نتیجه جستجو

 1. جدیدترین قوانین ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

  ... امتیاز Give جدیدترین قوانین ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ... ۱۳ ـ  ثبت بین المللی:  منظور ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری از طریق ...

  ثبت پارسه - 11/03/2016 - 10:08 - 0 comments

 2. ثبت اختراع

  امتیاز Give ثبت اختراع 1/5 Give ثبت اختراع 2/5 Give ثبت اختراع ... ثبت اختراع و ایده اختراع نتیجه فکر فرد یا افرادی است ...

  ثبت پارسه - 11/16/2017 - 17:26 - 0 comments

 3. راهنمای گام به گام تا ثبت اختراع در ایران

  ... امتیاز Give راهنمای گام به گام تا ثبت اختراع در ایران 1/5 Give راهنمای گام به گام تا ...

  ثبت پارسه - 11/25/2017 - 19:18 - 0 comments

 4. راهنمای ثبت اختراع در ایران

  امتیاز Give راهنمای ثبت اختراع در ایران 1/5 Give راهنمای ثبت اختراع ...

  ثبت پارسه - 10/27/2016 - 09:38 - 0 comments

 5. مدارک المثنی برای شرکت ، روش ها و فرایند ها

  ... شرکتی گم شود، می توان از اداره ثبت شرکت ها درخواست صدور مدارک المثنی برای ... پروتکل آن و معاهده همکاری در ثبت اختراع ، نشریه ای با ذکر مشخصات مالکان ...

  ثبت پارسه - 11/16/2017 - 19:16 - 0 comments

 6. مدارک المثنی برای شرکت ، روش ها و فرایند ها

  ... شرکتی گم شود، می توان از اداره ثبت شرکت ها درخواست صدور مدارک المثنی برای ... پروتکل آن و معاهده همکاری در ثبت اختراع ، نشریه ای با ذکر مشخصات مالکان ...

  ثبت پارسه - 11/15/2016 - 10:17 - 0 comments

 7. وظایف اداره کل مالکیت صنعتی

  ... کل مالکیت صنعتی 5/5 رای ثبت نشده ! ... و یا خواهد شد. گواهینامه ثبت اختراع را صرفأ مدیر کل مالکیت صنعتی امضا می ...

  ثبت پارسه - 10/04/2016 - 09:57 - 0 comments

 8. اساسنامه شرکت های خدماتی

  ... زمینه می توانید با مشاوران پارسه ثبت تماس حاصل فرمایید : جهت ثبت شرکت و ... برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع. ۸-۲۶-به امانت گذاردن هر نوع اسناد ...

  ثبت پارسه - 11/26/2017 - 20:36 - 0 comments

 9. اطلاعیه مهم اداره ثبت علامت

  ... امتیاز Give اطلاعیه مهم اداره ثبت علامت 1/5 Give اطلاعیه مهم اداره ثبت ... کسب حمایت از مالکیت های صنعتی ( اختراع ، علائم تجاری ، طرح های صنعتی و نشان ...

  ثبت پارسه - 11/15/2016 - 09:48 - 0 comments

 10. ثبت شرکت دانش بنیان

  امتیاز Give ثبت شرکت دانش بنیان 1/5 Give ثبت شرکت دانش ... بنیان برای معرفی هرچه بهتر و آشانایی با مفهموم اصلی ثبت شرکت دانش ... علمی کشور شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری، تجاری سازی نتایج تحقیق و ...

  ثبت پارسه - 11/25/2017 - 18:56 - 0 comments

Pages