Search form

درخواست مشاوره


درباره پارسه

شرکت پارسه در زمینه ارایه خدمات مشاوره ثبت شرکت ها با بیش از ۱۵ سال سابقه با افتخار فعالیت نموده و در این راستا دیدگاه کلی شرکت دستیابی به رضایت مشتریان از طریق تعیین نیازمندی ها و تلاش در جهت بر آورده نمودن این نیاز ها بوده است, مدیریت شرکت خود را متعهد دانسته تا در راستای این دیدگاه سیستم و مدیریت کیفیت را مطابق الگوی استاندارد های ISO 9001 و ISO 10002 پایه گذاری نماید و پس از موفقیت در اخذ گواهینامه بین المللی ایزو, بستر مناسبی را جهت بهبود مستمر اثر بخشی اهداف فراهم آورد.

تغییر آدرس شرکت


تغییر آدرس شرکت در شرکت های تجاری وغیرتجاری وفق تصمیم اعضا هئیت مدیره یا مجمع عمومی برابر اختیارات قید شده در اساسنامه صورت میپذیرد، ادرس و محل یک شرکت که در زمان تاسیس در اساسنامه ذکر شده بود میتواند بنا بر تصمیمات شرکت بیک محل جدید منتقل گردد و این تغییر آدرس در شرکت باید بعد از گذراندن مراحل تصویب در شرکت در روزنامه رسمی کشور ثبت و آگهی گردد.
ثبت شرکت پارسه با داشتن متخصصین و مشاورین حقوقی با گرایش ثبت شرکت ، قبل از هر گونه اقدام برای ثبت شرکت به متقاضیان عزیز مشاوره لازم را ارائه مینماید. تلفن تماس با مشاورین موسسه حقوقی پارسه :22883230