نتیجه جستجو

 1. قانون تجارت

  ... ۱ – محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است. ۲ – کسانی که ... یک از مدیران و یا مدیر عامل را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به ...

  ثبت پارسه - 12/10/2016 - 13:57 - 0 comments

 2. انحلال شرکت با مسئولیت محدود

  ... طبیعی منحل خواهد شد. ۵- درصورت ورشکستگی؛ (بند الف م ۱۱۴ ق.ت) ورشکستگی یک ...

  ثبت پارسه - 10/30/2016 - 11:44 - 0 comments

 3. انحلال شرکت و ثبت انحلال

  ... شرکاء به تمدید آن ۳- در صورت ورشکستگی ۴- درهر زمان که مجمع عمومی فوق ...

  ثبت پارسه - 10/10/2016 - 10:50 - 0 comments

 4. انحلال شرکت و ثبت انحلال

  ... شرکاء به تمدید آن ۳- در صورت ورشکستگی ۴- درهر زمان که مجمع عمومی فوق ...

  ثبت پارسه - 11/26/2017 - 18:05 - 0 comments

 5. اقامتگاه شرکت

  ... دادگاه صلاحیت دار برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، دادگاه محل اقامت خود شرکت ...

  ثبت پارسه - 10/10/2016 - 10:47 - 0 comments

 6. فرق شرکت تجاری و حقوقی

  ... خود برنیاید مانند تجار مقررات ورشکستگی درباره آن اجرا می شود ولی در سایر ...

  ثبت پارسه - 10/04/2016 - 12:20 - 0 comments

 7. انحلال شرکت سهامی خاص

  ... موارد ذیل می باشند : در صورت ورشکستگی شرکت وقتی که شرکت موضوعی را که ...

  ثبت پارسه - 10/30/2016 - 09:47 - 0 comments

 8. مسئولیت مدیران شرکت

  ... که به عهد دارند نمی توان اعلام ورشکستگی نمود و این یکی از نقایص قانون ...

  ثبت پارسه - 10/04/2016 - 09:56 - 0 comments

 9. رعایت نکردن قوانین ثبت شرکت مسئولیت محدود

  ... باید آزاد نباشد و در صورت فوت یا ورشکستگی شرکت، نمی توان آن را منحل کرد. ...

  ثبت پارسه - 10/02/2016 - 12:17 - 0 comments

 10. فرق شرکت تجاری و حقوقی

  ... خود برنیاید مانند تجار مقررات ورشکستگی درباره آن اجرا می شود ولی در سایر ...

  ثبت پارسه - 10/04/2016 - 09:26 - 0 comments

Pages