Search form

درخواست مشاوره


درباره پارسه

شرکت پارسه در زمینه ارایه خدمات مشاوره ثبت شرکت ها با بیش از ۱۵ سال سابقه با افتخار فعالیت نموده و در این راستا دیدگاه کلی شرکت دستیابی به رضایت مشتریان از طریق تعیین نیازمندی ها و تلاش در جهت بر آورده نمودن این نیاز ها بوده است, مدیریت شرکت خود را متعهد دانسته تا در راستای این دیدگاه سیستم و مدیریت کیفیت را مطابق الگوی استاندارد های ISO 9001 و ISO 10002 پایه گذاری نماید و پس از موفقیت در اخذ گواهینامه بین المللی ایزو, بستر مناسبی را جهت بهبود مستمر اثر بخشی اهداف فراهم آورد.

تغییرات شرکت در مسئولیت محدود


تغییرات در هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود

بعد از بررسی درخواست...

تغییرات در میزان سرمایه شرکا شرکت با مسئولیت محدود

بعد از بررسی درخواست...

تغییرات در میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

بعد از بررسی درخواست...

تغییرات در آدرس شرکت با مسئولیت محدود

بعد از بررسی درخواست...

تغییرات در موضوع شرکت با مسئولیت محدود

بعد از بررسی درخواست...

تغییر در نام شرکت با مسئولیت محدود

بعد از بررسی درخواست...