Search form

درخواست مشاوره


درباره پارسه

شرکت پارسه در زمینه ارایه خدمات مشاوره ثبت شرکت ها با بیش از ۱۵ سال سابقه با افتخار فعالیت نموده و در این راستا دیدگاه کلی شرکت دستیابی به رضایت مشتریان از طریق تعیین نیازمندی ها و تلاش در جهت بر آورده نمودن این نیاز ها بوده است, مدیریت شرکت خود را متعهد دانسته تا در راستای این دیدگاه سیستم و مدیریت کیفیت را مطابق الگوی استاندارد های ISO 9001 و ISO 10002 پایه گذاری نماید و پس از موفقیت در اخذ گواهینامه بین المللی ایزو, بستر مناسبی را جهت بهبود مستمر اثر بخشی اهداف فراهم آورد.

کلیات ثبت


شرکت با مسئولیت محدود

بعد از بررسی درخواست...

شرایط شکلی تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

بعد از بررسی درخواست...

شرایط ماهوی تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

بعد از بررسی درخواست...

تعریف شرکت و چگونگی سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

بعد از بررسی درخواست...

تعریف شرکت و مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود

بعد از بررسی درخواست...

خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود

بعد از بررسی درخواست...

خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود

بعد از بررسی درخواست...

روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

بعد از بررسی درخواست...

یادآوریهای مهم قبل از تکمیل مدارک شرکت

بعد از بررسی درخواست...

سهم الشرکه و مسائل مربوط به نقل و انتقال

بعد از بررسی درخواست...

محاسن و معایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های سهامی

بعد از بررسی درخواست...

ارگان تصمیم گیرنده شرکت با مسئولیت محدود - مسئولیت مدنی و جزایی

بعد از بررسی درخواست...

مسئولیت مدنی و جزایی تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

بعد از بررسی درخواست...

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

بعد از بررسی درخواست...

تصفیه شرکت با مسئولیت محدود

بعد از بررسی درخواست...

بطلان و ا نحلال شرکت با مسئولیت محدود

بعد از بررسی درخواست...

تصفیه شرکت با مسئولیت محدود

بعد از بررسی درخواست...

مقایسه شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی

بعد از بررسی درخواست...

وجوه افتراق و اشتراک شرکتهای سهامی خاص

بعد از بررسی درخواست...

ارگان اداره کننده شرکت با مسئولیت محدود - محدودیت اختیارات مدیران

بعد از بررسی درخواست...

ارگان تصمیم گیرنده شرکت با مسئولیت محدود - کلیات

بعد از بررسی درخواست...

ارگان اداره کننده شرکت با مسئولیت محدود - انتخاب و عزل مدیران

بعد از بررسی درخواست...

ارگان اداره کننده شرکت با مسئولیت محدود - قلمرو اختیارات مدیران

بعد از بررسی درخواست...

ارگان اداره کننده شرکت با مسئولیت محدود - مسئولیت مدنی و جزایی مدیران

بعد از بررسی درخواست...

ارگان تصمیم گیرنده شرکت با مسئولیت محدود - تصمیمات فوق العاده

بعد از بررسی درخواست...

ارگان تصمیم گیرنده شرکت با مسئولیت محدود - تصمیمات عادی

بعد از بررسی درخواست...

ارگان کنترل کننده - انتخاب هیئت نظارت شرکت با مسئولیت محدود

بعد از بررسی درخواست...

مجمع عمومی و هیئت نظارت شرکت با مسئولیت محدود

بعد از بررسی درخواست...

نحوه اداره شرکت وقلمرو اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود

بعد از بررسی درخواست...

نتیجه - شرکت با مسئولیت محدود

بعد از بررسی درخواست...

شرکت های سهامی

بعد از بررسی درخواست...

کلیات اوراق بهادار شرکت سهامی

بعد از بررسی درخواست...

معرفی شرکت های سهامی

بعد از بررسی درخواست...

انحلال شرکت های سهامی

بعد از بررسی درخواست...

شرکت های سهامی خاص

بعد از بررسی درخواست...

اساسنامه شرکت سهامی خاص

بعد از بررسی درخواست...

تعریف شرکت سهامی خاص

بعد از بررسی درخواست...

روش و مراحل ثبت شرکت های سهامی خاص

بعد از بررسی درخواست...

وجوه افتراق و اشتراک شرکتهای سهامی خاص با مسئولیت محدود

بعد از بررسی درخواست...

شرکت مختلط سهامی

بعد از بررسی درخواست...

شرکت های تضامنی

بعد از بررسی درخواست...

تعریف شرکت های تضامنی

بعد از بررسی درخواست...

ویژگی 1 شرکتهای تضامنی: محدود نبودن مسئولیت شرکا به میزان سرمایه آنها

بعد از بررسی درخواست...

ویژگی 2 شرکتهای تضامنی: نقش و اهمیت شخصیت شرکا

بعد از بررسی درخواست...

نام شرکت های تضامنی

بعد از بررسی درخواست...

تشکیل شرکت های تضامنی و نسبی

بعد از بررسی درخواست...

جهات انحلال شرکتهای تضامنی و نسبی

بعد از بررسی درخواست...

آثار انحلال شرکتهای تضامنی

بعد از بررسی درخواست...

اداره امر تصفیه

بعد از بررسی درخواست...

شرکت های تعاونی

بعد از بررسی درخواست...

شرکتهای غیرسهامی

بعد از بررسی درخواست...

شرکت های سرمایه

بعد از بررسی درخواست...

شرکت های نسبی

بعد از بررسی درخواست...

ثبت شرکت های خارجی

بعد از بررسی درخواست...

نمایندگان خارجی در ایران

بعد از بررسی درخواست...

شرکت های غیر تجاری

بعد از بررسی درخواست...

موسسات قرض الحسنه

بعد از بررسی درخواست...

موسسات غیر تجاری

بعد از بررسی درخواست...

کلیات موسسات غیرتجاری

بعد از بررسی درخواست...

مدارک مورد نیاز ثبت موسسه غیرتجاری

بعد از بررسی درخواست...

روش و مراحل ثبت موسسه غیرتجاری

بعد از بررسی درخواست...

اساسنامه

بعد از بررسی درخواست...

اساسنامه صندوق قرض الحسنه

بعد از بررسی درخواست...

اساسنامه موسسه غیر تجارتی

بعد از بررسی درخواست...

اساسنامه شرکت تضامنی

بعد از بررسی درخواست...

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

بعد از بررسی درخواست...

اساسنامه شرکت سهامی عام

بعد از بررسی درخواست...

طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها

بعد از بررسی درخواست...