Search form

درخواست مشاوره


درباره پارسه

شرکت پارسه در زمینه ارایه خدمات مشاوره ثبت شرکت ها با بیش از ۱۵ سال سابقه با افتخار فعالیت نموده و در این راستا دیدگاه کلی شرکت دستیابی به رضایت مشتریان از طریق تعیین نیازمندی ها و تلاش در جهت بر آورده نمودن این نیاز ها بوده است, مدیریت شرکت خود را متعهد دانسته تا در راستای این دیدگاه سیستم و مدیریت کیفیت را مطابق الگوی استاندارد های ISO 9001 و ISO 10002 پایه گذاری نماید و پس از موفقیت در اخذ گواهینامه بین المللی ایزو, بستر مناسبی را جهت بهبود مستمر اثر بخشی اهداف فراهم آورد.

تغییرات شرکت


تغییرات در شرکت های هفتگانه یا منبع قانونی الزام اور دارد یا این تغییرات شرکت براساس تصمیم مجمع یا هئیت مدیره اتفاق می افتد، تغییرات در شرکت ها میتواند از تغییر نام شرکت ، تغییر محل شرکت، تغییرات اعضا هئیت مدیره یا تغییرات بازرس و بازرسین ، تغییرات برخی مفاد اساسنامه (که قانون اجازه تغییر داده است ) و برخی مباحث و موضوعات دیگر باشد ، هر نوع تغییرات در شرکت وفق مفاد قانونی و اساسنامه شرکت باید صورت پذیرد که بعد از موافقت کلیه یا اکثریت اعضا حاضرین درجلسه (جلسات مجمع عمومی یا جلسات هئیت مدیره )جهت آگهی و ثبت در روزنامه رسمی کشور روند قانونی خود را طی خواهد نمود . ثبت شرکت پارسه با داشتن متخصصین و مشاورین حقوقی با گرایش ثبت شرکت ، قبل از هر گونه اقدام برای ثبت شرکت به متقاضیان عزیز مشاوره لازم را ارائه مینماید. تلفن تماس با مشاورین موسسه حقوقی پارسه :22883230