نتیجه جستجو

 1. ثبت شرکت و اخذ ایزو ۹۰۰۱

  ... کار کند به عبارت دیگر یعنی تعداد شکایات کمتر و رسیدگی بهتر به آنها. داشتن ... شما بسته به نوع ایزو انتخابی شما فرم های مربوطه را در اختیار شما قرار می دهد ...

  ثبت پارسه - 10/02/2016 - 13:36 - 0 comments

 2. آیین نامه نحوه تاسیس بیمارستان ها

  ... علمى. ح) رسیدگى به شکایات بیماران در امور فنى و پاسخگویى به ... به دانشگاه/ دانشکده مربوطه طبق فرم مخصوص که از طرف وزارت در اختیار آنها قار ...

  ثبت پارسه - 11/26/2017 - 19:47 - 0 comments

 3. قانون مالیات های مستقیم

  ... از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم های تعهد آوری که بانک ها به نام های ... است. ماده ۲۱۶– مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به ...

  ثبت پارسه - 11/25/2017 - 19:33 - 0 comments