Search form

درخواست مشاوره


درباره پارسه

شرکت پارسه در زمینه ارایه خدمات مشاوره ثبت شرکت ها با بیش از ۱۵ سال سابقه با افتخار فعالیت نموده و در این راستا دیدگاه کلی شرکت دستیابی به رضایت مشتریان از طریق تعیین نیازمندی ها و تلاش در جهت بر آورده نمودن این نیاز ها بوده است, مدیریت شرکت خود را متعهد دانسته تا در راستای این دیدگاه سیستم و مدیریت کیفیت را مطابق الگوی استاندارد های ISO 9001 و ISO 10002 پایه گذاری نماید و پس از موفقیت در اخذ گواهینامه بین المللی ایزو, بستر مناسبی را جهت بهبود مستمر اثر بخشی اهداف فراهم آورد.

ثبت و سرمایه گذاری در مناطق آزاد


ثبت شرکت و مالکیت های صنعتی و معنوی

بعد از بررسی درخواست...

منطقه آزاد کیش

بعد از بررسی درخواست...

ثبت شرکت در منطقه آزاد قشم

بعد از بررسی درخواست...

ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی

بعد از بررسی درخواست...

ثبت شرکت در منطقه آزاد اروند

بعد از بررسی درخواست...

ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس

بعد از بررسی درخواست...

فعالیت در شرایط و چگونگی معافیت مالیاتی در منطقه

بعد از بررسی درخواست...

نحوه اخذ مجوز ثبت و پروانه فعالیت

بعد از بررسی درخواست...

مراحل ثبت شرکت (سهامی خاص / با مسئولیت محدود)

بعد از بررسی درخواست...