پلمپ دفاتر مالیاتی

کلیه شرکت ها و اشخاص حقیقی که مشمول قوانین مالیاتی میشوند باید هر سال از سازمان امور مالیاتی پلمپ دفاتر مالیاتی(دفاتر قانونی) خود را دریافت نمایند. این دفاتر به این دلیل به پلمپ دفاتر مالیاتی معروف هستند زیرا کلیه صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ می شوند که این نشان دهنده اهمیت این دفاتر می باشند. در پلمپ دفاتر مالیاتی یا همان دفاتر قانونی کلیه فعالیت های مالی شرکت به تربیت تاریخ و زمان انجام در آن ثبت میگردد. نوشتار پلمپ دفاتر مالیاتی باید به صورت خوانا، بدون ذره ای خط خوردگی و لاک گرفتگی و تراشیدگی باشد. در پایان سال مالی به هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی باید دفاتر مالیاتی به صورت پلمپ شده تحویل اداری دارایی شود. شرکت های نیز که فعالیت تجاری ندارد نیز باید به دریافت پلمپ دفاتر مالیاتی اقدام نمایند. پلمپ دفاتر مالیاتی شرکت هایی که فعالیت ندارند باید به صورت خالی به اداره دارای تحویل داده شود. دفاتر پلمپ به صورت دفتر پلمپ کل و پلمپ دفاتر مالیاتی روزنامه که در قطعات ۵۰-۱۰۰-۱۵۰ برگی میباشد.
مدارک لازم جهت اخذ پلمپ دفاتر مالیاتی عبارتند از:
- کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضای هیئت مدیره
- کپی روزنامه رسمی تاسیس
- کپی روزنامه آخرین تغییرات
- مهر شرکت

لازم به ذکر است جهت دریافت پلمپ دفاتر مالیاتی و دفاتر مالی و ثبت عملیات مالی در مورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا ۳۰ روز مجاز خواهد بود.
پلمپ دفاتر مالیاتی مورد نیاز سازمان امور مالیاتی عبارتست از کلیه دفاتر روزنامه و کل و دفتر مشاغل (درآمد و هزینه) که قبل از هرگونه عملیات حسابداری در آنها، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد ۱۱و ۱۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور اقتصادی و دارائی ذیربط امضا و پلمپ میگردد.
اخذ پلمپ دفاتر مالیاتی برای شرکت ها و موسسات الزامی میباشد و اگر انجام نشود شامل جریمه مالیاتی خواهند شد.
مراحل اخذ پلمپ دفاتر مالیاتی:
جهت اخذ پلمپ دفاتر مالیاتی مدیرعامل شرکت باید به اداره ثبت مراجعه نماید در ابندا باید اظهارنامه خود را ارائه دهند تا بر اساس اظهارنامه شرکت تعداد پلمپ دفاتر مالیاتی مشخص میگردد. برگه اظهارنامه شرکت توسط مدیرعامل شرکت یا موسسه تکمیل خواهد شد و روی آن مهر شرکت نیز با ذکر شماره ثبت شرکت یا موسسه زده خواهد شد. در صورتی که شرکت یا موسسه هنوز مهر مربوطه خود را تهیه نکرده باشد میتوانند جهت اخذ پلمپ دفاتر مالیاتی اقدام نماید ولی شماره ثبت شرکت حتما باید در برگه اظهارنامه پلمپ دفاتر مالیاتی قید شود و همچنین کلیه مشخصات مدیرعامل شرکت و آدرس در آن برگه نوشته شود . اگر مراجعه کننده نماینده یا وکیل شرکت باشد باید در پایین ورقه مشخصات کامل خود را ذکر وکارت شناسایی نیز همراه داشته باشد. بعد از اخذ دفاتر تجاری آن اوراق مربوطه که همان اظهارنامه پلمپ دفاتر هست را تکمیل و به اداره ثبت برده و به قسمت پلمپ دفاتر مالیاتی تجاری مراجعه خواهید کرد .

امتیاز کاربران
5 5
پرسش از کاربران در رابطه با مطلب :
پلمپ دفاتر مالیاتی

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
حروف موجود در تصویر را وارد نمایید.
مطالب مرتبط :

پلمپ دفاتر مالیاتی

پلمپ دفاتر مالیاتی چیست؟ هر شرکت یا موسسه ای که ثبت می شود بعد از فرآیند ثبت چون شامل قانون مالیات میشود جهت اخذ پلمپ دفاتر سال آینده خود باید اقدام نماید وازطریق سازمان امور مالیاتی جهت ثبت کلیه فعالیتهای مالی خود اقدام نماید. این دفاتر به دفاتر قانونی معروف هستند یعنی اینکه کلیه شرکت ها وموسسات با توجه به قوانین دفاتر قانونی در اداره دارایی باید تمامی عملیات مالی خود را ثبت نمایند و این فرآیند ثبت باید به ترتیب فاکتورها واسناد و زمان وقوع آنها...


آخرین تغییر : 11/18/2017 - 17:13