نتیجه جستجو

 1. جوینت ونچر در ایران

  ... جوینت ونچر : _ ادغام سرمایه‌ها برای انجام یک پروژه؛ _ ادغام تجارب و ... شرکت‌ها توسط اتباع خارجه انواع جوینت ونچر در ایران جوینت ... ارائه مجوز ثبت شرکت اخذ فرم درخواست ثبت شرکت اخذ دو نسخه ...

  ثبت پارسه - 10/27/2016 - 11:49 - 0 comments

 2. جوینت ونچر در ایران

  ... جوینت ونچر : _ ادغام سرمایه‌ها برای انجام یک پروژه؛ _ ادغام تجارب و ... شرکت‌ها توسط اتباع خارجه انواع جوینت ونچر در ایران جوینت ... ارائه مجوز ثبت شرکت اخذ فرم درخواست ثبت شرکت اخذ دو نسخه ...

  ثبت پارسه - 11/16/2017 - 18:55 - 0 comments

 3. انواع شرکتها‌ و مراحل ثبت آنها و مدارک مورد نیاز

  امتیاز Give انواع شرکتها‌ و مراحل ثبت آنها و مدارک مورد ... ثبت در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها، فرم نمونه‌ی اسناد فوق‌الذکر، موجود است. ...

  ثبت پارسه - 12/07/2016 - 16:08 - 0 comments

 4. اخذ رتبه پیمانکاری

  ... در اولویت قرار بگیرد. انواع پیمانکار از لحاظ صلاحیت پیمانکاری: ... اعلامی در گواهی بیمه • تکمیل فرم های ۱۰۰-۲۰۰-۳۰۰-۴۰۰-۵۰۰ که به شرکت ... سهام. ۵- تصاویر کلیه موافقتنامه ها. ۶- تهیه ی سربرگ شرکت در سه نسخه. ۷- دو ...

  ثبت پارسه - 11/20/2017 - 17:26 - 0 comments

 5. ثبت شرکت گردشگری چیست؟

  ... چه مراحلی دارد؟ قبل از آن به انواع شرکت‌های گردشگری اشاره می‌کنیم. ... دولتی در مورد مدیر فنی دفتر • فرم اعلام اسامی و آرم‌های پیشنهادی برای ...

  ثبت پارسه - 10/23/2016 - 10:38 - 0 comments

 6. ثبت شرکت گردشگری چیست؟

  ... چه مراحلی دارد؟ قبل از آن به انواع شرکت‌های گردشگری اشاره می‌کنیم. ... دولتی در مورد مدیر فنی دفتر • فرم اعلام اسامی و آرم‌های پیشنهادی برای ...

  ثبت پارسه - 11/16/2017 - 17:29 - 0 comments

 7. ثبت شرکت دانش بنیان

  ... مثال زدنی دریافت نمایند. انواع ویژگی های شرکت دانش بنیان از ویژگی ... نمایند. متقاضیان، برای تکمیل فرم درخواست،می بایست از طریق فرم ارائه شده ...

  ثبت پارسه - 11/25/2017 - 18:56 - 0 comments

 8. ثبت شرکت مخابراتی

  ... ثبت شرکت مخابرانی انواع ثبت شرکت مخابراتی شرکت مخابراتی به ... باشد شامل: ۱- دریافت و تکمیل کردن فرم درخواست ثبت شرکت مخابرات ۲- دریافت ۲ ...

  ثبت پارسه - 11/15/2016 - 13:12 - 0 comments

 9. ثبت شرکت مخابراتی

  ... ثبت شرکت مخابرانی انواع ثبت شرکت مخابراتی شرکت مخابراتی به ... باشد شامل: ۱- دریافت و تکمیل کردن فرم درخواست ثبت شرکت مخابرات ۲- دریافت ۲ ...

  ثبت پارسه - 11/16/2017 - 17:31 - 0 comments

 10. آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران

  ... مکفی در زمینه رتبه بندی شرکت ها و به ویژه اخذ رتبه مشاوره برای شرکت ... تلفن 02122883230 در تماس باشید. انواع مشاوران‌ ماده 3 مشاوران‌، براي ... مندرج در بندهاي فوق براساس فرم خوداظهاري با امضاي مجاز تعهدآور شركت ...

  ثبت پارسه - 11/23/2017 - 19:26 - 2 comments

Pages