استخدام
موسسه اخذ رتبه پارسه جهت توسعه سرمایه انسانی خود از تمامی کارشناسان و متخصصین فعال دعوت به همکاری می نماید .افراد واجد شرایط با پر نمودن فرم دعوت به همکاری، جهت تعیین وقت مصاحبه اقدام فرمایند. هرگونه تماس برای هماهنگی های بعدی از طرف شرکت پارسه صورت خواهد گرفت.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png doc docx odt.

امتیاز کاربران
5 5
مطالب مرتبط :