پلمپ دفاتر از خدمات تخصصی موسسه حقوقی پارسه با بیش از دو دهه حضور پر افتخار میباشد - مشاوره رایگان از طریق ۰۲۱۲۲۸۸۳۲۳۰

پلمپ دفاتر مالیاتی

کلیه شرکت ها و اشخاص حقیقی که مشمول قوانین مالیاتی میشوند باید هر سال از سازمان امور مالیاتی پلمپ دفاتر مالیاتی(دفاتر قانونی) خود را دریافت نمایند. این دفاتر به این دلیل به پلمپ دفاتر مالیاتی معروف هستند زیرا کلیه صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ می شوند که این نشان دهنده اهمیت این دفاتر می باشند. در پلمپ دفاتر مالیاتی یا همان دفاتر قانونی کلیه فعالیت های مالی شرکت به تربیت تاریخ و زمان انجام در آن ثبت میگردد. نوشتار پلمپ دفاتر مالیاتی باید به صورت خوانا، بدون ذره ای خط خوردگی و لاک گرفتگی و تراشیدگی باشد. در پایان سال مالی به هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی باید دفاتر مالیاتی به صورت پلمپ شده تحویل اداری دارایی شود. شرکت های نیز که فعالیت تجاری ندارد نیز باید به دریافت پلمپ دفاتر مالیاتی اقدام نمایند. پلمپ دفاتر مالیاتی شرکت هایی که فعالیت ندارند باید به صورت خالی به اداره دارای تحویل داده شود. دفاتر پلمپ به صورت دفتر پلمپ کل و پلمپ دفاتر مالیاتی روزنامه که در قطعات ۵۰-۱۰۰-۱۵۰ برگی میباشد.
مدارک لازم جهت اخذ پلمپ دفاتر مالیاتی عبارتند از:
- کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضای هیئت مدیره
- کپی روزنامه رسمی تاسیس
- کپی روزنامه آخرین تغییرات
- مهر شرکت

امتیاز کاربران
5 5
مطالب مرتبط :
پلمپ دفاتر مالیاتی

پلمپ دفاتر مالیاتی چیست؟

هر شرکت یا موسسه ای که ثبت می شود بعد از فرآیند ثبت چون شامل قانون مالیات میشود جهت اخذ پلمپ دفاتر سال آینده خود باید اقدام نماید وازطریق سازمان امور مالیاتی جهت ثبت کلیه فعالیتهای مالی خود اقدام نماید. این دفاتر به دفاتر قانونی معروف هستند یعنی اینکه کلیه شرکت ها وموسسات با توجه به قوانین دفاتر قانونی در اداره دارایی باید تمامی عملیات مالی خود را ثبت نمایند و این فرآیند ثبت باید به ترتیب فاکتورها واسناد و زمان وقوع آنها باشد و کاملا خوانا و بدون خط خوردگی ویا لاک گیری باشد و در پایان سال مالی و زمانی که میخواهید اظهارنامه مالیاتی راتحویل دهید آن پلمپ دفاتر مالیاتی را که نوشته شده است جهت اثبات شدن به دارایی تحویل میدهید.

امتیاز کاربران
5 5 1
مطالب مرتبط :