نتیجه جستجو

 1. استعلام برند قبل از ثبت

  ... امتیاز Give استعلام برند قبل از ثبت 1/5 Give استعلام برند قبل از ثبت 2/5 ...

  ثبت پارسه - 11/25/2017 - 18:43 - 0 comments

 2. ثبت شرکت در گرجستان

  ... مربوطه شرکت ثبتی تحویل داده و پس از ۵ روز کاری شما مدارک شرکت از قبیل برگه ... در ابتدا اخذ می‌گردد. ضمناً قبل از هرگونه همکاری فرم قرارداد را دو طرف ...

  ثبت پارسه - 10/22/2016 - 09:58 - 0 comments

 3. مدارک لازم جهت ثبت شرکت در گرجستان

  ... مربوطه شرکت ثبتی تحویل داده و پس از ۵ روز کاری شما مدارک شرکت از قبیل برگه ... در ابتدا اخذ می‌گردد. ضمناً قبل از هرگونه همکاری فرم قرارداد را دو طرف ...

  ثبت پارسه - 09/27/2016 - 15:50 - 0 comments

 4. حق امضاى اسناد تعهدآور در شرکت‌هاى سهامى

  ... نفر یا چند نفر باشد و سند تعهدآور از جمله چک را فقط یکى از آنان امضاء کند آیا ... می باشد. ب ـ نویسنده محترم باید قبل از استناد به ماده ۵۸۰ قانون مدنى به ...

  ثبت پارسه - 11/19/2016 - 10:19 - 0 comments