نتیجه جستجو

 1. علائم تجاری قابل ثبت و علائم تجاری غیر قابل ثبت

  امتیاز Give علائم تجاری قابل ثبت و علائم تجاری غیر قابل ثبت 1/5 Give علائم ...

  ثبت پارسه - 10/19/2016 - 13:13 - 0 comments

 2. جدیدترین قوانین ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

  ... امتیاز Give جدیدترین قوانین ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری 1/5 Give جدیدترین قوانین ثبت ...

  ثبت پارسه - 11/03/2016 - 10:08 - 0 comments

 3. خرید و فروش برند تجاری

  ... دفترخانه اسنادرسمی از اداره ثبت علائم تجاری جهت بلامانع بودن و صحت نام ...

  ثبت پارسه - 11/12/2017 - 17:18 - 0 comments

 4. خرید و فروش برند تجاری

  ... دفترخانه اسنادرسمی از اداره ثبت علائم تجاری جهت بلامانع بودن و صحت نام ...

  ثبت پارسه - 11/16/2016 - 10:40 - 0 comments

 5. علائم ممنوع و غیر قابل ثبت برای برند

  امتیاز Give علائم ممنوع و غیر قابل ثبت برای برند 1/5 Give علائم ممنوع و غیر قابل ... علامت تجاری، یک نوع نشان یا تصویر است که بیان ...

  ثبت پارسه - 10/02/2016 - 16:39 - 0 comments

 6. علائم غیر قابل ثبت

  امتیاز Give علائم غیر قابل ثبت 1/5 Give علائم غیر قابل ثبت 2/5 Give علائم ...

  ثبت پارسه - 10/04/2016 - 10:12 - 0 comments

 7. طبقات برند و علائم تجاری

  طبقات برند برای ثبت برند ابتدا باید طبقه برند خود را ...

  ثبت پارسه - 11/21/2016 - 12:27 - 0 comments

 8. خرید و فروش نام تجاری

  ... می توانید به جای طی نمودن فرآیند ثبت برند یک خرید برند آماده داشته باشید. ... دفترخانه اسناد رسمی از اداره ثبت علائم تجاری جهت بلامانع بودن ثبت برند و صحت ...

  ثبت پارسه - 11/26/2017 - 18:33 - 0 comments

 9. مزایای ثبت جهانی علامت تجاری

  امتیاز Give مزایای ثبت جهانی علامت تجاری 1/5 Give مزایای ثبت ... این ابتکار را ترویج می دهند.حفاظت علائم تجاری همچنین مانع تلاش های رقبای ...

  ثبت پارسه - 11/26/2016 - 10:27 - 0 comments

 10. تغییر برند و علامت تجاری

  ... امتیاز Give تغییر برند و علامت تجاری 1/5 Give تغییر برند و علامت تجاری 2/5 ... انجام هر نوع تغییری در زمینه ثبت برند  و یا تغییر برند ابتدا باید سه ... لحاظ سابقه ثبت و مشابهت با دیگر علائم ثبت شده مورد بررسی قرار می دهد که ...

  ثبت پارسه - 11/16/2017 - 19:41 - 0 comments

Pages