نتیجه جستجو

 1. کلیات شرکت تعاونی

  امتیاز Give کلیات شرکت تعاونی 1/5 Give کلیات شرکت تعاونی ... Give کلیات شرکت تعاونی 5/5 رای ثبت نشده ! ...

  ثبت پارسه - 10/03/2016 - 10:07 - 0 comments

 2. جدیدترین قوانین ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

  ... امتیاز Give جدیدترین قوانین ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ... بخش اول:   کلیات ماده  ۱ –  اصطلاحات به کار ...

  ثبت پارسه - 11/03/2016 - 10:08 - 0 comments

 3. موارد مهم ثبت شرکت تعاونی

  ... امتیاز Give موارد مهم ثبت شرکت تعاونی 1/5 Give موارد مهم ثبت شرکت ... ثبت شرکت تعاونی و نکات مهم آن کلیات شرکت تعاونی اساسنامه شرکت تعاونی ...

  ثبت پارسه - 11/16/2017 - 16:50 - 0 comments

 4. اساسنامه شرکت سهامی خاص

  ... تبصره و نه بخش شامل : بخش اول : کلیات و مشخصات شرکت بخش دوم : سرمایه و ... ۳) مدت شرکت : مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است. ماده ۴) ...

  ثبت پارسه - 12/03/2016 - 13:55 - 0 comments

 5. آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران 94

  ... بشرح زیر تصویب نمود : فصل اول : کلیات ماده 1 - مقررات مندرج در این آئین نامه ... حقوقی : پیمانکاری که پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و ...

  ثبت پارسه - 01/16/2017 - 11:32 - 0 comments

 6. قانون تجارت

  مهر ثبت مفتخر است بعلت مراجعات و تماسهای شما ... ‌باب ششم – دلالی ‌فصل اول – کلیات ماده ۳۳۵ – دلال کسی است که در مقابل ...

  ثبت پارسه - 12/10/2016 - 13:57 - 0 comments

 7. اخذ پروانه بهره برداری سریع

  ... بهره برداری سریع 5/5 رای ثبت نشده ! ... معدن می گردد ۵٫ درصورت تایید کلیات طرح و شناسنامه و مدارک مورد نیاز ...

  ثبت پارسه - 11/09/2016 - 16:21 - 0 comments