نتیجه جستجو

 1. تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت

  ... امتیاز Give تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت 1/5 Give تفاوت اوراق قرضه و ... اصل و فرع سرمایه خود بر صاحبان سهام حق تقدم دارند. اکر شرکتی چند نوع اوراق ...

  ثبت پارسه - 09/27/2016 - 15:43 - 0 comments

 2. تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت

  تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت اوراق قرضه: ... اصل و فرع سرمایه خود بر صاحبان سهام حق تقدم دارند. اکر شرکتی چند نوع اوراق ...

  ثبت پارسه - 10/26/2016 - 10:58 - 0 comments

 3. قانون تجارت

  ... مهر ثبت مفتخر است بعلت مراجعات و تماسهای شما دوستان گرامی در راستای مقررات ... سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود ...

  ثبت پارسه - 12/10/2016 - 13:57 - 0 comments

 4. اساسنامه شرکت سهامی عام

  ... بوجود آید با رعایت قوانین جاریه و مقررات اساسنامه حاضر شرکتی بنام ( شرکت ... در سایر شرکتها از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید و یا خرید و تعهد سهام ... سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس ...

  ثبت پارسه - 12/01/2016 - 09:43 - 0 comments

 5. تغییرات شرکت-نقل و انتقال سهام و انواع آن

  ... امتیاز Give تغییرات شرکت-نقل و انتقال سهام و انواع آن 1/5 Give تغییرات شرکت-نقل و ...

  ثبت پارسه - 10/24/2016 - 09:38 - 0 comments

 6. هلدینگ چیست؟

  ... شرکتی است که از طریق داشتن مالکیت سهام، فعالیت های شرکت دیگر را کنترل می کند. ... ای که دارای فرعیهای متعدد بوده و خود دارای فعالیت تجاری نمی باشد، به شرکت ...

  ثبت پارسه - 10/18/2016 - 11:41 - 0 comments

 7. ثبت شرکت

  ... به اهداف فعالیت اقتصادی خود قالب و نوع و شکل ثبت شرکت را مشخص می نمایند تا بر ... تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود ...

  BijanZ - 11/20/2017 - 23:11 - 1 comment

 8. ثبت شرکت سهامی خاص و جرائم مربوط به آن

  ... امتیاز Give ثبت شرکت سهامی خاص و جرائم مربوط به آن 1/5 Give ثبت شرکت سهامی ... شخصی که بر خلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق نماید و یا بر خلاف مقررات، ...

  ثبت پارسه - 10/02/2016 - 10:37 - 0 comments

 9. تفاوت شرکت های سهامی خاص و عام

  ... ماده، تفاوت شرکت های سهامی خاص و عام این چنین تعریف شده است: «شرکت هایی ... از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند،اینگونه شرکت ها ...

  ثبت پارسه - 10/24/2017 - 22:57 - 0 comments

 10. تفاوت شرکت های سهامی خاص و عام

  ... Give تفاوت شرکت های سهامی خاص و عام 1/5 Give تفاوت شرکت های سهامی خاص و عام ... از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند،اینگونه شرکت ها ...

  ثبت پارسه - 11/08/2017 - 21:59 - 0 comments

Pages