Search form

درخواست مشاوره


درباره پارسه

شرکت پارسه در زمینه ارایه خدمات مشاوره ثبت شرکت ها با بیش از ۱۵ سال سابقه با افتخار فعالیت نموده و در این راستا دیدگاه کلی شرکت دستیابی به رضایت مشتریان از طریق تعیین نیازمندی ها و تلاش در جهت بر آورده نمودن این نیاز ها بوده است, مدیریت شرکت خود را متعهد دانسته تا در راستای این دیدگاه سیستم و مدیریت کیفیت را مطابق الگوی استاندارد های ISO 9001 و ISO 10002 پایه گذاری نماید و پس از موفقیت در اخذ گواهینامه بین المللی ایزو, بستر مناسبی را جهت بهبود مستمر اثر بخشی اهداف فراهم آورد.

کد اقتصادی


مقدمه - کد اقتصادی

کد اقتصادی به استناد مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب سال 1380 کلیهاشخاص حقیقی و حقوقی موظف به دریافت کد اقتصادی هستند لذا کلیه تولید کنندگان و تجار جهتمراودات تجاری خود می بایست دارای کد اقتصادی باشند. لزوم اخذ کد اقتصادی جهت اخذ کارتبازرگانی، افتتاح حساب بانکی، حضور در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و انعقاد قراردادهایدولتی و صدور فاکتور ایجاد خواهد شد. ثبت شرکت پارسه با داشتن متخصصین و مشاورین حقوقی, قبلاز هر گونه اقدام برای اخذ کد اقتصادی به متقاضیان عزیز مشاوره لازم را ارائه مینماید.

فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد . حمایت از فعالیت کنندگان دراین امر و همچنین نظارت بر اعمال اقتصادی (تجاری)مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه می باشد .

کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می گردد.

در کنار راهمای ثبت شرکتها و دریافت کارت بازرگانی ، ضرورت اخذ شماره (کد)اقتصادی ملاحظه می شود فلذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی جاری است نسبت به نگارش و ارائه راهنمای دریافت شماره اقتصادی برای کسانی که نیازمند دانستن اطلاعات مربوط می باشند اقدام شد .


مقدمه - کد اقتصادی

بعد از بررسی درخواست...

تعاریف - کد اقتصادی

بعد از بررسی درخواست...

دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85

بعد از بررسی درخواست...

درخواست کد اقتصادی شخص حقیقی

بعد از بررسی درخواست...

درخواست کد اقتصادی شخص حقوقی

بعد از بررسی درخواست...

دفترچه ثبت نام تعیین حوزه و کد اشخاص حقوقی

بعد از بررسی درخواست...

چک لیست مدارک لازم جهت تعیین حوزه و کد اقتصادی

بعد از بررسی درخواست...

دفترچه ثبت نام تعیین حوزه و کد اشخاص حقیقی

بعد از بررسی درخواست...

حوزه مالیاتی شمال

بعد از بررسی درخواست...

حوزه مالیاتی جنوب

بعد از بررسی درخواست...

حوزه مالیاتی غرب

بعد از بررسی درخواست...

حوزه مالیاتی شرق

بعد از بررسی درخواست...