Search form

درخواست مشاوره


درباره پارسه

شرکت پارسه در زمینه ارایه خدمات مشاوره ثبت شرکت ها با بیش از ۱۵ سال سابقه با افتخار فعالیت نموده و در این راستا دیدگاه کلی شرکت دستیابی به رضایت مشتریان از طریق تعیین نیازمندی ها و تلاش در جهت بر آورده نمودن این نیاز ها بوده است, مدیریت شرکت خود را متعهد دانسته تا در راستای این دیدگاه سیستم و مدیریت کیفیت را مطابق الگوی استاندارد های ISO 9001 و ISO 10002 پایه گذاری نماید و پس از موفقیت در اخذ گواهینامه بین المللی ایزو, بستر مناسبی را جهت بهبود مستمر اثر بخشی اهداف فراهم آورد.

فرم های درخواست آنلاین


درخواست خدمات بین الملل

بعد از بررسی درخواست...

درخواست ثبت آنلاین

بعد از بررسی درخواست...

درخواست مشاوره آنلاین

بعد از بررسی درخواست...

درخواست طرح توجیهی

بعد از بررسی درخواست...

فرم شکایت

بعد از بررسی درخواست...

جذب مهندس آنلاین

بعد از بررسی درخواست...

درخواست پلمپ دفاتر

بعد از بررسی درخواست...

درخواست ثبت اختراع

بعد از بررسی درخواست...

درخواست رتبه

بعد از بررسی درخواست...