نتیجه جستجو

 1. رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک

  ... و تایید صلاحیت نیاز به گواهینامه رتبه بندی و اخذ گرید دارند که  رتبه بندی ...

  BijanZ - 11/09/2017 - 19:50

 2. اخذ رتبه برای شرکتهای انفورماتیک

  امتیاز Give اخذ رتبه برای شرکتهای انفورماتیک 1/5 Give اخذ ... انفورماتیک: گریدبندی، رتبه بندی یا اخذ رتبه و گرید، اینها واژه هایی ...

  ثبت پارسه - 11/08/2017 - 19:18 - 0 comments

 3. اخذ رتبه شورای عالی انفورماتیک

  امتیاز Give اخذ رتبه شورای عالی انفورماتیک 1/5 Give اخذ رتبه ... مورد بررسی قرار می گیرد؛ این رتبه بندی برای پیمانکاران، مشاوران و شرکتهای ...

  ثبت پارسه - 11/08/2017 - 23:25 - 0 comments

 4. رتبه بندی شرکت ها

  امتیاز Give رتبه بندی شرکت ها 1/5 Give رتبه بندی شرکت ها 2/5 Give ...

  ثبت پارسه - 11/21/2017 - 00:06 - 0 comments

 5. اخذ رتبه

  امتیاز Give اخذ رتبه 1/5 Give اخذ رتبه 2/5 Give اخذ رتبه 3/5 Give ... و مشاور مطابق آیین نامه مربوطه شرکتهای پیمانکاری، مشاوران، انفورماتیک، ... دولتی باشد؛ ضمنا برای رتبه بندی در کارگروه تشخیص صلاحیت، سابقه کار ...

  Anonymous (not verified) - 11/20/2017 - 17:32 - 0 comments

 6. اخذ گرید

  ... برای شرکت در مناقصات باید رتبه مناسب داشته باشند. متقاضیان اخذ گرید ... مشاور, شرکتهای انفورماتیک دسته بندی می شوند، شرکتهای پیمانکاری به رتبه های ...

  ثبت پارسه - 11/18/2017 - 19:46 - 1 comment

 7. کارمند امتیازآور

  ... از رمز و راز درامدزایی و ارتقای رتبه شرکتهای بزرگ مشاور و پیمانکار با خبر ... به رتبه دیگر ارتقا بیابند. رتبه بندی شرکتها، براساس نوع آنها انجام می شود؛ ...

  ثبت پارسه - 11/08/2017 - 17:20 - 0 comments

 8. همه چیز در مورد اخذ جواز تاسیس – اخذ جواز تاسیس فوری – اخذ جواز تاسیس سریع

  ... تولیدی می بایست براساس طبقه بندی ( ISIC ) در جواز تاسیس درج شود صدور ... اخذ جواز - مقالات اخذ رتبه - مقالات ...

  ثبت پارسه - 11/26/2017 - 19:24 - 0 comments