Search form

درخواست مشاوره


درباره پارسه

شرکت پارسه در زمینه ارایه خدمات مشاوره ثبت شرکت ها با بیش از ۱۵ سال سابقه با افتخار فعالیت نموده و در این راستا دیدگاه کلی شرکت دستیابی به رضایت مشتریان از طریق تعیین نیازمندی ها و تلاش در جهت بر آورده نمودن این نیاز ها بوده است, مدیریت شرکت خود را متعهد دانسته تا در راستای این دیدگاه سیستم و مدیریت کیفیت را مطابق الگوی استاندارد های ISO 9001 و ISO 10002 پایه گذاری نماید و پس از موفقیت در اخذ گواهینامه بین المللی ایزو, بستر مناسبی را جهت بهبود مستمر اثر بخشی اهداف فراهم آورد.

ثبت شرکت


ثبت شرکت یک بنگاه تجاری است که بنابر تعریف قانون مدنی ، شرکت عبارتست از اجتماع مالکین متعدد شی واحد به نحو اشاعه ، و این تعریف دربرگیرنده مشاعات نیز میباشد . بنابراین ثبت شرکت قراردادی است که براساس آن اعضا یا شرکا سود حاصله از سرمایه را تقسیم میکنند ، شرکت ها در قوانین جمهوری اسلامی ایران شخصیت حقوقی دارند، بطور کلی در قانون تجارت هفت گونه شرکت تجاری وجود دارد.
شرکت سهامی (شرکت سهامی عام – شرکت سهامی خاص ) ،شرکت با مسئولیت محدود- شرکت تضامنی- شرکت مختلط غیرسهامی- شرکت مختلط سهامی – شرکت نسبی – و شرکت تعاونی (تولیدی و مصرف )
با توجه به تعاریف قوانین ، چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مرزهای کشور جمهوری اسلامی ایران قصد انجام اقدامی در قالب شراکت (با هر موضوعی و فعالیتی منطبق با قوانین جاری ) داشته باشند میتوانند اقدام به تاسیس یک شرکت نمایند ، ثبت هر نوع شرکت مستلزم یک سری شرایطی است که قوانین تجارت به صراحت به آنها اشاره دارد که شامل اسم شرکت ، تعداد اعضا شرکت (در هر شرکت حقوقی مطابق نوع وقالب شرکت متفاوت است ) ، موضوع فعالیت شرکت ، سرمایه شرکت ، محل شرکت ، اعضا هئیت مدیره و مدیرعامل شرکت ، بازرس یا بازرسین شرکت ، و مواردی دیگر که در اساسنامه آن شرکت قید میگردد و باید در زمان ثبت شرکت برابر مفاد قانونی اقدام لازم صورت پذیرد. با توجه به قالب حقوقی هفتگانه شرکت ها در ایران ، عموما ، اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد تاسیس و ثبت شرکتی را دارند بایستی نوع و قالب شرکت را با موضوع فعالیت جمعی و شراکتی خود و همچنین تعداد اعضا شرکا و برخی مباحث دیگر تطبیق دهند تا انجام و ثبت شرکت براساس رویه قانونی صورت پذیرد . قابل ذکر است در برخی موارد ، سازمان های دولتی جهت صدور مجوز فعالیت ، اعضا و شرکای متقاضی را ملزم به ثبت شرکت با نوع حقوقی خاص می نمایند بعنوان مثال برای ثبت شرکت و اخذ مجوز صرافی ، بانک مرکزی که مرجع صدور مجوز است شرکا را ملزم به ثبت شرکت تضامنی مینماید .
لذا ثبت شرکت در ایران برابر مفاد قانون تجارت و با در نظر گرفتن تمام جوانب و معایب و محاسن انواع شرکت ها و نوع فعالیت و تعداد اعضا و سایر مباحث یک بحث حقوقی است که قطعا اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ثبت شرکت لاجرم از مشاوره و راهنمایی مراکز مشاوره حقوقی و ثبت شرکت ها بایستی بهره مند شوند که ثبت شرکت پارسه با داشتن متخصصین و مشاورین حقوقی با گرایش ثبت شرکت ، قبل از هر گونه اقدام برای ثبت شرکت به متقاضیان عزیز مشاوره لازم را ارائه مینماید. تلفن تماس با مشاورین موسسه حقوقی پارسه :22883230

انواع شرکت و مراحل ثبت آن
شرکت سهامی عام

شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی (هرچند که موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه‌‌ی آن به سهام، تقسیم‌شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود.

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه‌ی آن منحصراً توسط مؤسسین،تأمین‌گردیده و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود.

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایه‌ی خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است.در نام شرکت باید عبارت ‹‹‌با مسئولیت محدود›› ‌قید شود.

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی،شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود.اگر دارایی شرکت برای تأدیه‌ی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» ‌و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.

شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود. شریک ضامن، مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود، کسی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه‌ای است که درشرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.

تعریف شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود.شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه‌ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه‌ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیداشود .در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. در نام شرکت باید عبارت «شرکت مختلط»‌ ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است. در اسم شرکت نسبی عبارت «شرکت نسبی» و لااقل اسم یکی از شرکا باید ذکر شود؛ در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد؛ بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل «و شرکا» و «‌و برادران» ضروری است.

شرکت تعاونی

به موجب ماده‌ی17 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، «شرکت تعاونی، شرکتی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه‌ی آنبه وسیله‌ی اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های تعاونی نمایند؛ بدون آن که عضو باشند.

تبصره: در مواردی که دستگاه‌های دولتی در تأسیس تعاونی، شریک می شوند؛ ظرف مدتی که با موافقت طرفین درضمن عقد شرکت، تعیین خواهد شد؛ سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهدگرفت. مطابق ماده‌ی 26 همان قانون: «تعاونی‌های تولیدی، شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دام داری، ‌دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، ‌عمران شهری و روستایی و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند» و به موجب ماده‌ی 27: «‌تعاونی‌های توزیع، عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند».

تبصره‌ی ماده‌ی 28: ‌«‌تعاونی‌های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند».

لازم به تذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمایه‌ی تأمین یا تعهدشده از طرف اعضا در مرحله‌ی تأسیس شرکت، نباید کمتر از 51 درصد کل سرمایه‌ی شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌گردد که حداقل یک سوم سرمایه‌ی آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد؛ تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضای تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشده‌ی سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.

ثبت شرکت تضامنی

بعد از بررسی درخواست...

ثبت شرکت محدود

بعد از بررسی درخواست...

ثبت تغییرات شرکت ها

بعد از بررسی درخواست...

دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی

بعد از بررسی درخواست...

قبل از ثبت شرکت بدانیم

بعد از بررسی درخواست...

چک لیست مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت و تغییرات

بعد از بررسی درخواست...

قواعد ثبت شرکت

بعد از بررسی درخواست...

لایحه قانونی راجع به منع وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

بعد از بررسی درخواست...

کلیات ثبت انواع شرکت /موسسه

بعد از بررسی درخواست...

ثبت موسسه غیر تجاری

بعد از بررسی درخواست...

ثبت شرکت سهامی عام

بعد از بررسی درخواست...

ثبت شرکت انواع تعاونی

بعد از بررسی درخواست...

چکیده ای از ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران

بعد از بررسی درخواست...

راهنمای ایجاد شرکت های دانش بنیان

بعد از بررسی درخواست...

موضوعات فعالیت نیازمند اخذ مجوز

بعد از بررسی درخواست...

جدول موضوعات فعالیت نیازمند اخذ مجوز قبل از تاسیس و تغییرات شرکت

بعد از بررسی درخواست...