Search form

درخواست مشاوره


درباره پارسه

شرکت پارسه در زمینه ارایه خدمات مشاوره ثبت شرکت ها با بیش از ۱۵ سال سابقه با افتخار فعالیت نموده و در این راستا دیدگاه کلی شرکت دستیابی به رضایت مشتریان از طریق تعیین نیازمندی ها و تلاش در جهت بر آورده نمودن این نیاز ها بوده است, مدیریت شرکت خود را متعهد دانسته تا در راستای این دیدگاه سیستم و مدیریت کیفیت را مطابق الگوی استاندارد های ISO 9001 و ISO 10002 پایه گذاری نماید و پس از موفقیت در اخذ گواهینامه بین المللی ایزو, بستر مناسبی را جهت بهبود مستمر اثر بخشی اهداف فراهم آورد.

ورشکستگی


وظایف اداره تصفیه

بعد از بررسی درخواست...

اداره تصفیه

بعد از بررسی درخواست...

خاتمه ورشکستگی

بعد از بررسی درخواست...

آثار حکم ورشکستگی نسبت به قراردادهای ورشکسته

بعد از بررسی درخواست...

آثار حکم ورشکستگی نسبت به ورشکسته

بعد از بررسی درخواست...

محتوی حکم به موجب قانون تجارت

بعد از بررسی درخواست...

رسیدگی به دعوی و صدور حکم

بعد از بررسی درخواست...

شرایط آغاز رسیدگی

بعد از بررسی درخواست...

اعلام ورشکستگی

بعد از بررسی درخواست...

انواع ورشکستگی

بعد از بررسی درخواست...

تصفیه امور ورشکستگی مطابق قانون تجارت

بعد از بررسی درخواست...