تغییرات شرکت ها از خدمات تخصصی موسسه حقوقی پارسه با بیش از دو دهه حضور پر افتخار میباشد - مشاوره رایگان از طریق ۰۲۱۲۲۸۸۳۲۳۰

تغییر تابعیت شرکت

تابعیت شرکت مشخص میکند که تشکیل شرکت و یا انحلال آن طبق قانون کدام کشور صورت میپذیرد. در این مقاله میخواهیم به نحوه و چگونگی تغییر تابعیت شرکت بپردازیم. در صورتی امکان تغییر تابعیت مقدور خواهد بود که اقامتگاه شرکت نیز تغییر پیدا کند، در صورتی که شرکا تصمیم به تغییر تابعیت شرکت داشته باشند این اقدام ممکن خواهد بود در صورتی که که مرکز اصلی یا دفتر مرکزی خود را به کشور جدید منتقل نمایند. به زبان ساده تر در صورتی که تغییر تابدر مورد شرکت با مسئولیت محدود نکته حائز اهمیت این است که شرکا فقط میتوانند در صورت اتفاق آرا تابعیت شرکت را تغییر دهند وگرنه در این صورت تغییر تابعیت شرکت امکان پذیر نخواهد بود، همچنین در مورد شرکت های سهامی هیچ مجمع عمومی(موسس،عادی، فوق العاده) نیز حق تغییر تابعیت شرکت را نخواهند داشت. تغییر تابعیت شرکت در سایر شرکت ها هنوز هیچ قانون و منعی وجود ندارد. به نظر می رسد در مورد آن ها بتوان قبول کرد که اکثریت شرکا بتوانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.
عده ای از حقوق‌دانان معتقدند که تغییر تابعیت شرکت‌های تجارتی با توافق تمام شرکا به صورت کامل امکان پذیر است از طرفی نمی‌توان پذیرفت که تغییر تابعیت اشخاص صرفا با اتفاق آرا صورت پذیرد چرا که ممکن است اثرات سو استفاده در آن باشد، اشخاص حقوقی می‌توانند با تغییر تابعیت شرکت از قوانین مضر به حال خود فرار کنند.

امتیاز کاربران
5 5
مطالب مرتبط :
 تغییرات شرکت

نیاز به تغییرات شرکت پس از ثبت شرکت احساس خواهد شد، در این مطالب سعی شده است اطلاعات مختصری از انواع تغییرات شرکت و فرایند تغییرات شرکت و ثبت صورتجلسه شرکت ها، در اختیار شما قرار داده شود. بعد از ثبت شرکت ممکن است بنا به اتفاقاتی صاحبان شرکت بخواهند تغییراتی در شرکت ایجاد نمایند از متداول ترین تغییرات شرکت عبارتند از: تغییر آدرس شرکت، تغییر موضوع و الحاق موضوع شرکت، نقل و انتقال سهام و ورود و خروج شرکا میباشد، کلیه تغییرات شرکت پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا هیئت مدیره امکانپذیر می باشد، بنابراین تهیه و تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی لازم است، برخی از تغییرات شرکت تدوین بیش از یک صورتجلسه لازم میباشد. در خصوص ثبت تغییرات شرکت وقتی یک شرکت به ثبت می رسد دارای مشخصاتی شامل اسم، موضوع، سهام اولیه، آدرس، سهامداران، هیئت مدیره و حق امضا می باشد. حال چنانچه پس از ثبت شرکت، تصمیم گرفته شود یکی از موارد فوق تغییر کند یا ماده ای از مفاد اساسنامه تغییر یابد در آن صورت باید در تغییرات شرکت انجام شود. مدارك لازم جهت ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت شامل موارد ذیل خواهد بود:
- كپي از تمامي مدارك ثبتي شركت شامل اساسنامه
- اظهارنامه، آگهي تاسیس
- آگهي روزنامه، آگهي آخرين تغييرات،
- كپي شناسنامه و كپي كارت ملي اعضا هيئت مديره فعلي يا جديد

مدت زمان لازم جهت ثبت تغییرات شرکت حداقل 25 روز کاری میباشد.

امتیاز کاربران
5 5
مطالب مرتبط :
تغييرات شركت تعاوني

تغييرات شركت تعاوني در این شرکت به صورت کاملا تخصصی صورت میپذیرد ابتدا برای تغییرات شرکت تعاونی باید مجوز از وزارت تعاون دریافت شود، لازم به ذکر است هرگونه تغییرات شرکت تعاونی باید به تایید وزارت تعاون رسیده باشد، هماهنگی های لازم جهت ثبت شرکت تعاونی و تغییرات شرکت تعاونی توسط اداره ثبت صورت گیرد همچنین تغییرات شرکت تعاونی باید طبق ضوابط این دو ارگان انجام شود. بالاترین ارگان تصمیم گیرنده جهت تغییرات شرکت تعاونی، مجامع عمومی عادی و فوق العاده هستند. مجمع عمومی فوق العاده در صورت بروز تغییرات در شرکت مثلا به هنگام برکناری یا استعفای اعضای هیئت مدیره تشکیل می گردد. همچنین در زمان ادغام شرکت های تعاونی، صورت جلسات ادغام شرکت ها که در مجامع عمومی فوق العاده به تصویب رسیده است به همراه مدارک مربوطه به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده می شود .
تغییرات شرکت تعاونی شامل موارد ذیل خواهد بود:
- انحلال و تغییرات در شرکت تعاونی
- نقل و انتقال در شرکت تعاونی
- جواز تغییرات شرکت تعاونی
- تغییرنام در شرکت های تعاونی
- تغییر موضوع در شرکتهای تعاونی
- الحاق به موضوع
- تغییر آدرس در شرکتهای تعاونی
- نقل و انتقال سهام
- افزایش سرمایه در شرکتهای تعاونی
- کاهش سرمایه در شرکتهای تعاونی
- ورود شریک ،خروج شریک
- تغییر حق امضا
- تعیین اعضای هیئت مدیره
- تعیین سمت ها
مدارك مورد نياز جهت تغییرات شرکت تعاونی:
- صورت هاي مالي سال قبل و بودجه سال جاری
- گزارش هيات مديره و بازرسان
- كپي شناسنامه و كارت ملي اعضاي جديد
- آخرين تغييرات ثبتي اساسنامه

امتیاز کاربران
5 5
مطالب مرتبط :
تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

قصد داریم به بررسی قوانین و شرایط ایجاد شرکت با مسئولیت محدود پس از ثبت شرکت بپردازیم تغییرات شرکت با مسئولیت محدود با توجه به اساسنامه شرکت شامل: تغییر محل شرکت ، تغییر نام شرکت، تغییر موضوع شرکت و الحاق مواردی به موضوع شرکت، نقل و انتقال سهم الشرکه شرکا، افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکا جدید، افزایش سرمایه شرکت بدون ورود شریک یا شرکا جدید، کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک، کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک و تغییرات و اصلاح مواد اساسنامه در واقع کلیه تغییرات شرکت با مسئولیت محدود پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا هیئت مدیره امکانپذیر می باشد، بنابراین تهیه و تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی لازم است لازم به ذکر است که برای انجام برخی از تغییرات شرکت با مسئولیت محدود تدوین بیش از یک صورتجلسه لازم میباشد. مدارک لازم جهت ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع تغییرات آن متفاوت خواهد بود، به عنوان مثال در صورتی که تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در خصوص موضوع فعالیت باشد و این موضوع جدید نیازمند مجوز است ارائه آن الزامی می باشد.
در صورتی که تغییرات شرکت با مسئولیت محدود مربوط به تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره باشد، کلیه یا اکثریت شرکا با تشکیل یک مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این تغییر را اعمال خواهند نمود و پس از امضای ذیل صورتجلسه و ارائه آن به اداره ثبت شرکت ها جهت آگهی اقدام می نمایند اگر شرکت با مسئولیت محدود در صدد اعمال تغییر در پست های مدیران می باشد این تغییر تنها در جلسه هیئت مدیره امکان پذیر می باشد که امضای ذیل آن توسط مدیران شرکت انجام می شود و پس از ارائه به اداره ثبت شرکتها نسبت به آگهی آن اقدام می نمایند.

امتیاز کاربران
5 5
مطالب مرتبط :
تغییرات شرکت ها

امکان تغییرات شرکت ها پس از ثبت شرکت، بوجود می آید. در این مقاله سعی شده است اطلاعات مختصری از انواع تغییرات شرکت ها و فرایند تغییرات شرکت ها و ثبت صورتجلسه شرکت ها، در اختیار شما قرارداده شود. پس از ثبت شرکت ممکن است بنا به اتفاقاتی صاحبان شرکت بخواهند تغییراتی در شرکت ایجاد نمایند از متداول ترین تغییرات شرکت ها، تغییر آدرس شرکت، تغییر موضوع و الحاق موضوع شرکت، نقل و انتقال سهام و ورود و خروج شرکا می باشد، کلیه تغییرات شرکت ها پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا هیئت مدیره امکانپذیر می باشد، بنابراین تهیه و تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی لازم است لازم به ذکر است که برای انجام برخی از تغییرات شرکت ها تدوین بیش از یک صورتجلسه لازم میباشد. در خصوص ثبت تغییرات شرکت ها وقتی یک شرکت به ثبت می رسد دارای مشخصاتی شامل اسم، موضوع، سهام اولیه، آدرس، سهامداران، هیئت مدیره و حق امضا می باشد. حال چنانچه پس از ثبت شرکت، تصمیم گرفته شود یکی از موارد فوق تغییر کند یا ماده ای از مفاد اساسنامه تغییر یابد در آن صورت باید در تغییرات شرکت ها انجام شود.
مدت زمان لازم جهت ثبت تغییرات شرکت ها 25 روز کاری میباشد.
مدارك لازم جهت ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها شامل كپي از تمامي مدارك ثبتي شركت شامل اساسنامه، اظهارنامه، آگهي تاسیس، آگهي روزنامه، آگهي آخرين تغييرات، كپي شناسنامه و كپي كارت ملي اعضا هيئت مديره فعلي يا جديد میباشد.
به صورت خلاصه انواع تغییرات شرکت‌ها به شرح زیر می‌باشد:
• تغییر نشانی شرکت
• تغییر موضوع فعالیت شرکت
• الحاق به موضوع فعالیت شرکت
• تغییر نام شرکت
• افزایش سرمایه شرکت
• کاهش سرمایه شرکت

امتیاز کاربران
5 5
مطالب مرتبط :
تغییرات شرکت سهامی خاص

قصد داریم به بررسی قوانین و شرایط ایجاد تغییرات شرکت سهامی خاص پس از ثبت شرکت بپردازیم تغییرات شرکت سهامی خاص با توجه به اساس نامه شرکت شامل تغییر نام شرکت، تغییر موضوع شرکت، تغییر محل شرکت، نقل و انتقال سهام (در صورتی که طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره باشد)، نقل و انتقال سهام (در صورتی که اساسنامه بر عهده مجمع عمومی فوق العاده باشد)، تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه، انتخابات داخلی هیات مدیره شرکت سهامی خاص میباشد، کلیه تغییرات شرکت سهامی خاص پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا هیئت مدیره امکانپذیر می باشد، بنابراین تهیه و تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی لازم است لازم به ذکر است که برای انجام برخی از تغییرات شرکت سهامی خاص تدوین بیش از یک صورتجلسه لازم میباشد.
مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص:
- روزنامه ای آگهی تاسیس شرکت
- روزنامه آگهی آخرین تغییرات شرکت
- تقاضا نامه
- مدارک شناسایی سهامداران و یا اعضا جدید
- صورت حسابهای مالی شرکته ای سهامی خاص

مراحل تغییرات شرکت سهامی خاص به صورت خلاصه به شرح ذیل میباشد:
- اقدام برای انتشار آگهی
- تنظیم صورتجلسات و امضای ذیل آن توسط سهامداران, بازرسان و مدیران (براساس نوع صورتجلسه)
- ارائه صورتجلسه به اداره ثبت

امتیاز کاربران
5 5
مطالب مرتبط :
مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟

اگر نگاهی کلی و گذرا بر کتب اقتصاد کلان داشته باشیم و بخواهیم که ارزش افزوده را به زبان ساده بیان کنیم و از ورود به مباحث پیچیده مربوط به آن پرهیز کنیم، خواهیم دید که اقتصاددانان ارزش افزوده را چنین تعریف می کنند: ارزش افزوده عبارت است از ما به التفاوت ستانده و داده. به عبارت ساده تر و در عمل ارزش افزوده یعنی: فروش منهای خرید. 

added

 

امتیاز کاربران
5 5 1
مطالب مرتبط :
ثبت تغییرات شرکت و تنظیم صورتجلسه شرکت

پس از ثبت شرکت ممکن است به دلایلی که در این مقاله سعی بر توضیح آن داریم، مجبور به تغییرات شویم که این تغییرات باید ثبت گردد.

دلایل تغییرات در شرکت ممکن است برای نقل یا انتقال سهام شرکت باشد که البته در شرکت های سهامی این کار صورت می پذیرد. ممکن است یک سهامدار از شرکت خارج شود و سهام خود را به دیگر اعضای شرکت بدهد یا به شخص جدیدی خارج از شرکت واگذار کند و یا سهام خود را بین چندین سهامدار تقسیم کند از عواملی که باعث ثبت تغییرات در شرکت می شود انحلال شرکت است. هر شرکتی بسته به نوع اش دارای مراحل و مدارکی برای انحلال می باشد. کارشناسان مهرا ثبت می توانند شما را در انحلال شرکت تان راهنمایی کنند. کافیست با شماره تلفن 02122883230 تماس بگیرید.

پس از ثبت شرکت ممکن است اعضای شرکت تغییر کنند یعنی یا به تعداشان اضافه شود یا کم شود یا اعضای جدیدی وارد شوند.

در برخی مواقع بعد از ثبت شرکت لازم می شود موضوع شرکت تغییر داده شود که در بعضی موارد باید برای این تغییر مجوز های لازم را از قبل بگیرید.

ثبت تغییر آدرس شرکت یکی از متداول ترین تغییرات شرکت می باشد. کافیست فرم های لازم که مشاوران شما در مهرا ثبت در اختیارتان قرار می دهند را پر کرد و به همراه مدارک زیر به مشاورتان تحویل دهید:

امتیاز کاربران
5 5 1
مطالب مرتبط :
سرمایه شرکت ها

سرمایه شرکت یکی از مهم ترین عوامل تجارت می باشد و بزرگترین وسیله جلب منفعت تلقی می گردد.اهمیت شرکت های تجاری را می توان از سرمایه آن شرکت درک کرد. قبل از هر چیز به تعریف سرمایه شرکت می پردازیم. سرمایه شرکت صرفا فقط پول نقد نمی باشد. در حقیقت سرمایه شرکت نوعی اعتبار می باشد. بدین معنا که اگر از بابت عدم انجام تعهدتان یا قصور تعهدات ایجادی خسارت به طرف مقابل کنید، آن خسارت را باید جبران کنید که به این کار مسئولیت پذیری می گوییم.این مسئولیت پذیری در اساسنامه شرکت های پیش بینی می گردد. به بیان دیگر سرمایه شرکت های سهامی عبارت است از جمع قیمت اسمی آن شرکت. بنابراین سرمایه به سهام متساوی تقسیم شده و هر یک از شرکاء یک یا چند سهم خواهند داد

سرمایه شرکت

سرماسه شرکت

امتیاز کاربران
5 5 1
مطالب مرتبط :
انواع ثبت  تغییرات شرکت

ثبت شرکت، ممکن است تغییراتی در شرکت اتفاق بیوفتد که ساده ترین آن تغییر آدرس می باشد. تغییرات شرکت ها باید از لحاظ قانونی حتما ثبت شود. در حقیقت برای تغییرات و اجرای تصمیم هایی که در شرکت ها اتفاق می افتد، ابتدا باید ثبت آن از لحاظ قانونی انجام شود. ثبت این تغییرات نیازمند قوانین ویژه ای می باشد که آگاهی از آن و رعایت آن، ثبت تغییرات شرکت را سهل و آسان می نماید. در مقاله های پیشین در مورد فهرست انواع شرکتها و مدارک لازم برای ثبت شرکتها و تغییرات شرکت و دستورالعمل های جدید جهت ثبت و تغییرات شرکت ها به طور کامل توضیح داده شد. شما به راحتی با کلیک بر روی لینک های فوق در زمینه ثبت تغییرات شرکتها مطالب مفیدی را مطالعه نمایید. ثبت تمامی تغییرات شرکت ها در ایران به شکل الکترونیکی و با ثبت در سیستم اداره ثبت شرکت ها انجام می شود. بنابراین پس از تنظیم صورتجلسه کافی است آن را در سامانه ثبت شرکت ها وارد نمایید.

امتیاز کاربران
5 5 1
مطالب مرتبط :

Pages