نتیجه جستجو

 1. رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک

  ... آنها در مدارک ثبتی در زمینه انفورماتیک باشد. این گونه شرکت ها ...

  BijanZ - 11/09/2017 - 19:50

 2. رتبه بندی انفورماتیک

   اخذ رتبه بندی انفورماتیک رتبه بندی شرکت های انفورماتیکی شرکت های انفورماتیکی به شرکت هایی اطلاق می شود که در ...

  ثبت پارسه - 10/06/2016 - 11:17 - 0 comments

 3. اخذ رتبه شورای عالی انفورماتیک

  ... امتیاز Give اخذ رتبه شورای عالی انفورماتیک 1/5 Give اخذ رتبه شورای عالی انفورماتیک 2/5 Give اخذ رتبه شورای عالی ...

  ثبت پارسه - 11/07/2017 - 22:32 - 0 comments

 4. اخذ رتبه شورای عالی انفورماتیک

  ... امتیاز Give اخذ رتبه شورای عالی انفورماتیک 1/5 Give اخذ رتبه شورای عالی انفورماتیک 2/5 Give اخذ رتبه شورای عالی انفورماتیک 3/5 Give اخذ رتبه شورای عالی ...

  ثبت پارسه - 11/08/2017 - 23:25 - 0 comments

 5. اخذ رتبه برای شرکتهای انفورماتیک

  ... امتیاز Give اخذ رتبه برای شرکتهای انفورماتیک 1/5 Give اخذ رتبه برای شرکتهای انفورماتیک 2/5 Give اخذ رتبه برای شرکتهای ...

  ثبت پارسه - 11/08/2017 - 19:18 - 0 comments

 6. اخذ رتبه انفورماتیک

  جهت اخذ رتبه انفورماتیک لازم است که اساسنامه‌ شرکت، ...

  ثبت پارسه - 11/04/2017 - 17:36 - 0 comments

 7. اخذ گرید انفورماتیک

  جهت اخذ گرید انفورماتیک لازم است که اساسنامه‌ شرکت، ...

  ثبت پارسه - 01/11/2017 - 14:13 - 0 comments

 8. اخذ رتبه

  ... اخذ رتبه پیمانکاران, اخذ رتبه انفورماتیک. مراحل اخذ رتبه با توجه به ... شرکتهای پیمانکاری، مشاوران، انفورماتیک، EPCیا طراحی- ساخت و انبوه سازی؛ ...

  Anonymous (not verified) - 11/20/2017 - 17:32 - 0 comments

 9. ثبت شرکت کامپیوتری

  ... هایی که موضوع فعالیت آنها فقط انفورماتیک بوده و مدیر عامل شرکت دارای ...

  ثبت پارسه - 11/16/2017 - 16:36 - 0 comments

 10. اخذ گرید

  ... شرکتهای مشاور, شرکتهای انفورماتیک دسته بندی می شوند، شرکتهای ...

  ثبت پارسه - 11/18/2017 - 19:46 - 1 comment

Pages