Search form

درخواست مشاوره


درباره پارسه

شرکت پارسه در زمینه ارایه خدمات مشاوره ثبت شرکت ها با بیش از ۱۵ سال سابقه با افتخار فعالیت نموده و در این راستا دیدگاه کلی شرکت دستیابی به رضایت مشتریان از طریق تعیین نیازمندی ها و تلاش در جهت بر آورده نمودن این نیاز ها بوده است, مدیریت شرکت خود را متعهد دانسته تا در راستای این دیدگاه سیستم و مدیریت کیفیت را مطابق الگوی استاندارد های ISO 9001 و ISO 10002 پایه گذاری نماید و پس از موفقیت در اخذ گواهینامه بین المللی ایزو, بستر مناسبی را جهت بهبود مستمر اثر بخشی اهداف فراهم آورد.

کلیات ایزو


معرفی استاندارد های سری ISO

بعد از بررسی درخواست...

سیستم های مدیریت کیفیت

بعد از بررسی درخواست...

فواید استقرار سیستم مدیریت کیفی

بعد از بررسی درخواست...

صنایع قطعه سازان خودرو

بعد از بررسی درخواست...

صنایع نفت گاز پتروشیمی

بعد از بررسی درخواست...

سیستم‌های مدیریت زیست محیطی

بعد از بررسی درخواست...

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای

بعد از بررسی درخواست...

سیستم مدیریت صنایع تجهیزات پزشکی

بعد از بررسی درخواست...

نظام مدیریت سلامت مواد غذایی

بعد از بررسی درخواست...

شرح خدمات پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار

بعد از بررسی درخواست...

شرح خدمات اجرائی جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت

بعد از بررسی درخواست...