Search form

درخواست مشاوره


درباره پارسه

شرکت پارسه در زمینه ارایه خدمات مشاوره ثبت شرکت ها با بیش از ۱۵ سال سابقه با افتخار فعالیت نموده و در این راستا دیدگاه کلی شرکت دستیابی به رضایت مشتریان از طریق تعیین نیازمندی ها و تلاش در جهت بر آورده نمودن این نیاز ها بوده است, مدیریت شرکت خود را متعهد دانسته تا در راستای این دیدگاه سیستم و مدیریت کیفیت را مطابق الگوی استاندارد های ISO 9001 و ISO 10002 پایه گذاری نماید و پس از موفقیت در اخذ گواهینامه بین المللی ایزو, بستر مناسبی را جهت بهبود مستمر اثر بخشی اهداف فراهم آورد.

کلیات رتبه بندی


راهنمای ثبت نام

بعد از بررسی درخواست...

راهنمای مشاوران

بعد از بررسی درخواست...

راهنمای پیمانکاران

بعد از بررسی درخواست...

راهنمای انفورماتیک

بعد از بررسی درخواست...

راهنمای پرداخت الکترونیک

بعد از بررسی درخواست...

راهنمای ورود و خروج نفر و کنترل ظرفیت

بعد از بررسی درخواست...

راهنما و فرم متوسط اظهارنامه سه سال اخیر پیمانکاران

بعد از بررسی درخواست...