نتیجه جستجو

 1. جدیدترین قوانین ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

  ... امتیاز Give جدیدترین قوانین ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ... نامه اختراع در خارج، در صورت درخواست حق تقدم؛ ۷ـ اطلاعات مربوط به ...

  ثبت پارسه - 11/03/2016 - 10:08 - 0 comments

 2. راهنمای گام به گام تا ثبت اختراع در ایران

  ... امتیاز Give راهنمای گام به گام تا ثبت اختراع در ایران 1/5 Give راهنمای گام به ... روز دفاع. - پرداخت هزینه قانونی درخواست ثبت اختراع (یک هزار تومان برای ...

  ثبت پارسه - 11/25/2017 - 19:18 - 0 comments

 3. راهنمای ثبت اختراع در ایران

  امتیاز Give راهنمای ثبت اختراع در ایران 1/5 Give راهنمای ثبت ... ثبت برند,کارت بازرگانی برای درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع به کجا ...

  ثبت پارسه - 10/27/2016 - 09:38 - 0 comments

 4. مدارک المثنی برای شرکت ، روش ها و فرایند ها

  ... درخواست مدارک المثنی برای شرکت، موردی است ... شرکتی گم شود، می توان از اداره ثبت شرکت ها درخواست صدور مدارک المثنی برای ...

  ثبت پارسه - 11/16/2017 - 19:16 - 0 comments

 5. مدارک المثنی برای شرکت ، روش ها و فرایند ها

  درخواست مدارک المثنی برای شرکت، موردی است ... شرکتی گم شود، می توان از اداره ثبت شرکت ها درخواست صدور مدارک المثنی برای ... پروتکل آن و معاهده همکاری در ثبت اختراع ، نشریه ای با ذکر مشخصات مالکان ...

  ثبت پارسه - 11/15/2016 - 10:17 - 0 comments

 6. جوینت ونچر در ایران

  ... ونچر قبل از شروع بحث درباره ثبت جوینت ونچر در ایران ابتدا لازم می دانیم ... تجهیزات، یا حقوق معنوی مثل‌حق اختراع، حقوق انحصاری ثبت شده و امتیازات و ... مجوز ثبت شرکت اخذ فرم درخواست ثبت شرکت اخذ دو نسخه ...

  ثبت پارسه - 11/16/2017 - 18:55 - 0 comments

 7. جوینت ونچر در ایران

  ... ونچر قبل از شروع بحث درباره ثبت جوینت ونچر در ایران ابتدا لازم می دانیم ... تجهیزات، یا حقوق معنوی مثل‌حق اختراع، حقوق انحصاری ثبت شده و امتیازات و ... مجوز ثبت شرکت اخذ فرم درخواست ثبت شرکت اخذ دو نسخه ...

  ثبت پارسه - 10/27/2016 - 11:49 - 0 comments

 8. ثبت شرکت دانش بنیان

  امتیاز Give ثبت شرکت دانش بنیان 1/5 Give ثبت شرکت دانش ... علمی کشور شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری، تجاری سازی نتایج تحقیق و ... متقاضیان، برای تکمیل فرم درخواست،می بایست از طریق فرم ارائه شده در ...

  ثبت پارسه - 11/25/2017 - 18:56 - 0 comments

 9. قانون مالیات های مستقیم

  ... به آن اشاره شده است : جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس ... یا نماینده قانونی آن ها در صورت درخواست کتبی ظرف مدت یک هفته گواهی نامه ...

  ثبت پارسه - 11/25/2017 - 19:33 - 0 comments

 10. مدارک مراحل و هزینه ثبت شرکت دانش بنیان

  ... امتیاز Give مدارک مراحل و هزینه ثبت شرکت دانش بنیان 1/5 Give مدارک مراحل و ... باشد می تواند در سامانه ثبت درخواست نماید؟ پاسخ: خیر، شرکت های نوپا ...

  ثبت پارسه - 11/12/2017 - 22:51 - 0 comments

Pages