نتیجه جستجو

 1. اخذCEیاگواهینامه ایزو،شرایط دریافت

  ... امتیاز Give اخذCEیاگواهینامه ایزو،شرایط دریافت 1/5 Give اخذCEیاگواهینامه ...

  ثبت پارسه - 11/16/2017 - 18:32 - 0 comments

 2. ایزو چیست؟

  امتیاز Give ایزو چیست؟ 1/5 Give ایزو چیست؟ 2/5 Give ایزو ...

  ثبت پارسه - 11/26/2017 - 21:20 - 0 comments

 3. اخذ CE یا گواهینامه ایزو،شرایط دریافت

  اخذCE یاگواهینامه ایزو : اخذ CE امروزه موسسات، سازمانها ... با الزامات ضروری دستورالعمل های ایزو منطبق بوده و فرآیند ساخت آن طبق ...   چرا اخذ گواهینامه ایزو باعث افزایش سود شرکت ها می شود؟ ...

  ثبت پارسه - 10/17/2016 - 11:52 - 0 comments

 4. ایزو چیست؟

  ایزو یا  ISO  که مخفف کلمات International Organization for ... برابری گرفته شده است. به طور کلی ایزو یک سازمان غیردولتی بین المللی می باشد ...

  ثبت پارسه - 11/10/2016 - 12:55 - 0 comments

 5. اخذ انواع ایزو

  ... امتیاز Give اخذ انواع ایزو 1/5 Give اخذ انواع ایزو 2/5 Give اخذ انواع ایزو 3/5 Give اخذ ...

  ثبت پارسه - 10/03/2016 - 12:14 - 0 comments

 6. ثبت شرکت و اخذ ایزو ۹۰۰۱

  ... امتیاز Give ثبت شرکت و اخذ ایزو ۹۰۰۱ 1/5 Give ثبت شرکت و اخذ ایزو ۹۰۰۱ 2/5 ...

  ثبت پارسه - 10/02/2016 - 13:36 - 0 comments

 7. ثبت شرکت و اخذ ایزو

  ... امتیاز Give ثبت شرکت و اخذ ایزو 1/5 Give ثبت شرکت و اخذ ایزو 2/5 Give ثبت ...

  ثبت پارسه - 10/02/2016 - 12:16 - 0 comments

 8. استاندارد ملی ایران چیست و شرایط آن چگونه است؟

  ... ملی ایران می‌توان از استاندارد ایزو ۹۰۰۱ نیز کمک گرفت. در صورتی که سازمان ...

  ثبت پارسه - 10/16/2016 - 09:28 - 0 comments

 9. استاندارد ملی ایران چیست و شرایط آن چگونه است؟

  ... ملی ایران می‌توان از استاندارد ایزو ۹۰۰۱ نیز کمک گرفت. در صورتی که سازمان ...

  ثبت پارسه - 11/16/2017 - 17:55 - 0 comments