نتیجه جستجو

 1. اخذ رتبه پیمانکاری

  ... شرکتها و موسسات مهندسین مشاور • درخواست متقاضی برای تشخیص صلاحیت و رتبه ... مدیره شرکتها و موسسات مهندسین مشاوره فعال در رشته مرتبط با درخواست متقاضی ...

  ثبت پارسه - 11/20/2017 - 17:26 - 0 comments

 2. ثبت شرکت و اخذ ایزو

  ... نیازهای مشتریان را درک کرده و درخواست های آنها را پوشش دهند و از توقعات ... راهنمایی نماید. کافیست با تیم مشاوره آنلاین مهرا ثبت به شماره تلفن 9-02188205497 تماس ...

  ثبت پارسه - 10/02/2016 - 12:16 - 0 comments

 3. قانون تجارت

  ... آن را‌از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. ‌هرگاه قبل از صدور رأی قطعی ... تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت ...

  ثبت پارسه - 12/10/2016 - 13:57 - 0 comments

 4. ثبت شرکت در ایران و مزایای آن

  ... در ایران ثبت نماید. با تیم تخصصی مشاوره آنلاین مهرا ثبت با شماره 9-02188205497 تماس حاصل ... مشمول قانون بر اساس درخواست سازمان که متضمن تأیید سرمایه‌گذار ...

  ثبت پارسه - 10/03/2016 - 10:56 - 0 comments

 5. ثبت برند در ایران

  ... را تکمیل نمایید. در قسمت ثبت، درخواست اظهارنامه جدید را دارم را انتخاب ... تلفن ۰۲۱۸۸۲۰۵۴۹۷ تماس گرفته و از مشاوره رایگان در زمینه ثبت برند استفاده ...

  BijanZ - 10/05/2016 - 14:28 - 0 comments

 6. ثبت برند در ایران

  ... را تکمیل نمایید. در قسمت ثبت، درخواست اظهارنامه جدید را دارم را انتخاب ... شماره تلفن 02122883230تماس گرفته و از مشاوره رایگان در زمینه ثبت برند استفاده ...

  ثبت پارسه - 11/26/2017 - 19:42 - 0 comments