Search form

درخواست مشاوره


درباره پارسه

شرکت پارسه در زمینه ارایه خدمات مشاوره ثبت شرکت ها با بیش از ۱۵ سال سابقه با افتخار فعالیت نموده و در این راستا دیدگاه کلی شرکت دستیابی به رضایت مشتریان از طریق تعیین نیازمندی ها و تلاش در جهت بر آورده نمودن این نیاز ها بوده است, مدیریت شرکت خود را متعهد دانسته تا در راستای این دیدگاه سیستم و مدیریت کیفیت را مطابق الگوی استاندارد های ISO 9001 و ISO 10002 پایه گذاری نماید و پس از موفقیت در اخذ گواهینامه بین المللی ایزو, بستر مناسبی را جهت بهبود مستمر اثر بخشی اهداف فراهم آورد.

خروج از هیئت مدیره


خروج از هیئت مدیره در شرکت ها باید دلایل قانونی منطبق با اساسنامه و قانون تجارت داشته باشد که میتوان دلیل خروج ، استعفای یکی از اعضا هیئت مدیره ، استعفا کلیه اعضا هیئت مدیره ، فوت عضو هیئت مدیره ، از دست دادن شرایط قانونی عضویت در هیئت مدیره یا تصمیم مجمع عمومی شرکت و برخی موارد دیگر باشد . بنابراین وفق مفاد قانونی واساسنامه آن شرکت برای خروج یکی از اعضا هیئت مدیره یا کلیه اعضا هیئت مدیره ، مجمع عمومی آن شرکت برطبق روند قانونی تصمیم گیری خواهد نمود . و این تصمیم باید در روزنامه رسمی کشور آگهی شود .
ثبت شرکت پارسه با داشتن متخصصین و مشاورین حقوقی با گرایش ثبت شرکت ، قبل از هر گونه اقدام برای ثبت شرکت به متقاضیان عزیز مشاوره لازم را ارائه مینماید. تلفن تماس با مشاورین موسسه حقوقی پارسه :22883230