نتیجه جستجو

 1. قانون مالیات های مستقیم

  ... یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم. ۲– هر شخص حقیقی ایرانی ... خواهند داشت. تبصره ۳– معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت ...

  ثبت پارسه - 11/25/2017 - 19:33 - 0 comments

 2. حسابداری مالیاتی چیست ؟ – ضرایب مالیاتی چیست ؟

  امتیاز Give حسابداری مالیاتی چیست ؟ – ضرایب مالیاتی چیست ؟ 1/5 ... یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم . ۲- هر شخص حقیقی ایرانی ...

  ثبت پارسه - 11/07/2016 - 12:46 - 0 comments

 3. پلمپ دفاتر مالیاتی

  ... ها و اشخاص حقیقی که مشمول قوانین مالیاتی میشوند باید هر سال از سازمان امور ... در آنها، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد ۱۱و ۱۲ قانون تجارت مصوب سال ...

  ثبت پارسه - 01/17/2017 - 12:57 - 0 comments

 4. ماده ۱۶۹ مکرر چیست ؟-متن ماده ۱۶۹ سازمان امور مالیاتی

  ... چیست ؟-متن ماده ۱۶۹ سازمان امور مالیاتی 1/5 Give ماده ۱۶۹ مکرر چیست ؟-متن ... مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون ‌قابل وصول ...

  ثبت پارسه - 10/31/2016 - 10:04 - 0 comments

 5. مشمولین و نکات اساسی در خصوص مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

  ... به گزارش رسانه ی مالیاتی ایران ، مودیان مالیاتی جهت بهره ... های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می ...

  ثبت پارسه - 10/25/2016 - 11:59 - 0 comments

 6. تفاوت های منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی

  ... مثال در مناطق آزاد، معافیت های مالیاتی، گمرکی صفر یا بسیار پایین است اما ... فقط تخفیف های مالیاتی طبق مقررات داخلی کشور وجود دارد و از معافیت ...

  ثبت پارسه - 10/02/2016 - 16:57 - 0 comments

 7. در زمینه سرمایه گذاری خارجی درجمهوری اسلامی ایران

  ... اسلامی ایران براساس مقررات جاری کشور مجاز میباشد. هر سرمایه ... نیز بنماید. فصل ششم مسائل مالیاتی و گمرکی ۷۹ .نرخ مالیات بردرآمد ... درصد مجموع وجوهی که ظرف یکسال مالیاتی عاید این اشخاص شده، مشمول مالیاتی ...

  ثبت پارسه - 10/19/2016 - 13:38 - 0 comments

 8. آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران 94

  ... نمود : فصل اول : کلیات ماده 1 - مقررات مندرج در این آئین نامه منحصر به ... ریال براساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تعیین می گردد . ماده 16 - دستورالعمل ...

  ثبت پارسه - 01/16/2017 - 11:32 - 0 comments

 9. رتبه بندی شرکت ها

  ... فرد در شركت، با ساير ضوابط و مقررات مربوط از جمله آيين نامه ها و ... در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است" برابر قانون ... نیروی فنی و مهندسی و اظهار نامه مالیاتی و امکانات فنی و نرم افزاری انجام می ...

  ثبت پارسه - 11/21/2017 - 00:06 - 0 comments

 10. کد اقتصادی شرکت چیست؟

  ... است که برای شناسایی شرکت در واحد مالیاتی استفاده می‌شود، فعالیت‌های ... ضرورت دارد پس با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذی‌ربط وزارت ...

  ثبت پارسه - 09/27/2016 - 16:00 - 0 comments

Pages