Search form

درخواست مشاوره


درباره پارسه

شرکت پارسه در زمینه ارایه خدمات مشاوره ثبت شرکت ها با بیش از ۱۵ سال سابقه با افتخار فعالیت نموده و در این راستا دیدگاه کلی شرکت دستیابی به رضایت مشتریان از طریق تعیین نیازمندی ها و تلاش در جهت بر آورده نمودن این نیاز ها بوده است, مدیریت شرکت خود را متعهد دانسته تا در راستای این دیدگاه سیستم و مدیریت کیفیت را مطابق الگوی استاندارد های ISO 9001 و ISO 10002 پایه گذاری نماید و پس از موفقیت در اخذ گواهینامه بین المللی ایزو, بستر مناسبی را جهت بهبود مستمر اثر بخشی اهداف فراهم آورد.

ورود به هیئت مدیره


ورود به هیئت مدیره در شرکت ها بایستی برابر مفاد قانون تجارت و اساسنامه ان شرکت واقع گردد، اصولا در شرکت ها ورود به هیئت مدیره با محفل قانونی اتمام دوره قانونی هیئت مدیره ، استعفا یکی از اعضا هیئت مدیره یا کلیه اعضا هیئت مدیره ، تصمیم مجمع عمومی و شرکا برای انتخاب اعضا جدید برای هیئت مدیره اتفاق می افتد که شیوه برگزاری جلسه و نوع جلسه که در شرکت های هفتگانه حقوقی باهم متفاوت هستند ، البته هرگونه تصمیم برای ورود به هیئت مدیره زمانی قانونی است که بعد از طی روند ، در روزنامه رسمی کشور آگهی گردد. قابل ذکر است حداقل اعضا برای هیئت مدیره یک شرکت سه نفر میباشد و هیئت مدیره شرکت وظیفه اداره آن شرکت را برعهده دارند.
ثبت شرکت پارسه با داشتن متخصصین و مشاورین حقوقی با گرایش ثبت شرکت ، قبل از هر گونه اقدام برای ثبت شرکت به متقاضیان عزیز مشاوره لازم را ارائه مینماید. تلفن تماس با مشاورین موسسه حقوقی پارسه :22883230