نتیجه جستجو

 1. تفاوت شرکت سهامی با مسئولیت محدود

  ... امتیاز Give تفاوت شرکت سهامی با مسئولیت محدود 1/5 Give تفاوت شرکت سهامی با ... است که برای انجام امور تجاری تشکیل می‌شود و سرمایه آن شامل سهام با ...

  ثبت پارسه - 11/16/2017 - 20:45 - 0 comments

 2. تشکیل شرکت پستی

  امتیاز Give تشکیل شرکت پستی 1/5 Give تشکیل شرکت پستی 2/5 Give ... افشاء یا آشکار نماید. علاوه بر مسئولیت مدنی در مقابل صاحب مراسله با توجه ...

  ثبت پارسه - 11/05/2017 - 21:46 - 0 comments

 3. ۷ نکته مهم ثبت شرکت با مسئولیت محدود

  ... امتیاز Give ۷ نکته مهم ثبت شرکت با مسئولیت محدود 1/5 Give ۷ نکته مهم ثبت شرکت با ... در شرکت مسئولیت محدود موظف به تشکیل حداقل سالی یک بار مجمع عمومی شرکا و ...

  ثبت پارسه - 11/16/2017 - 20:43 - 0 comments

 4. آئین نامه مربوط به تشکیل موسسات حقوقی و نحوه اداره

  ... امتیاز Give آئین نامه مربوط به تشکیل موسسات حقوقی و نحوه اداره 1/5 Give آئین ... کانون وکلا در مقابل کانون وکلا مسئولیت دارند. ارکان موسسه – حدود وظایف و ...

  ثبت پارسه - 10/24/2016 - 09:40 - 0 comments

 5. ثبت شرکت ساختمانی

  ... روز کاری است. حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت ساختمانی ۱۰۰ هزار تومان است ... پست شرایط ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود وجود حداقل ۲ نفر عضو برای ...

  ثبت پارسه - 10/24/2016 - 09:47 - 0 comments

 6. تعریف شرکت ها و انواع آنها

  ... شامل سهامی عام‌، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیرسهامی، ... بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده است و هر یک از شرکا بدون اینکه ...

  ثبت پارسه - 11/12/2017 - 18:01 - 0 comments

 7. ثبت شرکت ساختمانی

  ... روز کاری است. حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت ساختمانی ۱۰۰ هزار تومان است ... پست شرایط ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود وجود حداقل ۲ نفر عضو برای ...

  ثبت پارسه - 11/16/2017 - 18:34 - 0 comments

 8. جوینت ونچر در ایران

  ... تجارت بین الملل است؛ که در قالب شرکت های حقوقی، قراردادها و یا ترکیبی از آن دو تشکیل می شود. یکی از حقوق دانان فرانسوی به ... مشارکت آن‌ها‌ در سود و زیان، مسئولیت‎ها‌ی ناشی از نقض تعهد طرفین، ...

  ثبت پارسه - 10/27/2016 - 11:49 - 0 comments

 9. ثبت شرکت

  ...     شرکت سهامی     شرکت با مسئولیت محدود     شرکت تضامنی     شرکت ... کلمه عام اضافه می شود. ۲٫ قبل از تشکیل شرکت قسمتی از سرمایه شرکت را باصدور ...

  BijanZ - 11/20/2017 - 23:11 - 1 comment

 10. جوینت ونچر در ایران

  ... تجارت بین الملل است؛ که در قالب شرکت های حقوقی، قراردادها و یا ترکیبی از آن دو تشکیل می شود. یکی از حقوق دانان فرانسوی به ... مشارکت آن‌ها‌ در سود و زیان، مسئولیت‎ها‌ی ناشی از نقض تعهد طرفین، ...

  ثبت پارسه - 11/16/2017 - 18:55 - 0 comments

Pages