نتیجه جستجو

 1. سرمایه شرکت ها و افزایش سرمایه شرکت

  ... شرکت صرفا فقط پول نقد نمی باشد. در حقیقت سرمایه شرکت نوعی اعتبار می باشد. ... جدید به سهام بدهد. ثبت تغییرات شرکتها - مقالات ثبت تغییرات ...

  ثبت پارسه - 11/16/2017 - 16:37 - 0 comments

 2. انحلال شرکت با مسئولیت محدود

  ... تقسیم شود فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول پرداخت بدهی‌ها و تعهدات شرکت ... شرکت است.[۲] مهرا ثبت,ثبت شرکت,تغییرات شرکت,انحلال شرکت دلیل عام انحلال ...

  ثبت پارسه - 10/30/2016 - 11:44 - 0 comments

 3. انواع شرکتها‌ و مراحل ثبت آنها و مدارک مورد نیاز

  ... فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود. در شرکت سهامی‌عام ، تعداد سهام‌داران ... و بعد مدارک به «واحد ثبت تأسیس و تغییرات» اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تحویل و ...

  ثبت پارسه - 12/07/2016 - 16:08 - 0 comments

 4. جوینت ونچر در ایران

  ... از شروع بحث درباره ثبت جوینت ونچر در ایران ابتدا لازم می دانیم جوینت ونچر را ... روزنامه رسمی آگهی تأسیس یا آخرین تغییرات آن برای آگاهی بیشتر از ثبت ...

  ثبت پارسه - 10/27/2016 - 11:49 - 0 comments

 5. جوینت ونچر در ایران

  ... امتیاز Give جوینت ونچر در ایران 1/5 Give جوینت ونچر در ایران 2/5 Give ... روزنامه رسمی آگهی تأسیس یا آخرین تغییرات آن برای آگاهی بیشتر از ثبت ...

  ثبت پارسه - 11/16/2017 - 18:55 - 0 comments

 6. اخذ رتبه پیمانکاری

  ... و اخذ رتبه پیمانکاری خود در پنج پایه اصلی، توانسته به معرفی شایستگی ... اظهارنامه، روزنامه رسمی، تاسیس و تغییرات مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود ...

  ثبت پارسه - 11/20/2017 - 17:26 - 0 comments

 7. رتبه بندی شرکت ها

  ... خود به تنهایی می تواند شرکت را در جذب سرمایه و پروژه به سر منزل مقصود ... تاسیس و روزنامه رسمی هیئت مدیره و تغییرات آن و همچنین کپی برابر اصل اظهارنامه ...

  ثبت پارسه - 11/21/2017 - 00:06 - 0 comments

 8. رتبه بندی شرکت های پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی

  ... شایان به ذکر است برای شرکت در مزایده ها و منقصات دولتی شرکت ها موظف به ... جمهوری است . بر اساس رتبه صلاحیت، میزان توان فنی، اجرایی و مدیریتی اعضای ... صورت جلسات مربوط به آخرین تغییرات و آخرین صورت جلسه مربوط به تغییر ...

  ثبت پارسه - 11/20/2017 - 17:26 - 0 comments