نتیجه جستجو

 1. تمدید کارت بازرگانی و مدراک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده حقیقی و حقوقی

  امتیاز Give تمدید کارت بازرگانی و مدراک مورد نیاز جهت تشکیل ... ایفای تعهد اتاق مجاز به تعلیق /ابطال /غیرفعال سازی کارت بازرگانی خواهد ...

  ثبت پارسه - 10/26/2016 - 10:43 - 0 comments

 2. مدارک موردنیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

  ... موردنیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی 1/5 Give مدارک ... ایفای تعهد اتاق مجاز به تعلیق /ابطال /غیرفعال سازی کارت بازرگانی خواهد ...

  ثبت پارسه - 10/23/2016 - 10:31 - 0 comments

 3. آیین‌نامه مربوط به صدور کارت بازرگانی ویژه اتباع خارجی

  ... Give آیین‌نامه مربوط به صدور کارت بازرگانی ویژه اتباع خارجی 1/5 Give ... واقع، کارت بازرگانی دارنده آن ابطال و مراتب به سازمانهای ذیربط اعلام ...

  ثبت پارسه - 10/20/2016 - 12:09 - 0 comments

 4. اخذ پروانه بهره برداری سریع

  ... به شماره ……….. مورخ …………….. ابطال گردید))، (مطابق پیوست شماره ۷) درج و ... تبصره(۵): برای واحدهای دارای کارت شناسائی و گواهی فعالیت صنعتی در صورت ...

  ثبت پارسه - 11/09/2016 - 16:21 - 0 comments

 5. جدیدترین قوانین ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

  ... شرکت,ثبت برند,تنظیم صورتجلسات,کارت بازرگانی تبصره ۱ ـ  چنانچه ... و  به  تقاضای ثبت   و اقامه دعوای ابطال گواهی نامه اختراع ماده  ۵۸  ـ ...

  ثبت پارسه - 11/03/2016 - 10:08 - 0 comments

 6. ثبت برند در ایران

  ... و حتی اگر ثبت هم شده باشد، قابلیت ابطال یا برگشت دارند. برای انتخاب یک نام ... رسمی تاسیس و تغییرات شرکت و کپی کارت بازرگانی که باید حتما به نام شرکت یا ...

  ثبت پارسه - 11/26/2017 - 19:42 - 0 comments

 7. قانون مالیات های مستقیم

  ... تبصره حق تمبر اخذ می شود: ۱ – از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای ... در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت می شود. افزایش سرمایه در ...

  ثبت پارسه - 11/25/2017 - 19:33 - 0 comments

 8. ثبت برند در ایران

  ... و حتی اگر ثبت هم شده باشد، قابلیت ابطال یا برگشت دارند. برای انتخاب یک نام ... رسمی تاسیس و تغییرات شرکت و کپی کارت بازرگانی که باید حتما به نام شرکت یا ...

  BijanZ - 10/05/2016 - 14:28 - 0 comments

 9. مشمولین و نکات اساسی در خصوص مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

  ... در اداره ی ثبت شرکت نسبت به ابطال تمبر اقدام نمایند . مهرا ثبت,ثبت برند,ثبت لوگو,اخذ کارت بازرگانی د. ارایه ی لیست حقوق بگیران ...

  ثبت پارسه - 10/25/2016 - 11:59 - 0 comments

 10. تشکیل شرکت پستی

  ... مکانیزه و وسائل ماشینی از قبیل ابطال تمبر ولیاس‌بندی و آنچه را که منحصراً ... هرگونه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی از خارج وارد نماید. شرکت از ... گردد. هرکس تمبر یا پاکت و کارت پستی با تصویر تمبر یا کوپن رپنس یا ...

  ثبت پارسه - 11/05/2017 - 21:46 - 0 comments