Search form

درخواست مشاوره


درباره پارسه

شرکت پارسه در زمینه ارایه خدمات مشاوره ثبت شرکت ها با بیش از ۱۵ سال سابقه با افتخار فعالیت نموده و در این راستا دیدگاه کلی شرکت دستیابی به رضایت مشتریان از طریق تعیین نیازمندی ها و تلاش در جهت بر آورده نمودن این نیاز ها بوده است, مدیریت شرکت خود را متعهد دانسته تا در راستای این دیدگاه سیستم و مدیریت کیفیت را مطابق الگوی استاندارد های ISO 9001 و ISO 10002 پایه گذاری نماید و پس از موفقیت در اخذ گواهینامه بین المللی ایزو, بستر مناسبی را جهت بهبود مستمر اثر بخشی اهداف فراهم آورد.

راهنمای ثبت شرکت


راهنمای ثبت شرکت / موسسه

بعد از بررسی درخواست...

راهنمای رتبه بندی

بعد از بررسی درخواست...

راهنمای ثبت علائم تجاری

بعد از بررسی درخواست...

راهنمای طرح توجیهی

بعد از بررسی درخواست...

راهنمای ایزو

بعد از بررسی درخواست...

راهنمای ثبت اختراع و طرح صنعتی

بعد از بررسی درخواست...

راهنمای حسابداری و حسابرسی

بعد از بررسی درخواست...

راهنمای بیمه و روابط کار

بعد از بررسی درخواست...

راهنمای اخذ مجوز

بعد از بررسی درخواست...

راهنمای اخذ انواع کارت

بعد از بررسی درخواست...