نتیجه جستجو

 1. تفاوت شرکت های سهامی خاص و عام

  امتیاز Give تفاوت شرکت های سهامی خاص و عام 1/5 Give تفاوت شرکت ... آن. 21-نحوه ی تغییر اساسنامه. ثبت شرکت سهامی خاص: برای ثبت شرکت سهامی ...

  ثبت پارسه - 11/08/2017 - 21:59 - 0 comments

 2. نحوه ثبت شرکت سهامی عام

  امتیاز Give نحوه ثبت شرکت سهامی عام 1/5 Give نحوه ثبت شرکت سهامی ...

  ثبت پارسه - 10/02/2016 - 15:38 - 0 comments

 3. ثبت شرکت

  امتیاز Give ثبت شرکت 1/5 Give ثبت شرکت 2/5 Give ثبت شرکت 3/5 Give ... بر هفت قسم میباشند:     شرکت سهامی     شرکت با مسئولیت محدود     ...

  BijanZ - 11/20/2017 - 23:11 - 1 comment

 4. تعریف شرکت ها و انواع آنها

  امتیاز Give تعریف شرکت ها و انواع آنها 1/5 Give تعریف شرکت ها و ... نام شرکت مربوطه را در سایت ثبت_پارسه جستجو کنید و مقاله مرتبط با آن را ...

  ثبت پارسه - 11/12/2017 - 18:01 - 0 comments

 5. تفاوت شرکت سهامی با مسئولیت محدود

  امتیاز Give تفاوت شرکت سهامی با مسئولیت محدود 1/5 Give تفاوت ... ارائه مدارک در این زمینه به اداره ثبت شرکتها برای موسسین وجود ندارد فقط بیان ...

  ثبت پارسه - 11/16/2017 - 20:45 - 0 comments

 6. اساسنامه شرکت سهامی عام

  امتیاز Give اساسنامه شرکت سهامی عام 1/5 Give اساسنامه شرکت سهامی ... زیر قید شود: ١- نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها ٢- مبلغ سرمایه ...

  ثبت پارسه - 12/01/2016 - 09:43 - 0 comments

 7. تفاوت شرکت های سهامی خاص و عام

  در همین ماده، تفاوت شرکت های سهامی خاص و عام این چنین تعریف شده است: ... آن. 21-نحوه ی تغییر اساسنامه. ثبت شرکت سهامی خاص: برای ثبت شرکت سهامی ...

  ثبت پارسه - 10/24/2017 - 22:57 - 0 comments

 8. اختیارات بازرسین قانونی شرکتهای سهامی (عام و خاص)

  ... اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. ... و رسیدگی را خواهند داشت. پارسه ثبت,ثبت برند,ثبت شرکت,اخذ کارت بازرگانی ...

  ثبت پارسه - 11/26/2017 - 20:42 - 0 comments

 9. ثبت شرکت سهامی خاص

  امتیاز Give ثبت شرکت سهامی خاص 1/5 Give ثبت شرکت سهامی خاص 2/5 Give ...

  ثبت پارسه - 11/08/2017 - 23:05 - 0 comments

 10. ثبت شرکت سهامی عام

  BijanZ - 09/27/2016 - 13:29

Pages