نتیجه جستجو

 1. گواهینامه ایمنی وزارت کار

  ... Give گواهینامه ایمنی وزارت کار 1/5 Give گواهینامه ایمنی وزارت کار 2/5 Give ... پیوست مدارک دیگر درپرونده تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکار شود؛ این پرونده توسط ...

  ثبت پارسه - 11/10/2017 - 00:39 - 0 comments

 2. فهرست مهندسین مشاور تشخیص صلاحیت شده

  ... Give فهرست مهندسین مشاور تشخیص صلاحیت شده 1/5 Give فهرست مهندسین مشاور ... مراکز استانهای آن، بر اساس ساز و کار مشخصی رتبه بندی را به انجام می رسانند با ...

  ثبت پارسه - 11/29/2017 - 18:00 - 0 comments

 3. اخذ رتبه مشاوران

  ... دست زده و سپس ارتقا یابند. تشخیص صلاحیت مشاوران از سوی سازمان مدیریت و ... گروه، مبلغ حداکثر حق الزحمه یا کار مناسب و تعداد کار مجاز برای هر مشاور هر ...

  ثبت پارسه - 11/26/2017 - 22:43 - 0 comments

 4. اخذ رتبه پیمانکاری

  ... بگیرد. انواع پیمانکار از لحاظ صلاحیت پیمانکاری: فرآیندی که در آن معیار ... پیمانکاری • عدم اشتغال به کار در شرکتها و موسسات مهندسین مشاور ...

  ثبت پارسه - 11/20/2017 - 17:26 - 0 comments

 5. آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران 94

  ... 1351 - آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران را بشرح زیر تصویب نمود : ... برای تشخیص صلاحیت پیمانکارانی به کار می رود که برای کار در طرحها و پروژه های ...

  ثبت پارسه - 01/16/2017 - 11:32 - 0 comments

 6. اخذ رتبه انبوه سازان

  ... سطح خود را تعیین می کنند. تشخیص صلاحیت و تعیین رتبه انبوه سازان مسکن و ... گواهی عدم خلافی یا گواهی پایان کار و یا مدرک مستند مبنی بر انجام تعهدات تا ...

  ثبت پارسه - 11/08/2017 - 19:58 - 0 comments

 7. آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران

  ... امتیاز Give آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران 1/5 Give آیین نامه تشخیص ... و اخذ رتبه مشاور مشاورانی به کار می رود که برای انجام پروژه هایی با ویژگی ...

  ثبت پارسه - 11/23/2017 - 19:26 - 2 comments

 8. مدارک لازم جهت اخذ رتبه مشاور

  ... تخصصی و یا تکرار در تخصص احراز صلاحیت نماید. مشاوران جهت تشخیص صلاحیت از ... کارمند دولت باشند. • سابقه کار مفید و مرتبط مدیر عامل و اعضاء هیات ...

  ثبت پارسه - 11/26/2017 - 17:43 - 1 comment

 9. شرایط اخذ رتبه EPC

  ... ساخت: شرایط اخذ رتبه و ارجاع کار به پیمانکاران طراحی و ساخت صنعتی: ... توانمندی شرکت‌های دارنده گواهی صلاحیت برای اجرای طرح بررسی شده و فهرست ...

  ثبت پارسه - 11/08/2017 - 23:21 - 0 comments

 10. نحوه اخذ رتبه مهندسین مشاور

  ... حق الزحمه یاکار مناسب و تعداد کار مجاز برای هر مشاور. اخذ رتبه مهندسین ... اعضا و وظایف کارگروه فنی تشخیص صلاحیت به شرح زیر می باشد : 1. مدیر کل دفتر ...

  ثبت پارسه - 11/07/2017 - 20:02 - 0 comments

Pages