Search form

درخواست مشاوره


درباره پارسه

شرکت پارسه در زمینه ارایه خدمات مشاوره ثبت شرکت ها با بیش از ۱۵ سال سابقه با افتخار فعالیت نموده و در این راستا دیدگاه کلی شرکت دستیابی به رضایت مشتریان از طریق تعیین نیازمندی ها و تلاش در جهت بر آورده نمودن این نیاز ها بوده است, مدیریت شرکت خود را متعهد دانسته تا در راستای این دیدگاه سیستم و مدیریت کیفیت را مطابق الگوی استاندارد های ISO 9001 و ISO 10002 پایه گذاری نماید و پس از موفقیت در اخذ گواهینامه بین المللی ایزو, بستر مناسبی را جهت بهبود مستمر اثر بخشی اهداف فراهم آورد.

ثبت اختراع و طرح صنعتی


قوانین ثبت اختراع و طرح صنعتی

بعد از بررسی درخواست...

دانلود کتاب کلیات ثبت اختراع و طرح صنعتی

بعد از بررسی درخواست...

چکیده ای از ثبت اختراع

بعد از بررسی درخواست...

چکیده ای از طرح های صنعتی

بعد از بررسی درخواست...

مدارک لازم جهت تقاضای ثبت طرح صنعتی

بعد از بررسی درخواست...

چک لیست مدارک لازم جهت ثبت اختراع

بعد از بررسی درخواست...