نتیجه جستجو

 1. کد اقتصادی شرکت چیست؟

  امتیاز Give کد اقتصادی شرکت چیست؟ 1/5 Give کد اقتصادی شرکت ...

  ثبت پارسه - 09/27/2016 - 16:00 - 0 comments

 2. کد اقتصادی چیست؟ داشتن کد اقتصادی برای چه کسانی تکلیف است؟

  فعالیت اقتصادی به اشکال مختلف در جامعه صورت می گیرد که حمایت و نظارت بر اعمال اقتصادی فعالیت کنندگان مستلزم شناخت اشخاص ... بازرگانی، دریافت و اخذ شماره (کد) اقتصادی ضروری است لذا با استفاده از ...

  ثبت پارسه - 11/27/2016 - 10:16 - 0 comments

 3. تعیین حوزه مالیاتی و کد اقتصادی

  ... امتیاز Give تعیین حوزه مالیاتی و کد اقتصادی 1/5 Give تعیین حوزه مالیاتی و کد ...

  ثبت پارسه - 11/02/2016 - 10:07 - 0 comments

 4. راهنمای دریافت کد اقتصادی

  ... امتیاز Give راهنمای دریافت کد اقتصادی 1/5 Give راهنمای دریافت کد اقتصادی ...

  ثبت پارسه - 10/31/2016 - 10:08 - 0 comments

 5. اخذ کد اقتصادی

  BijanZ - 09/27/2016 - 13:38

 6. اقدامات لازم پس از ثبت شرکت

  ... شود. تشکیل پرونده دارایی پیش نیاز کد اقتصادی و کارت بازرگانی است. مهرا ثبت, ثبت ...

  ثبت پارسه - 10/09/2016 - 09:15 - 0 comments

 7. کنسرسیوم چیست ؟

  ... نیست و می توان بدون تاسیس بنگاه اقتصادی مشترک آن را  تشکیل داد. ۲- جوینت ... نسبت به تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نمود. ویژگی های کنسرسیوم ...

  ثبت پارسه - 11/06/2016 - 12:54 - 0 comments

 8. کنسرسیوم چیست ؟

  ... نیست و می توان بدون تاسیس بنگاه اقتصادی مشترک آن را  تشکیل داد. ۲- جوینت ... نسبت به تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نمود. ویژگی های کنسرسیوم ...

  ثبت پارسه - 11/16/2017 - 17:27 - 0 comments

 9. حسابداری مالیاتی چیست ؟ – ضرایب مالیاتی چیست ؟

  ... به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوطه درباره مؤدیان مختلف ... مالیات, مهراثبت,ارزش افزوده,کد اقتصادی اشخاص مشمول پرداخت مالیات ۱- ...

  ثبت پارسه - 11/07/2016 - 12:46 - 0 comments

 10. پس از ثبت شرکت چه کار باید کرد؟

  ... پرنده دارایی باید اقدام به گرفتن کد اقتصادی نمایید. کد اقتصادی برای تمایز ...

  ثبت پارسه - 10/02/2016 - 16:58 - 0 comments

Pages