلامت مواد غذایی

بعد از بررسی درخواست...